Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2020

Aantal pagina's: P. 750

Barcode: GT00010262

ISBN: 9789046610664

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • CIV 1 WET 2020

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

 • P.25 Inleidende titel - Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen
 • P.27 Boek I. Personen
 • P.28 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten
 • P.29 Titel II. De burgerlijke stand
 • P.54 Titel III. Woonplaats
 • P.55 Titel IV. Afwezigen
 • P.68 Titel V. Het huwelijk
 • P.87 Titel VI. Echtscheiding
 • P.91 Titel VII. Afstamming
 • P.119 Titel VIII. Adoptie
 • P.157 Titel IX. Ouderlijk gezag en pleegzorg
 • P.166 Titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding
 • P.180 Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen
 • P.225 Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom
 • P.226 Titel I. Onderscheiding van de goederen
 • P.230 Titel II. Eigendom
 • P.258 Titel III. Vruchtgebruik, gebruik en bewoning
 • P.266 Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten
 • P.277 Boek III. Op welke wijze eigendom verkregen wordt
 • P.278 Titel I. Erfenissen
 • P.314 Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
 • P.346 Titel IIbis. Erfovereenkomsten
 • P.351 Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen
 • P.392 Titel IV. Verbintenissen buiten overeenkomst
 • P.394 Titel IVbisVergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt
 • P.395 Titel V. Huwelijksvermogensstelsel
 • P.454 Titel VI. Bijzondere bepaling
 • P.473 Titel VII. Ruil
 • P.474 Titel VIII. Huur
 • P.578 Titel IX. Vennootschappen
 • P.579 Titel X. Lening
 • P.584 Titel XI. Bewaargeving en sekwester
 • P.591 Titel XII. Kanscontracten
 • P.593 Titel XIII. Lastgeving
 • P.597 Titel XIV. Borgtocht
 • P.603 Titel XV. Dading
 • P.605 Titel XVI. Lijfsdwang in burgerlijke zaken
 • P.605 Titel XVII. Zakelijke zekerheden op roerende goederen
 • P.624 Titel XVIII. Voorrechten en hypotheken
 • P.670 Titel XIX. Gerechtelijke uitwinning en rangregeling onder de schuldeisers
 • P.671 Titel XX. Verjaring
 • P.681 Titel XXI. Kennisgeving
 • P.689 Boek 8. Bewijs

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift