Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

Hoofdstuk 1. Het oprichten van een vennootschap  
 • A. Circulaire betreffende de taxatie van vennootschappen voor beoefenaars van een vrij beroep
 • B. Fiscale toelaatbaarheid van de vennootschap
 • C. Niet-fiscale argumenten voor het oprichten van een vennootschap
 
 • Hoofdstuk 2. Professionele samenwerkingsverbanden tussen Artsen
 • A. Inleiding
 • B. Niet toegelaten aansprakelijkheidsbeperking voor medische fouten
 • C. De samenwerkingsopties in functie van het doel van die samenwerking
 
 • b) Middelensamenwerking
 • c) De professionele samenwerking
 • D. De samenwerkingsopties in functie van de gekozen rechtsvorm
 • a) De maatschap
 • b) De vennootschap onder firma
 • c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • d) De coöperatieve vennootschap
 
 • E. De interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking
 • a) Wettelijke beperkingen
 • b) Deontologische beperkingen
   
 • c) Voorbij de beperkingen
 • F. Samenwerkingsverbanden en de Orde der artsen
 • a) De principiële toelaatbaarheid van samenwerkingsverbanden
 • b) De associatie
 • c) De professionele vennootschap
 • d) De deontologische beperking: de instap- en uitstapregelingen
 
 • e) Deontologische verruiming: de schenking van de naakte eigendom van aandelen
 
 • Hoofdstuk 3. Vennootschapsvormen
 • A. De BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 • a) De belangrijkste kenmerken
 • b) Varianten van de BVBA: de S-BVBA en de EBVBA
 • B. De CVBA/CVOA
 • C. De VOF (vennootschap onder firma)
 • a) Kenmerken
 • b) Voordelen
 • D. De Comm.V (gewone commanditaire vennootschap)
 • a) Kenmerken
 • b) Voordelen
 • E. Een ESV (economisch samenwerkingsverband)
 • a) Kenmerken
 • b) Voordelen
 • F. Associaties in ziekenhuizen
 
 • Hoofdstuk 4. De code van geneeskundige plichtenleer
 
 • Hoofdstuk 5. De vennootschapsbelasting
 
 • Hoofdstuk 6. Belaste winsten en liquiditeiten
 • A. Roerende beleggingen
 • B. Onroerende beleggingen
 • C. De meerwaardeproblematiek op onroerend goed
 • a) De aankoopprijs van het onroerend goed
 • b) De verkoopprijs van het onroerend goed
 • c) Verliezen
 • D. De aftrek voor risicokapitaal (de notionele interestaftrek)
 • E. De onbeslagbaarheid van de gezinswoning
 • F. De Vlaamse vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning in het voordeel van de langstlevende partner
 • G. Splitsing onroerend en roerend inzake erfbelasting
 • H. Het verhuren van een onroerend goed aan de artsenvennootschap
 • 1. De bepaling van het onroerend inkomen
 • 2. De huurherkwalificatie
 • I. De schenkbelasting in Vlaanderen
 • J. Onroerend inkomen
 • K. Het waarborgprobleem bij de verkoop van de artsenvennootschap
 • L. Het voordeel van alle aard
 • M. Toch niet beter om de woning uit de vennootschap te halen?
 
 • Hoofdstuk 7. Het lot van de vennootschap ná de professionele activiteit
 • A. Het vereffenen van de vennootschap
 • B. De vennootschap wordt niet vereffend
 • C. Hoe past de artsenvennootschap in het huwelijksvermogen?
 • Twee aandachtspunten
 • 1. Vennootschap
 • 2. Huwelijkscontract
 
 • Hoofdstuk 8. Het onttrekken van vermogen/liquiditeiten aan de artsenvennootschap
 • A. Het salarispakket
 • B. Een dividenduitkering
 • C. De verhuring van een onroerend goed aan de vennootschap
 • D. Voorschotten door de natuurlijke persoon aan de artsenvennootschap
 • E. De voordelige regeling van de voordelen van alle aard
 • F. FAQ en de bedrijfswagens
 • G. De aanslag geheime commissielonen
 • H. Tantième
 • I. De opname van gelden aan de artsenvennootschap via rekening courant
 • J. De verkoop van de artsenvennootschap
 • K. De overdracht van de praktijk
 • L. Fiscaal regime van de goodwill n.a.v. de stopzetting
 • M. Auteursrechten
 
 • Hoofdstuk 9. Btw-aspecten
 
 • Hoofdstuk 10. Associaties en btw
 • A. De btw-eenheid
 • B. De kostendelende vereniging
 
 • Hoofdstuk 11. Sociale zekerheid en de vennootschapsbijdrage
 
 • Hoofdstuk 12. Toepassing (met de nieuwe regeling van het Zomerakkoord)
 
 • Hoofdstuk 13. Samenvatting associatievorming
 
 • Algemeen besluit
 
 • Literatuurlijst

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift