Inhoudstabel:

 • Nummer 20

  Rechten van de mens – Recht op leven – Positieve verplichtingen staat – Osman-test – Huiselijk geweld – Discriminatieverbod
  762

  Rechten van de mens – Recht op vrijheid – Rechtmatigheid van detentie – Internering – Weigering invrijheidsstelling na wetswijziging – Driejarige wachttermijn
  763

  Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privéleven – Persvrijheid – Privacy – Bulkinterceptie
  765

  Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven – Vaccinatieplicht – Sociale solidariteit
  767

  Rechten van de mens – Verbod van foltering of onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing – Internering – Gewone gevangenis – Gebrek aan aangepaste zorg – Daadwerkelijk preventief ...
  769

  Rechten van de mens – Recht op vrijheid – Procedurele voorwaarden – Psychische problemen – Internering – Forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek – Openbare terechtzitting
  771

  Rechten van de mens – Recht op een eerlijk proces – Recht op toegang tot de rechter – Ontvankelijkheidsvoorwaarden burgerrechtelijke procedure – Terugwerkende kracht – Beïnvloeding uitkomst ...
  772

  Rechten van de mens – Recht op leven – Recht op een doeltreffend rechtsmiddel – Effectief onderzoek
  774

  Rechten van de mens – Recht op billijke arbeidsvoorwaarden – Recht op onderwijs – Contract van (on)bepaalde duur
  776

  Rechten van de mens – Recht op onderwijs – Inclusief onderwijs – Discriminatieverbod – (Verstandelijke) handicap
  778

  Rechten van de mens – Verbod van foltering – Procedurele verplichting – Onderzoek naar kindermisbruik – Effectiviteit onderzoek – Verdrag van Lanzarote – Internationale gerechtelijke samenwerking
  779

  Rechten van de mens – Recht op eerbiediging van het privéleven – Recht op bedelen
  781

  Rechten van de mens – Recht op huisvesting – Recht op sociale, juridische en economische bescherming – Recht op sociale en medische bijstand – (Niet-) begeleide minderjarige vreemdelingen
  782

  Rechten van de mens – Gewapend conflict – Extraterritoriale rechtsmacht – Internationaal humanitair recht – Recht op leven – Onderzoeksverplichting – Bijzondere kenmerken
  784

  Rechten van de mens – Verbod op onmenselijke of vernederende behandeling – «Haatmisdrijf» op grond van seksuele geaardheid – Verbod op discriminatie – Procedurele en positieve verplichtingen onder ...
  786

  Meineed – Boedelbeschrijving – Aangifteplicht – Verrichtingen die een invloed kunnen hebben op de samenstelling van de boedel – Geldbedrag dat kort vóór het overlijden van de erflater aan de ...
  788

  1. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad – Oorzakelijk verband – Beoordeling door de rechter – Abstractie maken van het foutief element – 2. Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – ...
  788

  Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Artikel 34, § 2 WLVO (art. 88, § 2 W.Verz.) – Artikel 35, § 4 WLVO (art. 89, § 4 W.Verz.) – Stuiting van de verjaring – Einde – Dwingend recht – Duidelijke en ...
  788

  1. Algemene rechtsbeginselen – Fraus omnia corrumpit – Schuldenaar die verjaring heeft verkregen door bedrieglijke handeling – Gevolg – Toepassingsvoorwaarden «Fraus omnia corrumpit» – Bedrog gericht ...
  789

  Verzekering – Motorrijtuigen – Subrogatie – Begrip houder – Verzekerde
  793

  Beslag onder derden – Hypothecaire inschrijving – Dwangsom
  796

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift