Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • I
  Voorwoord
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
  Hoofdstuk 1.
  De Kwaliteitswet
  .
  Krachtlijnen, toepassingsgebied en verhouding tot andere wetgeving
  Sylvie Tack, Filip Dewallens en Stefaan Callens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Afdeling 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Afdeling 2. Aanleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Afdeling 3. Krachtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Afdeling 4. Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  § 1. Personeel toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  § 2. Materieel toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Afdeling 5. Verhouding tot andere wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Afdeling 6. Inwerkingtreding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Hoofdstuk 2.
  Bekwaamheid en visum
  Tom Goffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Afdeling 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Afdeling 2. Regeling voor de Kwaliteitswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  § 1. Visum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
  A. WUG-beroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  B. Beoefenaars van niet-conventionele praktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  § 2. Bekwaamheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  § 3. Kwaliteitstoetsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  A. Evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  B. Behoud van erkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Afdeling 3. Kwaliteitswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  § 1. Wijzigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  § 2. Nieuwe regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  A. Visum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  1. Het visum als toegangsvoorwaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  2. Het visum als dynamische beroepsuitoefeningsvoorwaarde. . . . 25
  3. Inschrijving op de lijst van de Orde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Persoonlijke kopie van ()
  B. Aantoonbare bekwaamheid en ervaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  C. Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  1. Inhoud en vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  2. Voldoende portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  D. Doorverwijsplicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Afdeling 4. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  Hoofdstuk 3.
  De therapeutische vrijheid en haar beperkingen
  Tom Balthazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Afdeling 1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  § 1. Situering binnen de hervorming van KB nr. 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  § 2. Beginsel van diagnostische en therapeutische vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  Afdeling 2. Beperkingen op de therapeutische vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  § 1. Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  9
  § 2. Algemene beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  A. Bevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  B. Relevante wetenschappelijke gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
  C. Expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  D. Voorkeuren van de patiënt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  E. Omkadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
  § 3. Beperkingen op het voorschrijven van geneesmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . 43
  A. Geneesmiddelen die enkel door sommige specialisten voorgeschreven mogen worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  B. Substitutierecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  C. Drugwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  § 4. Beperkingen in de ziekteverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  § 5. Beperkingen in de ziekenhuiswetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
  A. Algemeen: waarborgen van professionele autonomie . . . . . . . . . . . . . 46
  B. Structurering van medische activiteit in het ziekenhuis . . . . . . . . . . . 46
  C. In locoregionale klinische netwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
  Afdeling 3. Waarborgen voor therapeutische vrijheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
  § 1. Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  9
  § 2. In verticale relaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  § 3. In horizontale relaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  Afdeling 4. De nieuwe karakterisatie verplichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  § 1. Karakterisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  A. Begrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  B. Door wie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
  C. Wanneer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  D. Neerslag in patiëntendossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Persoonlijke kopie van ()
  § 2. Gevolgen van de karakterisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
  Afdeling 5. De voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  § 1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  § 2. Voorschrift
  en voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten . . . . . . . . 55
  § 3. Verwijsvoorschrift en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  § 4. Groepsvoorschrift en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Afdeling 6. Sanctionering van misbruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  Afdeling 7. Een korte evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  Hoofdstuk 4.
  Risicovolle verstrekkingen
  .
  Verstrekkingen met toepassing van anesthesie, extramurale beperkingen en procedures
  René Heylen en Aline Vanhove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Afdeling 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
  Afdeling 2. Anesthesie en de Kwaliteitswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  § 1. De risicovolle verstrekking in het algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  § 2. Specifieke vormen van risicovolle verstrekkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  A. Algemene anesthesie en diepe sedatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  B. Locoregionale anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  C. Anxiolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  D. Lokale anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  E. Conclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  Afdeling 3. Verstrekkingen uitsluitend toegestaan in een ziekenhuis . . . . . . . . 69
  § 1. De theorie: verstrekkingen waarbij de patiënt nood heeft aan intensieve zorgen en anesthesisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
  § 2. De praktijk: verstrekkingen waarbij de patiënt kans heeft op nood
  aan intensieve zorgen en anesthesisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
  Afdeling 4. Verstrekkingen toegestaan binnen én buiten een ziekenhuis . . . . . 71
  § 1. De risicovolle verstrekking in het algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  § 2. Anxiolyse en anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  § 3. Locoregionale anesthesie en algemene anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  A. Kwaliteitsvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  B. Diepe sedatie: onbeantwoorde vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
  C. Toepassingsgevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  Afdeling 5. De risicovolle verstrekkingen in de extramurale praktijk aan
  banden gelegd door een niet zo kwaliteitsvolle Kwaliteitswet? . . . . . . . . . . . . . . 76
  § 1. Eerste probleem: grote vrijheid voor de gezondheidszorgbeoefe-
  naars en het ontbreken van richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  § 2. Tweede probleem: slechts een ondersteunende rol voor de beroeps-
  verenigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
  § 3. Derde probleem: samenwerking met de ziekenhuizen . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Afdeling 6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  Persoonlijke kopie van ()
  Hoofdstuk 5.
  Praktijkinformatie (art. 31 Kwaliteitswet)
  Evelien Delbeke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Afdeling 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Afdeling 2. De aanleiding voor een algemene bepaling over reclame door
  zorgverleners: het arrest
  Va n d e r b o r g h t
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  § 1. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  § 2. De uitspraak van het Hof van Justitie van 4 mei 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  A. Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29) . . . 84
  B. Richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2000/31) . . . . . . . . . . 84
  C. Vrijheid van dienstverrichting (art. 54 VWEU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  § 3. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  86
  Afdeling 3. Sinds 26 november 2018: artikel 64 Wet 30 oktober 2018. . . . . . . . . 87
  § 1. Toepassingsgebied van de bepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  § 2. Voorwaarden voor het voeren van praktijkinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  § 3. Controle op en sanctie voor het niet naleven van artikel 64 Wet
  30 oktober 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Afdeling 4. Vanaf 1 juli 2021: artikel 31 Kwaliteitswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  § 1. Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  § 2. Het begrip praktijkinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
  § 3. De voorwaarden voor praktijkinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
  § 4. De sanctie voor het overtreden van artikel 31 Kwaliteitswet . . . . . . . . . . . 93
  § 5. Artikel 31 Kwaliteitswet is in strijd met de Belgische en Europese
  regelgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  A. De wetgever verbiedt
  de facto
  reclame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  1. Praktijkinformatie versus reclame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  a. Defi
  nities van reclame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
  b. De bewuste keuze van de wetgever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
  c. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  2. Geen ronseling van patiënten tot doel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  a. Het puur werven van cliënteel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  b. Het werven met ‘listige streken’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  c. Afwerven van cliënteel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  d. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  B. Een algemeen en absoluut verbod is in strijd met Belgisch en
  Europees (Unie/Mededingings)recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  1. De Richtlijn elektronische handel en de vrijheid van dienst-
  verrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
  2. Belgisch en Europees mededingingsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  3. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid . . . . . . . . . . . 103
  Persoonlijke kopie van ()
  Afdeling 5.
  Yet to come
  (?): een principiële toelating met doelmatige
  en noodzakelijke beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  § 1. Achterliggende overwegingen van eventuele reclamebeperkingen . . . . . 106
  § 2. Een concrete toetsing van de geschiktheid en de proportionaliteit . . . . . 107
  A. Een concrete toetsing en motivering is noodzakelijk . . . . . . . . . . . . . 107
  B. Geschiktheidstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  C. Proportionaliteitstoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  1. Is er een causale link tussen reclame en de aantasting van
  de waarden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  2. In welke mate zijn er (bijkomende) beperkingen op reclame
  nodig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  3. Er bestaat reeds een uitgebreid kader dat inhoudelijk
  bescherming biedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  a. Reclame en het Wetboek van economisch recht . . . . . . . . . 110
  b. De Wet Patiëntenrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  c. De GVU-wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  4. Beschouwing over eventuele bijkomende beperkingen . . . . . . . 115
  a. Bijkomende voorwaarden met betrekking tot de vorm
  van de reclame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
  b. De esthetische verstrekkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  c. Vergelijkende reclame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
  Afdeling 6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 • Hoofdstuk 6.
  Het patiëntendossier en de toegang tot en doorstroming van gezond-
  heidsgegevens tussen gezondheidszorgbeoefenaars in het raam van de
  Kwa liteitswet
  Th
  ierry Vansweevelt en Nils Broeckx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  Afdeling 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  Afdeling 2. Het patiëntendossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
  § 1. Functies patiëntendossier, patiënten rechten en achtergrond
  Kwaliteitswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
  § 2. Inhoud patiëntendossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
  § 3. Vorm en taal patiëntendossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  § 4. Bewaartermijn patiëntendossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
  Afdeling 3. Toegang tot gezondheids gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  § 1. Inleiding: het toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  § 2. De voorafgaande geïnformeerde toestemming van de patiënt . . . . . . . . . 140
  A. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
  B. Onderscheid met
  informed consent
  voor medische behandeling . . . 141
  C. Draagwijdte: all-in-toestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  D. Uitsluiting van bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars . . . . . . . . . . . 143
  E. Vorm van de toestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  Persoonlijke kopie van ()
  § 3. De therapeutische relatie tussen gezondheidszorgbeoefenaar en patiënt . . 148
  A. Principe en defi
  nitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  B. Bewijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
  C. Noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
  § 4. De toegangsfi
  naliteit bestaat uit gezondheidszorgverstrekking . . . . . . . . 150
  A. Finaliteit: commerciële doeleinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
  B. Finaliteit: wetenschappelijk onderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
  C. Finaliteit: audit door hoofdarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  § 5. De toegang is noodzakelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van
  de gezondheidszorgverstrekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  § 6. De toegang is beperkt tot dienstige en pertinente gegevens voor de
  gezondheidszorgverstrekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  § 7. Uitzondering: spoedgeval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
  § 8. Controle op wie toegang heeft
  of heeft
  gehad tot de gezondheidsge-
  gevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  Afdeling 4. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 • Hoofdstuk 7.
  Toezicht en handhaving in de Wet Kwaliteitsvolle Praktijkvoering
  Steven Lierman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  Afdeling 1. Kwaliteitscontrole door
  peer review
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  Afdeling 2. Register van praktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
  Afdeling 3. Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de
  gezondheidszorg: bevoegdheden, samenstelling en procedure . . . . . . . . . . . . . 164
  § 1. Samenstelling: gecentraliseerd en representatief orgaan . . . . . . . . . . . . . . 165
  § 2. Verschillen met de huidige regeling: nieuw toezichtsorgaan met
  enger takenpakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
  § 3. Verhouding tot andere wetgeving: gemiste kans voor verstrengd
  toezicht op de rechten van de patiënt en de onwettige uitoefening
  van de gezondheidszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
  § 4. Verruimde opsporingsbevoegdheden op het terrein . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
  § 5. Procedure en preventieve en repressieve maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . 170
  Afdeling 4. Nieuwe toezichtsregeling getoetst aan de beginselen van
  behoorlijk bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
  § 1. Wettelijke voorwaarden en vergelijking met de huidige bevoegdhe-
  den van de Provinciale Geneeskundige Commissies . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
  § 2. Toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . 175
  Afdeling 5. Rechten van verdediging bij bestraff
  ende maatregelen . . . . . . . . . . 177
  Afdeling 6.
  Non bis in idem
  -beginsel en verhouding ten opzichte van
  andere controle- en sanctiemechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
  Afdeling 7. Slotbeschouwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift