Inhoudstabel:

  • P.13 "De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreen geschud voor de eeuwwende / Geens, K.
  • P.61 "De dematerialisatie van aandelen en obligaties / Tyteca, J.
  • p.93 "Overdrachtsbeperkingen en stemrecht" / Wyckaert, M.
  • P.125 "Inkoop en inpandneming van eigen effecten - Kruisparticipaties" / Hellemans, F. ; Tas, R.
  • P.175 "Belangenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorming in de N.V."
  • P.225 "De wijzigingen in de nieuwe Vennootschappenwet met betrekking tot de algemene vergaderingen" Tilleman, B.
  • P.237 "Bepalingen inzake het commissariaat, de openbaarmaking van de jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag" / Van Hulle, K.
  • P.267 " De nieuwe bepalingen inzake de C.V., inzake het minimumkapitaal van de N.V. en inzake fusies en splitsingen" / Weyts, L.
  • P.303 "Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak" / Bouckaert, F.
  • P.337 "De geschillenregeling en de uitkoopregeling" / Nelissen Grade, J.-M.

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift