Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Woord vooraf
 • Inhoud
 • Afkortingen
 
 • DEEL I. Bestuurlijke handhaving in vogelvlucht
 • door Ingrid Opdebeek en Stéphanie De Somer
 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Bestuurlijk handhavingsinstrumentarium
 • Hoofdstuk III. Bestuurlijke versus strafrechtelijke handhaving
 • Hoofdstuk IV. Actoren in het handhavingsrecht
 • Hoofdstuk V. Bestaat er een rechtsplicht tot bestuurlijke handhaving?
 • Hoofdstuk VI. Rechtsbescherming tegen bestuurlijke handhaving
 • Hoofdstuk VII. Conclusies en toekomstperspectieven
 
 • DEEL II. Het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven: what’s in a name of relevant onderscheid?
 • door Ingrid Opdebeek en Annelien Stijleman
 • Hoofdstuk I. Afbakening, probleemstelling en onderzoeksvragen
 • Hoofdstuk II. Het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend handhaven
 • Hoofdstuk III. Gevolgen van het onderscheid tussen bestraffend en probleemverhelpend bestuurlijk handhaven
 • Hoofdstuk IV. Conclusies
 
 • DEEL III. Grenzen aan de discretionaire bevoegdheid in handhavingszaken. Capita selecta
 • Hoofdstuk I. Legaliteit, discretionaire bevoegdheid en de rol van soft law in de bestuurlijke handhaving
 • door Stéphanie De Somer en Silke Chantrain
 • Hoofdstuk II. Het proportionaliteitsbeginsel in het gemeentelijke openbareordehandhavingsrecht: naar een meer gelijklopende proportionaliteitstoets? door Liesbeth Todts
 • Hoofdstuk III. De sanctie bij schending van de redelijketermijneis bij bestuurlijke handhavingsbesluiten. Capita selecta door Ingrid Opdebeek en Cédric Vandekeybus

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift