Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Hoofdstuk 1 Openbaar en privaat domein
 • Hoofdstuk 2 De rechtsregelen betreffende de goederen die tot het openbaar domein behoren
 • Hoofdstuk 3 De rechtsregelen betreffende de goederen die tot het privaat domein behoren
 • Hoofdstuk 4 Verkrijgen, beheren en vervreemden van onroerende goederen van de Staat
 • Hoofdstuk 5 Verkrijgen, beheren en vervreemden van onroerende goederen van de gemeenschappen en de gewesten
 • Hoofdstuk 6 Verkrijgen, beheren en vervreemden van onroerende goederen de provincie
 • Hoofdstuk 7 Verkrijgen, beheren en vervreemden van onroerende goederen van de gemeente
 • Hoofdstuk 8 Verkrijgen, beheren en vervreemden van onroerende goederen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • Hoofdstuk 9 Verkrijgen, beheren en vervreemden van onroerende goederen van de Kerkbesturen
 • Hoofdstuk 10 Schenkingen en legaten aan openbare rechtspersonen
 • Hoofdstuk 11 Verhuring van onroerende goederen door openbare rechtspersonen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift