Inhoudstabel:

 • p. 1 Wettekst en parlementaire voorbereiding
 • p. 1 Algemeen deel
 • p. 41 Titel 1 Artikelsgewijze bespreking
 • p. 41 De landverzekeringsovereenkomst in het het algemeen
 • p. 45 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
 • p. 72 Hoofdstuk 2 Bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten
 • p. 179 Hoofdstuk 3 Bepalingen eigen aan de verzekeringen tot vergoeding van schade (art. 37-47)
 • p. 197 Hoofdstuk 4 Bepalingen eigen aan de verzekering tot uitkering van een vast bedrag (art. 48-50)
 
 • p. 201 Titel 2 Schadeverzekeringen
 • p. 204 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen¬† (art 51-52)
 • p. 213 Hoofdstuk 2 Zaakverzekeringsovereenkomsten
 • p. 255 Hoofdstuk 3 Aansprakelijkheidsverzekeringen (art. 77-89)
 • p. 289 Hoofdstuk 4 Rechtsbijstandverzekeringen (art. 90-93)
 
 • Titel 3 Persoonsverzekeringen
 • p. 301 Hoofdstuk 1 Gemeenschappelijke bepalingen (art. 94-96)
 • p. 308 Hoofdstuk 2 Levensverzekeringsovereenkomsten
 • p .339 Hoofdstuk 3 Persoonsverzekeringsovereenkomsten andere dan levensverzekeringsovereenkomsten (art. 136-138)
 
 • Titel 4 Slotbepalingen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift