Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

  • Rechtspraak - Overzicht
  • p. 3 Berekening saldo schade - gemeenrechtelijke vergoeding minus vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraar - bruto of netto
  • p. 5 Bijkomende vergoeding 'hulp van derden' (art. 24 Arbeidsongevallenwet) - forfaitaire tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven (art. 147 en 148bis ZIV-wet) - cumul?
  • p. 8 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel - personeelslid federaal bestuur - percentage blijvende arbeidsongeschiktheid - minister kan geen lager percentage bepalen dan Medex
  • p. 11 Arbeidsongeval tijdens tijdskrediet - bepaling basisloon - hypothetisch loon toevoegen - geen toepassing berekeningsregeling - deeltijdse arbeid
  • p. 13 Burgerlijke immuniteit - Schending welzijnswetgeving - enkel werkgever is niet immuun, lasthebber en aangestelde wet
 
  • Register - Analytisch
  • Register- chronologisch rechtspraak

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift