Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • • TITEL I. • ALGEMENE KENMERKEN, CLASSIFICATIE EN IPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 •  Hoofdstuk 1. Algemene kenmerken van de obligatielening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 •  Hoofdstuk 2. Soorten obligaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 •   Hoofdstuk 3. Afbakening ten opzichte van andere financieringstechnieken. . . . . . . . . . . . . 55
 •  Hoofdstuk 4. Obligaties en internationaal privaatrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 
 •  TITEL II.  UITGIFTE EN PLAATSING VAN OBLIGATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 •  Hoofdstuk 1. Beslissing tot uitgifte van obligaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 •  Hoofdstuk 2.Publieke versus private uitgifte van obligaties en toelating tot de verhandeling op een markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 •  Hoofdstuk 3. Plaatsing en notering van obligaties: de betrokken tussenpersonen en hun rol   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
   
 •  TITEL III.  RECHTEN EN PLICHTEN VAN OBLIGATIEHOUDERS . . . . . . . . . . . . . . . 127
 • Hoofdstuk 1. Situering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 •  Hoofdstuk 2. Rechten en plichten van vermogensrechtelijke aard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 •  Hoofdstuk 3. Niet-financiële rechten van de obligatiehouder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
 •  Hoofdstuk 3. Niet-financiële rechten van de obligatiehouder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
 •  Hoofdstuk 4. Plichten van de obligatiehouder in genoteerde vennootschappen. . . . . . . . . 173
 
 •   TITEL IV. •CONTRACTUELE BESCHERMING VAN OBLIGATIEHOUDERS . . . . . . 181
 •   Hoofdstuk 1. Overzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
 •  Hoofdstuk 2. Juridische kwalificatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 • Hoofdstuk 3. Personeel toepassingsgebied van covenants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 •  Hoofdstuk 4. De verschillende soorten covenants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 •  Hoofdstuk 5. Sanctionering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
 
 •  TITEL V.  ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS (AVO) . . . . . 221
 •   Hoofdstuk 1. Situering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
 •  Hoofdstuk 2. Rol en bevoegdheden van de algemene vergadering van obligatiehouders. . 225
 •  Hoofdstuk 3. De bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders. . . . . 249
 •   Hoofdstuk 4. De organisatie van de algemene vergadering van obligatiehouders. . . . . . . . 259
 •   Hoofdstuk 5. Technieken om de aanwezigheidsgraad op de algemene vergadering van  obligatiehouders te vergroten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 •  Hoofdstuk 6. Nietigverklaring van beslissingen van de algemene vergadering van obligatiehouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
 •  Hoofdstuk 7. Wat in de coöperatieve vennootschappen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
 
 •  TITEL VI.  OVERDRACHT EN OVERGANG VAN OBLIGATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
 • • Hoofdstuk 1. Algemene principes inzake overdracht en overgang van obligaties. . . . . . . . 309
 •  Hoofdstuk 2. Bijzonderheden betreffende de overdracht en overgang van obligaties op naam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
 •   Hoofdstuk 3. Bijzonderheden betreffende de overdracht en overgang van gedematerialiseerde obligaties • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
 
 •  TITEL VII. •CONVERTEERBARE OBLIGATIES, OBLIGATIES MET WARRANT   EN AANVERWANTE OBLIGATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 •   Hoofdstuk 1. Afwezigheid van een numerus clausus-beginsel inzake effecten in het Belgische recht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
 •  Hoofdstuk 2. Converteerbare obligaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
 •  Hoofdstuk 3. Obligaties met warrant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 •  Hoofdstuk 4. Obligaties verwant aan de converteerbare obligaties en de obligaties met warrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
 
 •  TITEL VIII.  OBLIGATIES, WANPRESTATIE EN INSOLVENTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
 •   InleidingWanprestatie door en insolventie van de emittent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 •   Hoofdstuk 1. Pre-insolventie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
 •   Hoofdstuk 2. Wet Continuïteit Ondernemingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
 •   Hoofdstuk 3. Faillissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
 •   Hoofdstuk 4. Wetsontwerp Insolventie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
   
 •  TITEL IX.  BIJZONDERE VRAAGSTUKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
 •  Hoofdstuk 1.De uitgifte van obligaties door de vzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
 •   Hoofdstuk 2. De uitgifte van obligaties door de CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
 •   Hoofdstuk 3. De impact van herstructureringen op de obligatielening. . . . . . . . . . . . . . . . . 519
   
 •   TITEL X.  OBLIGATIES EN FISCALITEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
 •  Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
 •   Hoofdstuk 1. Uitgifte van obligaties – Fiscale uitgangspunten voor de emittent. . . . . . . . . 549
 •  Hoofdstuk 2. Inschrijving op een obligatielening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
 •   Hoofdstuk 3. Bezit van obligaties – Interesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
 •  Hoofdstuk 4. De overdracht van obligaties door de houder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
 •   Hoofdstuk 5. Bijzondere vormen van obligaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
 
 •   TITEL XI.  TOEKOMSTIG RECHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
 •   Hoofdstuk 1. Stand van zaken en algemene krachtlijnen van de vooropgestelde hervorming. . . . . . . .. 641
 •  Hoofdstuk 2. Inhoudelijke wijzigingen specifiek relevant voor de obligatielening. . . . . . . 647
     
 •   TITEL XII.  VERGELIJKING VAN PROSPECTUSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655   

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift