Inhoudstabel:

 • Inleiding
 • Hoofdstuk 1 Korte historische schets
 • Hoofdstuk 2 Het toepassingsgebied van de huurwet
 • Hoofdstuk 3 De nietigheidsbepalingen
 • Hoofdstuk 4 De huurprijsaanpassing voor nieuwe overeenkomsten (art. 1728bis.B.W.)
 • Hoofdstuk 5 De huurprijsaanpassing voor lopende overeenkomsten (art. 10 nieuwe huurwet)
 • Hoofdstuk 6 De aanrekening van kosten en lasten (art. 1728ter B.W.)
 • Hoofdstuk 7 De verjaring (art. 1728quater en art. 2273 B.W.)
 • Hoofdstuk 8 Algemene principes voor de duur van de overeenkomst
 • Hoofdstuk 9 De overgangsmaatregelen i.v.m. de duur van de huurovereenkomsten (art. 11 nieuwe huurwet)
 • Hoofdstuk 10 Verlenging n.a.v. buitengewone omstandigheden bij de huurder (art. 1759bis B.W.)
 • Hoofdstuk 11 De plaatsbeschrijving (art. 1730 B.W.)
 • Hoofdstuk 12 Teruggave van het gehuurde goed (art. 1731 B.W.)
 • Hoofdstuk 13 De waarborg (art. 1752bis B.W.)
 • Hoofdstuk 14 De procedure bij verzoekschrift (art. 1344bis Ger.W.)
 • Hoofdstuk 15 Mogelijke aanpassing van de regeling voor de huurprijzen en de verlenging van de huurovereenkomsten in 1984 (art. 13 nieuwe huurwet)
 • Hoofdstuk 16 Opheffing, inwerkingtreding en toepasselijkheid in de tijd (art. 14 en 15 nieuwe huurwet)
 • Hoofdstuk 17 Standpunt van de huurders- en eigenaarsvereniging
 • Bijlage 1 Type-huurovereenkomst
 • Bijlage 2 Type-plaatsbeschrijving
 • Bijlage 3 Model van volmacht
 • Bijlage 4 Model van verzoekschrift
 • Bijlage 5 Huurberekenigsfiches
 • Bijlage 6 Indextabellen
 • Bijlage 7 de op de huishuur toepasselijke artikelen
 • Bijlage 8 Wetsontwerp Moureaux: ontwerplijst verdeling kosten en lasten
 • Bijlage 9 Overzichtstabel Tijdelijke Huurwetten

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift