Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Hoofdstuk 1 Bevoegdheidsverdeling tussen de federale en de gewestelijke overheden
 • Hoofdstuk 2 Erkenning van de erediensten en van de lokale besturen van de eredienst
 • Hoofdstuk 3 Organisatie en werking van de besturen van de erediensten
 • Hoofdstuk 4 Financiën
 • Hoofdstuk 5 De goederen: beschikking en beheer
 • Hoofdstuk 6 Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
 • Hoofdstuk 7 Administratief toezicht
 • Hoofdstuk 8 Personeel
 • Hoofdstuk 9 Rechtsgedingen
 • Hoofdstuk 10 Politie en eredienst
 • Formulieren en modelbesluiten
 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten
 • Samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift