Inhoudstabel:

 • p. 5 - Deel 1. Het intestaat erfrecht
 • p. 6 - Hoofdstuk 1. Voorwaarden om te kunnen erven
 • p.6 - Afdeling 1. De langstlevende echtgenote moet bestaan op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap
 • p. 8 - Afdeling 2. De langstlevende echtgenote mag niet onbekwaam zijn om te erven
 • p. 9 - Afdeling 3. De langstlevende echtgenote mag niet onwaardig zijn
 • p. 14 - Afdeling 4. De langstlevende echtgenote moet met de erflater gehuwd zijn en niet van tafel en bed gescheiden
 • p. 16 - Afdeling 5. Het opvolgend huwelijk van de langstlevende echtgenote is geen grond tot verval van erfrecht meer
 • p. 18 - Hoofdstuk 2. - Aard van het erfrecht van de langstlevende echtgenote
 • p. 27 - Hoofdstuk 3. De hoegrootheid van het erfrecht
 • p. 65 - Hoofdstuk 4. De erfschuld
 • p. 83 - Deel 2. Begiftigingen ten voordele van de langstlevende echtgenote. Verruiming van haar rechten
 • p. 84 - Hoofdstuk 1. Huwelijksovereenkomsten
 • p. 92 - Hoofdstuk 2. Begiftigingen
 • p. 109 - Deel 3. Begiftigingen ten voordele van anderen dan de langstlevende. Beperking van haar rechten
 • p. 110- Hoofdstuk 1. Begiftigingen ten voordele van andere erfgenamen
 • p. 117 - Hoofdstuk 2. Beperkingen van de begiftigingsmogelijkheden
 • p. 120 - Hoofdstuk 3. De reserve van de langlevende echtgenote
 • p. 147 - Deel 4.  Het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote
 • p. 153 - Hoofdstuk 1. Uitoefening van het vruchtgebruik
 • p. 153 - Hoofdstuk 2. Omzetting van het vruchtgebruik
 • p. 190 - Hoofdstuk 3. Overdracht van de blote eigendom
 • p. 193 - Deel 5. Onderhoudsvorderingen
 • p. 194 - Hoofdstuk 1. Het levensonderhoud aan de langstlevende echtgenote verschuldigd
 • p. 205 - Hoofdstuk 2. Het levensonderhoud aan de bloedverwanten in de opgaande lijn verschuldigd
 • p. 209 - Hoofdstuk 3. Onderhoudsvorderingen ten voordele van stiefkinderen
 • p. 217 - Deel 6. Toepassing in de tijd
 • p. 218 - Hoofdstuk 1. Algemene regel
 • p. 220 - Hoofdstuk 2. Toepassingen
   

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift