Inhoudstabel:

  • p. 1 - Algemene filosofie en krachtlijnen van de nieuwe wet op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot / Baert, F.
  • p. 17 - Clausules aangaande het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in giften tussen echtgenoten en testamenten, in schenkingen aan andere personen, in familiekringen / Puelinckx-Coene
  • p. 56 - Bedingen i.v.m. het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot op te nemen in huwelijkscontracten of in akten houdende wijziging van huwelijksvermogensstelsels / Van Oosterwijck
  • p. 88 - Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed en echtscheiding / Pintens
  • p. 119 - De clausules
  • p. 131 - Modelakte of clausule

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift