Inhoudstabel:

 • Deel 1 Stedebouw en ruimtelijke ordening
 •  Hoofdstuk 1 Begripsbepaling - Wetgeving
 •  Hoofdstuk 2 De plannen van aanleg
 •  Hoofdstuk 3 Onteigening
 •  Hoofdstuk 4 Schadevergoeding
 •  Hoofdstuk 5 Vergunningen
 •  Hoofdstuk 6 Stedebouwkundig attest - Mededeling van documenten en inlichtingen
 
 • Deel 2 Bouwpolitie
 •  Hoofdstuk 1 Algemeen
 •  Hoofdstuk 2 Bouwverordeningen
 •  Hoofdstuk 3 De verkavelingsvergunning
 •  Hoofdstuk 4 De bouwvergunning
 •  Hoofdstuk 5 Bijzondere bouwvergunningen
 •  Hoofdstuk 6 De rooilijn
 
 • Deel 3 De openbare wegen
 • Hoofdstuk 1 Algemeen
 • Hoofdstuk 2 Ontstaan en rangschikking van wegen
 • Hoofdstuk 3 Beheer van de wegen
 • Hoofdstuk 4 Collectief en bijzonder gebruik van de wegen
 • Hoofdstuk 5 Instandhouding en opheffing van wegen
 • Hoofdstuk 6 Politierecht m.b.t. de wegen
 
 • Deel 4 Openbaar en privaat domein
 • Hoofdstuk 1 Domeingoederen
 • Hoofdstuk 2 Onderscheid tussen openbaar en privaat domein
 • Hoofdstuk 3 Rechtstoestand van het openbaar domein
 • Hoofdstuk 4 Rechtsregeling van het openbaar domein
 • Hoofdstuk 5 De publieksrechtelijke rechtspersonen en het bijzonder domein
 • Hoofdstuk 6 Het privaat domein
 • Hoofdstuk 7 Beheer van onroerende goederen van het staatsdomein
 • Hoofdstuk 8 Beheer van onroerende goederen van de provincie
 • Hoofdstuk 9 Beheer van onroerende domeingoederen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • Hoofdstuk 10 Beheer van onroerende domeingoederen door openbare besturen
 
 • Deel 5 Onteigening
 • Hoofdstuk 1 Het begrip onteigening
 • Hoofdstuk 2 Wie kan onteigenen? Wie zijn de beneficianten?
 • Hoofdstuk 3 Welke goederen kunnen onteigend worden?
 • Hoofdstuk 4 Voor welke doeleinden kan worden onteigend? Het begrip  'algemeen nut'
 • Hoofdstuk 5 De administratieve onteigeningsprocedures
 • Hoofdstuk 6 De geschillen over de regelmatigheid van de procedure
 • Hoofdstuk 7 De gerechtelijke onteigeningsprocedures
 • Hoofdstuk 8 De vergoedingen
 • Hoofdstuk 9 Recht op de onteigening van geheel het goed te vorderen
 • Hoofdstuk 10 Retrocessie en recht van terugkoop

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift