Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel 1. Enkele aspecten van de voorlopige maatregelen voor de familierechtbank
 • § 1. Voorlopige maatregelen tussen echtgenote: voorlopige maatregelen aangaande de goederen en de schulden van de echtgenoten
 • § 2. De voorlopige maatregelen tussen wettelijk samenwonenden
 
 • Deel 2. De blijvende saisine van de familierechtbank
 • § 1. Het mechanisme
 • § 2. De materies waarop de blijvende saisine van de familierechtbank van toepassing is
 • § 3. Toepassingsvoorwaarde voor de blijvende saisine
 • § 4. Het voorhanden zijn van nieuwe elementen
 • § 5. De territoriale bevoegdheid van de familierechtbank bij blijvende saisine
 • § 6. Sanctionering van oneigenlijk gebruik van de blijvende saisine
 
 • Deel 3. Enkele aspecten van het Hoger Beroep in familiezaken
 • §1. Incidenteel hoger beroep enkel in de eerste conclusie
 • § 2. Toepassing van artikel 1050, tweede lid Ger.W. in familiezaken
 

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift