Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • HOOFDSTUK 1. INLEIDING
 • HOOFDSTUK 2. DE OMGEVINGSVERGUNNING
 • HOOFDSTUK 3. DE VERGUNNINGS- EN MELDINGSPLICHT
 • HOOFDSTUK 4. VERGUNNINGVERLENENDE OVERHEID
 • HOOFDSTUK 5. DE VOORBEREIDING VAN EEN AANVRAAG
 • HOOFDSTUK 6. DE VERGUNNINGSPROCEDURE IN EERSTE AANLEG
 • HOOFDSTUK 7. DE BEROEPSPROCEDURE
 • HOOFDSTUK 8. GEMEENTEWEGEN EN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSPROCEDURE
 • HOOFDSTUK 9. DE MELDINGSPROCEDURE
 • HOOFDSTUK 10. JURISDICTIONEEL BEROEP BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN
 • HOOFDSTUK 11. START VAN DE WERKEN
 • HOOFDSTUK 12. GELDIGHEIDSDUUR VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
 • HOOFDSTUK 13. OMZETTEN MILIEUVERGUNNING VAN BEPAALDE DUUR NAAR OMGEVINGSVERGUNNING VAN ONBEPAALDE DUUR
 • HOOFDSTUK 14. DE OMGEVINGSVERGUNNING OP PROEF VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT
 • HOOFDSTUK 15. HET BIJSTELLEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING
 • HOOFDSTUK 16. MELDING VAN DE OVERDRACHT VAN DE VERGUNNING VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT
 • HOOFDSTUK 17. VERVAL, AFSTAND EN STOPZETTING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift