Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Inhoudstafel
 • Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
 • Afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvii
 • WETGEVING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • TITEL I GRONDBEGINSELEN
 • HOOFDSTUK I. Historiek van de pachtwetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 • HOOFDSTUK II. Wetsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 • HOOFDSTUK III. Juridisch karakter van de Pachtwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • AFDELING I. Dwingend en aanvullend karakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • AFDELING II. De Pachtwet is niet van openbare orde . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • AFDELING III. De Pachtwet is in principe van dwingend recht . . . . . . . . . . 66
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • § 2. Verzakingen waarvoor speciale vormvoorschriften vereist zijn . . . . . . . . . . 69
 • § 3. Welke zijn de beschikkingen van dwingend recht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 • § 4. Enge interpretatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 • AFDELING IV. De Pachtwet bevat bepalingen van aanvullend recht . . . . . . 70
 • HOOFDSTUK IV. Bevoorrechte familieleden en samenwonenden . . . . . . . . . . 71
 • AFDELING I. Categorieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • § 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • § 2. Onderscheiden categorieën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • AFDELING II. Voorstel: eenvormigheid en/of uitbreiding van de categorieën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 • AFDELING III. Wettelijk samenwonenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 • HOOFDSTUK V. Wat de termijnen betreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 • AFDELING II. Algemeen : berekening van de termijnen . . . . . . . . . . . . . . . 75
 • § 1. Artikel 52, eerste lid Ger.W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 • § 2. Artikel 53 Ger.W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 • § 3. Artikel 54 Ger.W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 • AFDELING III. Aanvang van de termijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
 • AFDELING IV. Drie gevallen kunnen zich voordoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
 • § 1. Kennisgeving per gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs (art. 53bis, 1 Ger.W.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 • pachtovereenkomst2018.book Page iii Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM
 • § 2. Kennisgeving per aangetekende brief zonder ontvangstbewijs (art. 53bis, 2 Ger.W.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 • § 3. Kennisgeving met gedagtekend ontvangstbewijs (art. 53bis, 3 Ger.W.) . . . 78
 • AFDELING V. Quid in geval van poststaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 • TITEL II HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PACHTWET (ART. 1 EN 2) Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 • HOOFDSTUK I. De beschermde huurovereenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 • AFDELING I. De pachtovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 • § 1. Begrip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 • § 2. Bestanddelen van de pachtovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 • AFDELING II. Conventionele uitbreiding van het toepassingsgebied. . . . . . 112
 • AFDELING III. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Pachtwet – Vestiging van vruchtgebruik (art. 1, 2) . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 • § 1. Wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 • § 2. Ratio legis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 • § 3. Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 • § 4. Voorwaarden opdat vestiging van vruchtgebruik als een pachtovereenkomst zou beschouwd worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 • § 5. Wat in geval van vestiging van een recht van opstal of van een erfpacht? . . 117
 • HOOFDSTUK II. Overeenkomsten die niet vallen onder de toepassing van de landpachtwetgeving (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 • AFDELING I. Eerste uitzondering: de industriële vetmesterij en fokkerij (art. 2, 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 • § 1. Begrip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 • § 2. Uitzondering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 • § 3. Mogelijke gevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 • AFDELING II. Tweede uitzondering: de cultuurcontracten (art. 2, 2) . . . . . 123
 • § 1. Definitie van cultuurcontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 • § 2. Alleen een landbouwexploitant kan een cultuurcontract afsluiten . . . . . . . 126
 • § 3. Uitvoering van de voorbereidings- en de bemestingswerken . . . . . . . . . . . . 127
 • § 4. Geldige reden vereist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
 • § 5. Voorwerp van een cultuurcontract: alleen land en weiden, geen gebouwen 129
 • § 6. Duur van het cultuurcontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 • § 7. Doel van het cultuurcontract: één teelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
 • § 8. Cultuurcontract: onder bezwarende titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 • § 9. Bewijs van het cultuurcontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 • pachtovereenkomst2018.book Page iv Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM INHOUDSTAFEL larcier v § 10. Sancties: wat de pachter betreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
 • § 11. Sanctie wat de verpachter betreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 • § 12. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 • § 13. Slotbeschouwing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
 • AFDELING III. Derde uitzondering: overeenkomsten behorend bij een arbeidscontract (art. 2, 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 1. Wettelijke bepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
 • § 2. Duur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
 • AFDELING IV. Vierde uitzondering: vennootschapsovereenkomsten (art. 2, 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 1. Bepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
 • § 2. Voorbereidende werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
 • § 3. Voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 • § 4. Rechtspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 • AFDELING V. Vijfde uitzondering: De landbouwvennootschap van tenminste 27 jaar (art. 2,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
 • § 1. Definitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
 • § 2. Samenstelling van de landbouwvennootschap: beherende en stille vennoten – benaming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
 • § 3. Voorwaarde: minimumduur van zevenentwintig jaar (art. 2, 5) . . . . . . . . . 154
 • AFDELING VI. Zesde uitzondering: fruitopbrengst van hoogstamboomgaarden (art. 2, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 • § 1. Wettelijke bepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
 • § 2. Voorwaarde: wat de fruitopbrengst betreft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
 • § 3. Verpachting van laagstammige fruitboomaanplantingen . . . . . . . . . . . . . . 156
 • TITEL III VORM EN BEWIJS VAN DE PACHTOVEREENKOMST (ART. 3) HOOFDSTUK I. De vorm van het contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 • HOOFDSTUK II. Bewijs van de pachtovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • § 1. Eerste bewijsmiddel: een geschrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • § 2. Tweede bewijsmiddel: alle rechtsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
 • § 3. Derde bewijsmiddel: het aanbod van betaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 • HOOFDSTUK III. Bewijs van de pachtprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 • § 1. De geschreven pachtovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 • § 2. Met alle rechtsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 • § 3. Vaststelling door de rechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 • TITEL IV DE PACHTTIJD
 • (ART. 4 EN 5)
 • HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
 • AFDELING I. Beperkte vrijheid van overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
 • AFDELING II. Maximumduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
 • AFDELING III. Minimumduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
 • § 1. De minimumduur is negen jaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
 • § 2. Eerste pachtperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
 • AFDELING IV. De tweede en de volgende pachtperioden . . . . . . . . . . . . . . 188
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
 • § 2. Pachtovereenkomst van achttien jaar en meer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
 • AFDELING V. Hoe wordt de aanvangsdatum van de pacht bepaald? . . . . . 190
 • § 1. De aanvangsdatum is gekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
 • § 2. De aanvangsdatum is niet gekend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
 • HOOFDSTUK II. Uitzondering op de minimumduur van de pacht (art. 5) . . . 192
 • AFDELING I. Wetsbepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
 • AFDELING II. Wettelijk voorziene mogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
 • § 1. Voorbeelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
 • AFDELING III. Bewijs van de afwijkende overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . 194
 • HOOFDSTUK III. Inkorting van de pachttijd bij vruchtgebruik . . . . . . . . . . . . 195
 • TITEL V EINDE VAN DE PACHT Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
 • HOOFDSTUK I. Opzegging door de verpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 • AFDELING I. Wie kan er opzegging geven? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 • § 1. De eigenaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 • § 2. De vruchtgebruiker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 • § 3. De onverdeelde eigenaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
 • § 4. Echtgenoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
 • § 5. De lasthebber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
 • AFDELING II. Bekwaamheid vereist tot het geven van opzegging. . . . . . . . 203
 • AFDELING III. Aan wie dient de opzegging gegeven te worden . . . . . . . . . . 203
 • § 1. Er is één pachter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
 • § 2. Er zijn verscheidene pachters (art. 12, 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
 • AFDELING IV. Wanneer en om welke redenen kan opzegging gegeven worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
 • § 1. Opzegging voor bouwgrond (art. 6 § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
 • § 2. Opzegging voor nijverheidsgrond (art. 6, § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
 • § 3. Opzegging in ontginningsgebied (in Vlaanderen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
 • § 4. Opzegging voor grond eigendom van een openbaar bestuur of van een publiekrechtelijke rechtspersoon (art. 6, § 1, 5 en 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
 • AFDELING V. Opzegging van landbouwgrond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
 • § 1. Opzegging te allen tijde voor gezinsdoeleinden (art. 6, § 2) . . . . . . . . . . . . 224
 • § 2. Opzegging door de verpachter tegen het verstrijken van iedere pachtperiode (art. 7, 1 tot en met 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
 • § 3. Opzegging gedurende elk van de opeenvolgende pachtperiodes met uitzondering van de eerste en de tweede (art. 8, § 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
 • § 4. Opzegging tegen het verstrijken van een pacht van ten minste 27 jaar, ook genaamd langlopende pacht (art. 8 § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
 • § 5. Loopbaanpacht (art. 8 § 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
 • § 6. Opzegging wegens het bereiken van de pensioenleeftijd van de pachter (art. 8bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
 • § 7. Opzegging in geval van ruil van de eigendom van het pachtgoed (art. 11bis) 282
 • AFDELING VI. De opzeggingstermijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
 • § 1. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
 • § 2. Duur van de opzeggingstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
 • § 3. Verlenging van de opzeggingstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
 • § 4. Vervroeging van de opzeggingstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
 • AFDELING VII. Berekening van de opzeggingstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
 • AFDELING VIII. Inhoud van de opzegging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
 • § 1. Vermelding van de reden (art. 12,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
 • § 2. Bijzonder beding (art. 12,1, in fine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
 • § 3. Bijzondere vermelding in geval van opzegging voor bouw- en nijverheidsgronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
 • § 4. De opzegging moet gericht worden aan de pachter(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
 • § 5. Wat gebeurt er zo de pachter beweert dat de briefomslag ledig was? . . . . . 298
 • § 6. Ondertekening vereist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
 • § 7. Aanduiding van de oppervlakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
 • § 8. De datum tegen wanneer opzegging wordt gegeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
 • AFDELING IX. Vorm van de opzegging (art. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
 • § 1. In welke vorm gebeurt de opzegging?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
 • § 2. Kan een vormgebrek rechtgezet worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
 • AFDELING X. De geldigverklaring van de opzegging . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
 • § 1. Berusting door de pachter in de opzegging (art. 12, 1) . . . . . . . . . . . . . . . . 302
 • § 2. Vordering tot geldigverklaring van de opzegging (art. 12, 4) . . . . . . . . . . . 303
 • § 3. Onderzoek naar de gegrondheid van de opzeggingsreden (art. 12, 6) . . . . . 306
 • § 4. Hoelang moet de verpachter wachten alvorens een nieuwe opzegging te geven (art. 12, 8, eerste lid)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
 • § 5. Wat gebeurt er zo de pachter in het bezit gelaten wordt van het gepachte goed (art. 12, 9)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 • pachtovereenkomst2018.book Page vii Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM INHOUDSTAFEL larcier viii AFDELING XI. De ongeldigverklaring van de opzegging (art. 12, 5) . . . . . . 315
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
 • § 2. Voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
 • § 3. Gevolgen van de ongeldigverklaring van de opzegging . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 • AFDELING XII. Sancties bij gebrek aan uitvoering van de opzeggingsreden (art. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
 • § 2. Verplichting opgelegd aan de verpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
 • § 3. Bewijslast van de uitvoering van de opzeggingsreden (art. 13, 1, tweede lid en art. 13, 2, tweede lid). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
 • § 4. Welke rechten heeft de pachter bij niet-naleving van de opzeggingsreden? . 321
 • § 5. Gewichtige redenen die de verpachter vrijstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
 • HOOFDSTUK II. Opzegging door de pachter (art. 14, eerste lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
 • AFDELING II. Gemeenschappelijke pacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
 • AFDELING III. Opzegging voor een deel van het pachtgoed . . . . . . . . . . . . 329
 • HOOFDSTUK III. Pachtbeëindiging met wederzijds akkoord (art. 14, tweede lid). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
 • AFDELING I. Bepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
 • AFDELING II. Voorwaarden voor de geldigheid van de minnelijke pachtbeëindiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
 • § 1. Eerste voorwaarde: er moet een lopende pachtovereenkomst bestaan. . . . . 330
 • § 2. Tweede voorwaarde: de verpachter moet het eigendomsrecht bezitten . . . . 331
 • § 3. Derde voorwaarde: vormvereiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
 • § 4. Vierde voorwaarde: het akkoord van de beide partijen is vereist . . . . . . . . 333
 • AFDELING III. Modaliteiten van de overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
 • § 1. Niet noodzakelijk in dezelfde akte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
 • § 2. Geen specifieke akte vereist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
 • AFDELING IV. Inhoud van de overeenkomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
 • AFDELING V. Gevolgen van de niet-toepassing van de wettelijk voorgeschreven vormvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
 • AFDELING VI. Gevolgen van de overeenkomst van pachtbeëindiging . . . . . 337
 • § 1. Gevolgen voor de pachter: einde van de pacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
 • § 2. Wat zijn de gevolgen van de minnelijke ontbinding van de hoofdpacht voor de onderpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 • § 3. Gevolgen voor het recht van voorkoop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 • AFDELING VII. Welke eindepachtvergoeding komt toe aan de pachter? . . . . 339
 • HOOFDSTUK IV. De ontbinding van de pacht (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
 • Wanneer besluit de rechter tot de pachtontbinding? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
 • Ingebrekestelling vereist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
 • AFDELING II. De pachtontbinding ten nadele van de pachter . . . . . . . . . . 343
 • § 1. Voorbereidende werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
 • § 2. Wettelijke bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
 • § 3. Toepassingsgebied van artikel 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
 • § 4. Nietigheid van het uitdrukkelijk ontbindend beding (art. 29 derde lid) . . . 350
 • § 5. Nietigheid van het strafbeding (art. 29 derde lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
 • § 6. Wanneer kan de pachtontbinding gevorderd worden? . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 • § 7. De verpachter heeft recht op schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 • AFDELING III. De pachtontbinding wegens niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de verpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 • AFDELING IV. Wie kan de ontbinding vorderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 • § 1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 • § 2. Onverdeeldheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
 • HOOFDSTUK V. Tenietgaan van het pachtgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 • AFDELING II. Geheel tenietgaan van het pachtgoed. . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 • § 1. Materieel tenietgaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
 • § 2. Beroving van het genot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
 • AFDELING III. Gedeeltelijk tenietgaan van het pachtgoed . . . . . . . . . . . . . . 355
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
 • § 2. Voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
 • § 3. Gevolgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 • § 4. Vrijheid van overeenkomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 • HOOFDSTUK VI. Onteigening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
 • HOOFDSTUK VII. Faillissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
 • AFDELING I. Faillissement van de eigenaar-verpachter . . . . . . . . . . . . . . . 359
 • AFDELING II. Faillissement van de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
 • § 1. Principe: de pachter kan failliet verklaard worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
 • § 2. Gevolgen van de faillietverklaring van de pachter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
 • HOOFDSTUK VIII. Ontbinding van het eigendomsrecht van de verpachter . . . . 363
 • TITEL VI OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE PARTIJEN HOOFDSTUK I. Overlijden van de verpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
 • AFDELING II. Wat gebeurt er in geval van overlijden van de verpachter of van de aanstaande exploitant tussen de opzegging en de ontruiming van het pachtgoed door de pachter? . . . . . . . 367
 • § 1. De opzegging werd gegeven voor eigen exploitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
 • § 2. De opzegging werd gegeven voor exploitatie door een bevoorrecht familielid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
 • AFDELING III. Wat gebeurt er in geval van overlijden van de verpachter nadat de pachter het pachtgoed heeft ontruimd? . . . . . . . . . 368
 • AFDELING IV. Wat gebeurt er in geval van overlijden van de verpachter tussen de opzegging gegeven wegens gezinsdoeleinden en de ontruiming van het pachtgoed door de pachter? . . . . . . . . . 369
 • § 1. De verpachter overlijdt vóór de geldigverklaring van de opzegging . . . . . . 369
 • § 2. De verpachter overlijdt na de geldigverklaring van de opzegging en vóór de ontruiming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
 • AFDELING V. Wat gebeurt er zo de verpachter overlijdt na de opzegging gegeven om de redenen voorzien door het artikel 6 § 1 en deze voorzien door het artikel 7, 2 tot en met 10? . . . . . . . . 369
 • HOOFDSTUK II. Het overlijden van de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
 • Vooraf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
 • AFDELING I. Opzegging door de verpachter na het overlijden van de pachter (art. 38 en 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
 • § 2. Voorwaarden (art. 39, eerste lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
 • § 3. Derde voorwaarde: betekening van de opzegging binnen het jaar na het overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
 • § 4. Vorm en inhoud van de opzegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
 • § 5. Opzeggingstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
 • § 6. Moet de opzegging bekrachtigd worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
 • § 7. Quid zo de verpachter geen opzegging gegeven heeft? . . . . . . . . . . . . . . . . 375
 • AFDELING II. Opzegging door de erfgenamen of rechthebbenden van de pachter (art. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
 • § 1. Wat de opzegging betreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
 • § 2. Splitsing niet toegelaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
 • AFDELING III. Voortzetting van de pacht (art. 41, 42 en 43) . . . . . . . . . . . 376
 • § 1. Wie zet de exploitatie verder?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
 • § 2. Verplichtingen van de bij vonnis aangewezen overnemer . . . . . . . . . . . . . . 380
 • § 3. Kennisgeving aan de verpachter (art. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
 • TITEL VII DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERPACHTER HOOFDSTUK I. De verplichting het goed af te leveren (art. 1720, eerste lid, BW en art. 15 en 45, 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
 • AFDELING I. Inhoud van de verplichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
 • AFDELING II. Wat in geval van vergissing inzake oppervlakte? (art. 15) . . 392
 • § 1. Evenredige aanpassing van de pachtprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
 • § 2. Ontbinding van de pachtovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
 • pachtovereenkomst2018.book Page x Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM INHOUDSTAFEL larcier xi § 3. Het artikel 15 is van dwingend recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
 • § 4. Voorwaarde tot de toelaatbaarheid van de vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
 • HOOFDSTUK II. De verplichting alle herstellingen uit te voeren met uitzondering van de pachtersherstellingen (art. 1719, 2, 1720, tweede lid en 1755 BW). . . . . . . . . . . . 394
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
 • AFDELING II. Welke verplichtingen zijn van dwingend recht? . . . . . . . . . . 394
 • § 1. De artikelen 1720, tweede lid, en 1755 BW zijn van dwingend recht . . . . . 394
 • § 2. Het artikel 1719, 2, BW is niet van dwingend recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
 • AFDELING III. Tot welke herstellingen is de verpachter verplicht? . . . . . . . 395
 • § 1. De grote herstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
 • § 2. Bepaalde kleine herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
 • § 3. Ruimen van putten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
 • § 4. Geen verplichting tot heropbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
 • AFDELING IV. Verwittiging door de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
 • § 1. De pachter moet de verpachter verwittigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
 • § 2. Gevolgen van de niet-verwittiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 • AFDELING V. Kan de pachter weigeren aan de verpachter de toelating te verlenen om bepaalde werken uit te voeren? . . . . . . . . . . . . 397
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 • § 2. Eventuele gevolgen van de herstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 • AFDELING VI. Wat gebeurt er wanneer de verpachter weigert de nodige herstellingen uit te voeren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
 • HOOFDSTUK III. De verplichting de pachter te vrijwaren voor gebreken en stoornissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 • AFDELING I. Vrijwaring voor gebreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 • § 2. Welke gebreken komen in aanmerking? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 • § 3. Sanctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
 • AFDELING II. Vrijwaring voor stoornis die uitgaat van de verpachter . . . . 400
 • AFDELING III. Vrijwaring voor stoornis die uitgaat van derden . . . . . . . . . 401
 • § 1. De tekst van de wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
 • § 2. Begrip ‘feitelijke stoornis’ en ‘rechtsstoornis’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
 • § 3. Verplichtingen van de verpachter in geval van stoornis die uitgaat van derden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
 • HOOFDSTUK IV. De verplichting de uittredende pachter te vergoeden . . . . . . 405
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
 • AFDELING I. Vergoeding wegens oprichting van gebouwen en uitvoering van werken (art. 26 en 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
 • § 2. Wat is de waardevermeerdering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
 • § 3. Voor welke gebouwen en werken heeft de pachter recht op een eindepachtvergoeding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
 • § 4. Omvang van de vergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
 • § 5. Mogelijkheid voor de pachter een hypothecaire inschrijving te nemen tot zekerheid van zijn schuldvordering (art. 26, 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
 • § 6. Kan de pachter verzaken aan zijn recht op vergoeding? . . . . . . . . . . . . . . . 416
 • AFDELING II. Vergoedingen wegens aanplantingen (art. 28) . . . . . . . . . . . 417
 • 17 § 2. Aanplantingen gedaan door de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
 • § 3. Vergoeding wegens aanplantingen verricht door de pachter (art. 38, vierde en vijfde lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
 • AFDELING III. Prijzijvergoeding, vergoeding wegens verrichte bebouwingen en wegens verbeteringen aan grond (art. 45, 1) . . . . . . . . . . 422
 • AFDELING IV. De bijkomende vergoeding wegens vervroegde opzegging (art. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
 • § 1. Begrip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
 • § 2. Wanneer heeft de pachter recht op de bijkomende vergoeding? . . . . . . . . . 428
 • § 3. Berekening van de bijzondere vergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
 • § 4. Provisionele vergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
 • AFDELING V. Bepalingen gemeen aan alle eindepachtvergoedingen. . . . . . 433
 • AFDELING VI. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
 • § 1. Hoe gebeurt de invordering van de eindepachtvergoeding? . . . . . . . . . . . . 437
 • § 2. Wanneer verjaart de vordering tot het bekomen van de eindepachtvergoeding? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
 • TITEL VIII VERPLICHTINGEN VAN DE PACHTER
 • HOOFDSTUK I. Eerste verplichting: de pachtprijs betalen . . . . . . . . . . . . . . . 442
 • AFDELING I. Algemene begrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
 • § 1. De pachter moet de pachtprijs betalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
 • § 2. Waar moet de pachtprijs betaald worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
 • § 3. Tijdstip van de betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
 • § 4. Kosten van de betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
 • § 5. Wijze van betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
 • § 6. Aan wie dient de pachtprijs betaald te worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
 • § 7. Bewijs van de betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
 • AFDELING II. Wat is de pachtprijs? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
 • § 1. Pachtprijs in geld bedongen (art. 19, eerste lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
 • § 2. Pachtprijs bedongen in landbouwproducten (art. 19, tweede lid) . . . . . . . . 446
 • § 3. Driejaarlijkse herziening van de pachtprijs (art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
 • § 4. Vermindering van de pachtprijs bij vernieling van de oogst (art. 21 en 22). 451
 • § 5. Vermindering van de pachtprijs bij dringende herstellingen (art. 1724 BW) 453
 • § 6. Vermindering van de pachtprijs in geval van gedeeltelijk tenietgaan van het pachtgoed (art. 1722 BW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 • § 7. Verhoging van de pachtprijs (art. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
 • AFDELING III. Belastingen en taksen (art. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
 • § 2. Verboden lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
 • § 3. Toegelaten lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
 • AFDELING IV. Verjaring van de vordering tot betaling van de pachtprijs . . 458
 • AFDELING V. Het voorrecht van de verpachter (art. 20/1 Hyp.W.) . . . . . . 459
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
 • § 2. Op welke goederen kan het voorrecht worden uitgeoefend?. . . . . . . . . . . . 459
 • § 3. Pandbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
 • AFDELING VI. De wet tot beperking van de pachtprijzen (art. III) . . . . . . . 461
 • § 1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
 • § 2. Pachtprijzencommissies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
 • § 3. Hoe wordt de pachtprijs berekend? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
 • § 4. Hoegrootheid van de pachtprijs van langdurige pachtovereenkomsten (art. III, art. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
 • § 5. Tussentijdse pachtprijsaanpassing (art. 4bis van het art. III). . . . . . . . . . . . 468
 • § 6. Herziening van de pachtprijs (art. 5 van het art. III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
 • § 7. Vordering van de pachter tot terugbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
 • HOOFDSTUK II. Tweede verplichting: het pachtgoed bebouwen en volgens zijn bestemming gebruiken (art. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
 • AFDELING I. De vrijheden toegestaan aan de pachter. . . . . . . . . . . . . . . . 476
 • § 1. Vrijheid van bebouwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
 • § 2. Vrijheid van beschikking over de producten van de hoeve . . . . . . . . . . . . . 477
 • § 3. Vrijheid van de pachter om andere goederen te pachten. . . . . . . . . . . . . . . 477
 • § 4. Vrijheid gebouwen op te richten en werken uit te voeren (art. 25, § 1). . . . 478
 • § 5. Vrijheid voor de pachter om gebouwen, werken of beplantingen weg te ruimen, die eigendom zijn van de verpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
 • § 6. Vrijheid van de pachter de door hem opgerichte gebouwen en werken weg te ruimen (art. 25, § 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
 • AFDELING II. Geldige conventionele beperkingen (art. 24, tweede en derde lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
 • AFDELING III. De aan de pachter opgelegde exploitatieverplichtingen (art. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
 • § 1. Eerste verplichting: exploiteren als een goed huisvader. . . . . . . . . . . . . . . . 493
 • § 2. Tweede verplichting: het pachtgoed gebruiken volgens zijn bestemming . . 494
 • § 3. Derde verplichting: het goed voorzien van dieren en gereedschap. . . . . . . . 495
 • § 4. Sanctie in geval van tekortkoming aan de exploitatie-verplichting . . . . . . . 497
 • AFDELING IV. Verplichting voor de pachter aan zijn opvolger faciliteiten te verlenen (art. 29bis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
 • HOOFDSTUK III. Kennisgeving van bezitsaanmatigingen (art. 16) . . . . . . . . . 500
 • § 1. Begrip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
 • § 2. Termijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
 • § 3. Wijze van verwittiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
 • § 4. Wat gebeurt er ingeval de pachter wordt gedagvaard? . . . . . . . . . . . . . . . . 501
 • § 5. Sanctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
 • HOOFDSTUK IV. Verplichting de huurherstellingen uit te voeren . . . . . . . . . . 502
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
 • § 2. Tot welke herstellingen is de pachter verplicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
 • § 3. Sanctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
 • § 4. Voorrecht van de verpachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
 • HOOFDSTUK V. Onderverpachting en pachtoverdracht (art. 30 tot en met 37) 505
 • AFDELING I. Begrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 • § 1. De onderverpachting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 • § 2. De pachtoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 • § 3. Ruil van exploitatie (art. 30 derde lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 • § 4. Gemeenschappelijke exploitatie (art. 30, derde lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
 • § 5. Cultuurcontract (art. 2, 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
 • AFDELING II. Verbod tot onderverpachting en tot pachtoverdracht . . . . . 507
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
 • § 2. Bewijs van de verboden pachtoverdracht of onderverpachting . . . . . . . . . . 507
 • § 3. Vermomde pacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
 • § 4. Sanctie van de schending van het verbod tot onderverpachting of pachtoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
 • AFDELING III. Wanneer is onderverpachting of pachtoverdracht toegelaten (art. 30, 31 en 34)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
 • § 1. De voorafgaande schriftelijke toestemming van de verpachter . . . . . . . . . . 509
 • § 2. Pachtoverdracht en onderverpachting zijn toegelaten aan bevoorrechte familieleden (art. 31 en 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
 • § 3. De onderverpachting of de pachtoverdracht in geval van een langlopende pacht of van een loopbaanpacht: geen overschrijding van de vaste duur. . . 513
 • AFDELING IV. Rechtsverhoudingen tussen de partijen . . . . . . . . . . . . . . . . 514
 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
 • § 1. Verhoudingen in geval van onderverpachting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
 • § 2. Rechtsverhoudingen in geval van pachtoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
 • AFDELING V. De bevoorrechte pachtoverdracht (art. 35, 36 en 37) . . . . . 527
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
 • § 2. Voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
 • § 3. Wie zijn de bevoorrechte pachtovernemers? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
 • pachtovereenkomst2018.book Page xiv Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM INHOUDSTAFEL larcier xv § 4. Kennisgeving van de pachtoverdracht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
 • § 5. Wat gebeurt er in geval van onregelmatige kennisgeving van de pachtoverdracht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
 • § 6. Verzet van de verpachter tegen de bevoorrechte aard van de pachtoverdracht (art. 36 en 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
 • § 7. Gevolgen van de bevoorrechte pachtoverdracht (art. 35) . . . . . . . . . . . . . . 546
 • § 8. De bevoorrechte pachtoverdracht en het recht van voorkoop. . . . . . . . . . . 547
 • § 9. Gevallen waar een bevoorrechte pachtoverdracht onmogelijk is. . . . . . . . . 548
 • HOOFDSTUK VI. Verplichting bij het einde van de pacht het pachtgoed terug af te leveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
 • AFDELING II. In welke staat moet de pachter het pachtgoed teruggeven? . 550
 • § 1. Er werd een plaatsbeschrijving opgemaakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
 • § 2. Er werd geen plaatsbeschrijving opgemaakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
 • AFDELING III. Verjaring van de vordering van de verpachter . . . . . . . . . . . 551
 • TITEL IX HET RECHT VAN VOORKOOP (ART. 47 TOT EN MET 54) HOOFDSTUK I. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 • AFDELING I. Begrip en doel van de wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 • AFDELING II. Begunstigden van het recht van voorkoop . . . . . . . . . . . . . . 556
 • AFDELING III. Instrumenterende ambtenaar of notaris . . . . . . . . . . . . . . . . 556
 • HOOFDSTUK II. Wanneer geniet de pachter het recht van voorkoop (art. 47)? 558
 • AFDELING I. Het bestaan van een pachtovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . . 558
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
 • § 2. Wanneer moet het pachtrecht bestaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
 • § 3. Wat gebeurt er in geval van onderpacht of pachtoverdracht? . . . . . . . . . . . 560
 • § 4. Quid bij gebruiksruil?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
 • § 5. Wat gebeurt er in geval van gemeenschappelijke exploitatie (art. 30, derde lid)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
 • § 6. Quid bij een cultuurcontract?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
 • § 7. Wat gebeurt er als een der onverdeelde eigenaars tevens pachter is van het te verkopen goed?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
 • AFDELING II. Voorwaarde: verkoop van het pachtgoed . . . . . . . . . . . . . . 562
 • § 1. Alleen in geval van verkoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
 • § 2. Vervreemdingen die geen aanleiding geven tot het recht van voorkoop . . . 565
 • HOOFDSTUK III. Begunstigden van het recht van voorkoop . . . . . . . . . . . . . . 568
 • AFDELING I. De pachter geniet het recht van voorkoop voor zichzelf of voor zijn bevoorrechte familieleden die daadwerkelijk aan de exploitatie deelnemen (art. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
 • AFDELING II. Wie zijn de bevoorrechte familieleden? . . . . . . . . . . . . . . . . 568
 • § 1. Afstammelingen en schoonkinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
 • § 2. Deelname in de exploitatie is vereist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
 • § 3. Hoe gebeurt de aanwijzing van het bevoorrechte familielid? . . . . . . . . . . . 569
 • § 4. Juridisch karakter van de aanwijzing door de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . 570
 • § 5. Wat gebeurt er indien het bevoorrechte familielid weigert in te stemmen met de gedane aankoop? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
 • AFDELING III. Is commandverklaring door de pachter mogelijk? . . . . . . . . 571
 • § 1. Wat is commandverklaring?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
 • § 2. Kan de pachter command verklaren in het voordeel van een bevoorrecht familielid?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
 • § 3. Kan de pachter, in plaats van zijn recht van voorkoop aan een derde over te dragen, in het voordeel van die derde command verklaren? . . . . . . . . . . . . 573
 • § 4. Kan de overnemer van het recht van voorkoop command verklaren in het voordeel van een derde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
 • § 5. Kan de koper van het pachtgoed command verklaren in het voordeel van een derde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
 • HOOFDSTUK IV. De verkoop uit de hand (art. 48, 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
 • AFDELING II. Wie moet de kennisgeving doen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
 • § 1. De kennisgeving moet gedaan worden door de notaris. . . . . . . . . . . . . . . . 576
 • § 2. Waarom heeft de wetgever de notaris met de kennisgeving belast?. . . . . . . 577
 • § 3. Wat in geval van mede-eigendom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
 • AFDELING III. Inhoud van de kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
 • § 1. Wetsbepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
 • § 2. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
 • AFDELING IV. Aan wie moet de kennisgeving gebeuren? . . . . . . . . . . . . . . 580
 • § 1. Er is één pachter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
 • § 2. Er zijn verscheidene pachters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
 • § 3. Quid zo de kandidaat-koper medepachter-exploitant is? . . . . . . . . . . . . . . 581
 • § 4. Kan een kennisgeving aan een lasthebber gebeuren?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
 • § 5. Wat moet de eigenaar doen als hij de identiteit van een of meer erfgenamen van de pachter niet kent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
 • § 6. Gevolg van het gemis aan kennisgeving aan één of meerdere medepachtersexploitanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
 • AFDELING V. Vorm van de kennisgeving (art. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
 • AFDELING VI. Gevolgen van de kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
 • § 1. Gewone kennisgeving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
 • § 2. Kennisgeving onder opschortende voorwaarde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
 • § 3. Kennisgeving van voorkooprecht aan een derde die geen pachter is . . . . . . 584
 • § 4. Wat gebeurt er ingeval de eigenaar, lopende de bedenktijd van de pachter, overlijdt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
 • § 5. Wat gebeurt er ingeval de pachter, tijdens de bedenktijd van een maand, overlijdt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
 • § 6. Quid wanneer de pachter denkt dat het aanbod ongeldig is . . . . . . . . . . . . 585
 • AFDELING VII. Is de pachter verplicht al de verkoopsvoorwaarden te aanvaarden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
 • AFDELING VIII. Termijn voor de aanvaarding van het aanbod – Bedenktijd . 586
 • AFDELING IX. De aanvaarding van het aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
 • § 1. Vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
 • § 2. Inhoud van de akte van aanvaarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
 • § 3. Aan wie moet de kennisgeving van aanvaarding gebeuren? . . . . . . . . . . . . 588
 • § 4. Wie moet de kennisgeving van aanvaarding verrichten? . . . . . . . . . . . . . . . 588
 • § 5. Gevolgen van de aanvaarding van het aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
 • § 6. Termijn voor de betaling van de koopsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
 • AFDELING X. De weigering van het aanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
 • § 2. Kan de pachter, die gedurende de bedenktijd schriftelijk het aanbod geweigerd heeft, dit nog herroepen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
 • § 3. Wat gebeurt er indien de pachter tijdens de bedenktijd een vergissing begaan heeft in de kennisgeving van de aanvaarding?. . . . . . . . . . . . . . . . . 592
 • AFDELING XI. Gevolg van de niet-uitoefening door de pachter van zijn recht van voorkoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
 • § 2. Wat moet men verstaan onder ‘een lagere prijs en gunstiger voorwaarden’? 593
 • § 3. Instemming van de pachter om tegen gunstiger voorwaarden te verkopen . 594
 • AFDELING XII. Verkoop aan een derde tegen gelijke of zwaardere voorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
 • § 1. Verkoop gedurende het jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
 • § 2. Verkoop na verloop van één jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
 • AFDELING XIII. Wat gebeurt er ingeval de verkoop aan een derde gesloten onder opschortende voorwaarde niet doorgaat? . . . . . . . . . 595
 • AFDELING XIV. Kennisgeving aan de pachter van de verkoop aan een derde 596
 • § 1. Wie moet de kennisgeving doen en wanneer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
 • § 2. Inhoud van de kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
 • § 3. Vorm van de kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
 • § 4. Wanneer is geen kennisgeving vereist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
 • § 5. Is de kennisgeving van de verkoop verplicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
 • HOOFDSTUK V. De openbare verkoping (art. 48, 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
 • AFDELING II. Het lastenkohier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
 • § 1. Recht van de verkoper om de verkoop al dan niet te bekrachtigen . . . . . . . 599
 • § 2. De mogelijkheid tot commandverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
 • § 3. Solvabiliteit van de koper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
 • AFDELING III. Kennisgeving aan de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
 • § 2. Wie moet de kennisgeving doen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
 • § 3. Vorm van de kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
 • § 4. Termijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
 • § 5. Inhoud van de kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
 • § 6. Aan wie moet de kennisgeving gedaan worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
 • AFDELING IV. Uitoefening van het recht van voorkoop . . . . . . . . . . . . . . . 602
 • § 1. De pachter of zijn gevolmachtigde kan het recht van voorkoop uitoefenen 602
 • § 2. Vorm van de volmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
 • § 3. Sterkmaking niet toegelaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
 • § 4. Voor wie kan de pachter zijn recht van voorkoop uitoefenen? . . . . . . . . . . 603
 • AFDELING V. Verloop van de openbare verkoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
 • § 1. Samenstelling van de loten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
 • § 2. Aanbieding en samenvoeging van de loten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
 • § 3. Hoe geschiedt de instemming van de pachter met de voorgestelde massa? . 605
 • § 4. Vraagstelling door de notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
 • § 5. Betaling van de prijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
 • AFDELING VI. Medepachters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
 • § 2. Gevallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
 • AFDELING VII. Opnieuw in veiling brengen in geval van rouwkoop . . . . . . 610
 • § 1. Bepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
 • § 2. Twee mogelijkheden kunnen zich voordoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
 • HOOFDSTUK VI. Verkoop van een deel van het verpachte goed (art. 50, eerste lid). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
 • HOOFDSTUK VIBIS. Quid bij onderscheiden pachtcontracten? . . . . . . . . . . . . . . 612
 • HOOFDSTUK VII. Het verpachte goed is slechts een deel van het te koop gestelde goed (art. 50, derde en vierde lid). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
 • AFDELING II. Quid bij veinzing van de prijs van het verpachte goed? . . . . 614
 • AFDELING III. Quid bij aankoop in onverdeeldheid, onmiddellijk gevolgd door een verdeling: miskenning van het recht van voorkoop 614 § 1. De feiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
 • § 2. De uitspraak van de eerste rechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
 • HOOFDSTUK VIII. De overdracht van het recht van voorkoop (art. 48bis) . . . . 616
 • AFDELING I. Begrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
 • § 1. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
 • § 2. De derde overnemer bezit geen eigen recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
 • AFDELING II. Voorwerp van de overdracht van het recht van voorkoop . . 617§ 1. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
 • § 2. Is het de pachter mogelijk het aanbod van het recht van voorkoop te splitsen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
 • AFDELING III. Hoe gebeurt de overdracht van het recht van voorkoop?. . . 619
 • § 1. Verkoop uit de hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
 • § 2. Openbare verkoping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
 • AFDELING IV. Borgtocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
 • § 1. Kan de verkoper eisen dat de derde overnemer borgtocht stelt? . . . . . . . . . 622
 • § 2. Kan borgtocht geëist worden bij een verkoping uit de hand? . . . . . . . . . . . 623
 • § 3. Kan borgtocht geëist worden bij een openbare verkoping?. . . . . . . . . . . . . 623
 • AFDELING V. Gevolg van de overdracht van het recht van voorkoop . . . . 624
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
 • § 2. Pachtvernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
 • § 3. Wanneer gaat de pachtvernieuwing in? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
 • AFDELING VI. Verplichting van de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
 • § 2. Wat betekent het verbod van overdracht van exploitatie? . . . . . . . . . . . . . 626
 • § 3. Is het de pachter toegelaten aan gebruiksruil te doen? . . . . . . . . . . . . . . . . 627
 • § 4. Cultuurcontract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
 • AFDELING VII. Sanctie in geval van ongeoorloofde overdracht van de exploitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
 • § 2. Wie heeft recht op schadevergoeding? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
 • § 3. Wie moet de schadevergoeding betalen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
 • § 4. Hoegrootheid van de ‘schadevergoeding’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
 • § 5. De pachter is geen schadevergoeding verschuldigd zo hij de machtiging van de vrederechter heeft verkregen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
 • § 6. Termijnen voor het instellen van de rechtsvordering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
 • § 7. Mag de overnemer het goed vervreemden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
 • AFDELING VIII. Recht van de uitgesloten koper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
 • § 1. Probleemstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
 • § 2. Oplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
 • § 3. Herstel van de schade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
 • § 4. Termijnen voor het instellen van de vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
 • HOOFDSTUK IX. Miskenning van het recht van voorkoop (art. 51) . . . . . . . . 635
 • AFDELING I. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635
 • § 2. Wanneer is er miskenning van het recht van voorkoop?. . . . . . . . . . . . . . . 636
 • § 3. Is bij miskenning van het recht van voorkoop de overdracht van het pachtrecht mogelijk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
 • AFDELING II. Wanneer dient de pachter zijn keuze te doen? . . . . . . . . . . . 638
 • AFDELING III. Verjaring van de vordering van de pachter ingeval van kennisgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
 • § 1. Verkoop uit de hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
 • § 2. Openbare verkoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
 • AFDELING IV. Vordering tot naasting en indeplaatsstelling na de miskenning van het recht van voorkoop (art. 51) . . . . . . . . 642 § 1. Wie kan de vordering instellen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
 • § 2. Tegen wie moet de vordering ingesteld worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
 • § 3. Procedure tot indeplaatsstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
 • § 4. Gevolgen van de indeplaatsstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
 • AFDELING V. Vordering tot schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
 • § 1. Hoegrootheid van de schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
 • § 2. Berekening van de schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
 • § 3. Tegen wie dient de vordering te worden ingesteld?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
 • § 4. Wie kan de vordering tot schadeloosstelling instellen? . . . . . . . . . . . . . . . . 657
 • § 5. Wanneer kan de vordering ingesteld worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
 • § 6. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
 • HOOFDSTUK X. Wanneer geniet de pachter geen recht van voorkoop (art. 52)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
 • AFDELING II. De uitzonderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
 • § 1. Eerste uitzondering: geen persoonlijke exploitatie door de pachter (art. 52, 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
 • § 2. Tweede uitzondering: verkoop aan familieleden van de verkoper (art. 52, 2) 661
 • § 3. Derde uitzondering: verkoop aan een openbaar bestuur (art. 52, 3) . . . . . . 664
 • § 4. Vierde uitzondering: verkoop aan een mede-eigenaar (art. 52, 4) . . . . . . . . 666
 • § 5. Vijfde uitzondering: vroegere optie tot aankoop (art. 52, 5). . . . . . . . . . . . 669
 • § 6. Zesde uitzondering: opzegging door de pachter (art. 52, 6) . . . . . . . . . . . . 670
 • § 7. Zevende uitzondering: minnelijke beëindiging van de pacht (art. 52, 7, laatste deel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
 • § 8. Achtste uitzondering: de verkoop van bouw- of nijverheidsgrond (art. 52, 7, eerste deel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
 • § 9. Negende uitzondering: de verkoop van het pachtgoed na de onteigening (art. 52, 7, tweede deel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
 • § 10. Tiende uitzondering: machtiging door de vrederechter (art. 52, 8) . . . . . . . 673
 • HOOFDSTUK XI. De afstand van het recht van voorkoop (art. 53) . . . . . . . . . 677
 • AFDELING I. Afstand vóór het ingaan van de pacht niet toegelaten . . . . . 677
 • AFDELING II. Vorm van de afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
 • AFDELING III. Inhoud van de akte van afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
 • AFDELING IV. Gevolgen van de afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
 • HOOFDSTUK XII. Verplichtingen van de voorkoper (art. 54) . . . . . . . . . . . . . . 681
 • AFDELING I. Principe (art. 54, eerste lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
 • AFDELING II. Verbod van eigendomsoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
 • p § 2. Uitzondering op het vervreemdingsverbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
 • AFDELING III. Verbod van overdracht van exploitatie . . . . . . . . . . . . . . . . 683
 • AFDELING IV. Wanneer gaan de verplichtingen van de voorkoper in? . . . . 683
 • AFDELING V. Op wie rust het verbod van vervreemding of van overdracht van exploitatie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
 • § 2. Wat gebeurt er in geval van overlijden van de voorkoper? . . . . . . . . . . . . . 684
 • § 3. Wat gebeurt er in geval het recht van voorkoop uitgeoefend wordt door medepachters? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
 • AFDELING VI. Sanctie: schadevergoeding (art. 54, derde lid) . . . . . . . . . . . 685
 • § 1. Hoegrootheid van de schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
 • § 2. Wanneer is de schadevergoeding verschuldigd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
 • § 3. Aan wie is de schadevergoeding verschuldigd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
 • § 4. Termijn voor het instellen van de vordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
 • § 5. Begroting van de schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
 • § 6. Van wie kan de schadevergoeding gevorderd worden? . . . . . . . . . . . . . . . . 687 AFDELING VII. Uitzonderingen op het verbod tot overdracht van de eigendom en van de exploitatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
 • § 1. De overdracht aan de bevoorrechte familieleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
 • § 2. De overdracht van de eigendom aan een derde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
 • § 3. Machtiging van de vrederechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
 • AFDELING IX. Bescherming van de uitgesloten koper . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
 • § 2. Rechtspleging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
 • HOOFDSTUK XIII. De Vlaamse voorkooprechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
 • AFDELING I. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
 • AFDELING II. Soorten rechten van voorkoop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
 • AFDELING III. Procedureverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
 • § 1. De Vlaamse Grondenbank en de harmonisering van de Vlaamse voorkooprechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
 • § 2. Dit decreet is ingevolge het artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 in werking getreden op 1 oktober 2012 . . . . . . 695
 • AFDELING IV. Quid bij miskenning van het recht van voorkoop (art. 16 van het decreet van 25 mei 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 AFDELING V. Uitzonderingen op het Vlaamse recht van voorkoop . . . . . . 696
 • AFDELING VI. Bemerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
 • § 1. Samenwonenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
 • § 2. Pachters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
 • § 3. Wie moet het recht van voorkoop aanbieden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
 • HOOFDSTUK XIV. Het conventioneel recht van voorkoop . . . . . . . . . . . . . . . . 699
 • pachtovereenkomst2018.book Page xxi Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM INHOUDSTAFEL larcier xxii HOOFDSTUK XV. Verantwoordelijkheid van de notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 • AFDELING I. Deontologische code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 • § 2. Toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
 • AFDELING II. Vrijwaringsplicht van de notaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
 • § 1. Vrijwaringsplicht ten overstaan van de verkoper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
 • § 2. Vrijwaringsplicht ten overstaan van de uitgewonnen koper . . . . . . . . . . . . 702 TITEL X GEVOLGEN VAN DE VERVREEMDING VAN HET PACHTGOED (ART. 55)
 • HOOFDSTUK I. Algemene beginselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
 • AFDELING I. Draagwijdte van het artikel 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
 • AFDELING II. Verband tussen het artikel 55 enerzijds en het artikel 1743 BW en de artikelen 1, derde lid, en 45 Hyp.W. anderzijds. . 706
 • § 1. Ontleding van het artikel 1743 BW en de artikelen 1 en 45 Hyp.W. . . . . . 706
 • § 2. Artikel 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
 • HOOFDSTUK II. Tijdstip waarop de rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
 • AFDELING I. De rechten en de verplichtingen van de verpachter gaan over op de verkrijger op het tijdstip waarop de vervreemding vaste dagtekening verkrijgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
 • AFDELING II. Rechtspraak van het Hof van Cassatie. . . . . . . . . . . . . . . . . 712
 • AFDELING III. De pachtovereenkomst heeft altijd vaste dagtekening . . . . . 713
 • AFDELING IV. Het artikel 55 beschermt alleen de pachter . . . . . . . . . . . . . 713
 • AFDELING V. De pachter kan het gemis aan overschrijving niet inroepen . 714
 • AFDELING VI. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
 • HOOFDSTUK III. Toepassingsgebied van het artikel 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
 • AFDELING I. Het artikel 55 is toepasselijk op elke vervreemding . . . . . . . 716
 • AFDELING II. Het artikel 1575 Ger.W. en het artikel 55 . . . . . . . . . . . . . . 716
 • § 1. Inhoud van het artikel 1575 Ger.W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
 • § 2. Invloed van het artikel 1575 Ger.W. op het artikel 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 717
 • § 3. Tegenstelbaarheid van de pacht aan de ingeschreven schuldeisers of aan ieder ander schuldeiser die het bevel deed overschrijven of aan de beslagleggers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
 • HOOFDSTUK IV. Verhouding tussen de verkrijger en de pachter. . . . . . . . . . . 722
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
 • AFDELING II. Welke rechten gaan over op de verkrijger? . . . . . . . . . . . . . 723
 • AFDELING III. Welke verplichtingen gaan over op de verkrijger? . . . . . . . . 729
 • HOOFDSTUK V. Verhouding tussen de vervreemder en de verkrijger . . . . . . . 732
 • pachtovereenkomst2018.book Page xxii Wednesday, April 10, 2019 8:34 AM INHOUDSTAFEL larcier xxiii AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
 • AFDELING II. Verplichting melding te maken van de opgerichte gebouwen
 • en uitgevoerde werken in de akte van vervreemding (art. 26, 3, eerste lid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
 • § 2. In welke akten moet die vermelding gedaan worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 • § 3. Wat moet er vermeld worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 • § 4. Verklaringen van de pachter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
 • § 5. Quid zo de vervreemder nalaat de door de pachter uitgevoerde werken en opgerichte gebouwen in de akte van vervreemding te vermelden?. . . . . . . . 735
 • HOOFDSTUK VI. Het artikel 55 en de vestiging van andere zakelijke rechten dan de vervreemding van het pachtgoed . . . . . . . . . . . . . . . 736
 • AFDELING I. Het vruchtgebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
 • AFDELING II. Recht van gebruik en bewoning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
 • AFDELING III. Erfpacht en recht van opstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
 • AFDELING IV. De hypotheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
 • § 1. De pacht werd aangegaan vóór de vestiging van de hypotheek. . . . . . . . . . 737
 • § 2. De pacht werd aangegaan na de vestiging van de hypotheek . . . . . . . . . . . 737
 • TITEL XI DE VERPACHTING DOOR OPENBARE BESTUREN EN OPENBARE INSTELLINGEN HOOFDSTUK I. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
 • HOOFDSTUK II. De openbare besturen, de openbare instellingen en hun landeigendommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
 • AFDELING I. De openbare besturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
 • AFDELING II. De openbare instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
 • AFDELING III. De landeigendommen vatbaar voor verpachting . . . . . . . . . 743
 • HOOFDSTUK III. De openbare aanbesteding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 • AFDELING I. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 • AFDELING II. Bevoegde bestuursorganen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 • § 1. De staat, gemeenschappen en gewesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 • § 2. De provincies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 • § 3. De gemeenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
 • § 4. De OCMW’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
 • § 5. De kerkfabrieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
 • § 6. De polders en wateringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
 • § 7. De overige openbare instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
 • AFDELING III. Wanneer dient er tot aanbesteding overgegaan te worden? . 747
 • AFDELING IV. De aanbestedingsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
 • AFDELING V. Bekendmaking van de openbare aanbesteding . . . . . . . . . . . 749
 • AFDELING VI. Vaststelling van de pachtprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
 • § 1. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
 • § 2. Overgangsbepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
 • AFDELING VII. De toewijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
 • AFDELING VIII. Administratieve adviezen, machtigingen en goedkeuringen . 751
 • AFDELING IX. Gevolgen van de pachtovereenkomst vóór de administratieve goedkeuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
 • AFDELING X. Verpachting uit de hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
 • AFDELING XI. Sancties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
 • HOOFDSTUK IV. De administratieve bepalingen die op grond van de wet tot beperking van de pachtprijzen toepasselijk zijn (art. III, art. 6 en 7, en art. IV, 5°). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
 • AFDELING I. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
 • AFDELING II. Toepassing van het artikel 6 van de wet tot beperking van de pachtprijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
 • § 1. Algemeenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
 • § 2. Het lastenkohier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
 • § 3. Bepaling van de pachtprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
 • § 4. De toewijzing en de verpachting uit de hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
 • AFDELING III. De retributies voor concessies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
 • HOOFDSTUK V. Voorkeurrecht van de vroegere pachter van een onteigend goed (art. 18, 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
 • AFDELING II. Toepassingsgebied van het artikel 18, 4. . . . . . . . . . . . . . . . 756
 • AFDELING III. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
 • AFDELING IV. Miskenning van het voorkeurrecht van de vroegere pachter. 757
 • TITEL XII PROCEDURE HOOFDSTUK I. De bevoegdheid in pachtzaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
 • AFDELING I. Bevoegdheid ratione materiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
 • § 1. Principe: de vrederechter is bevoegd in pachtzaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
 • § 2. Wat zijn geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen?. . . 762
 • § 3. Wat zijn geschillen betreffende het recht van voorkoop? . . . . . . . . . . . . . . 762
 • § 4. Toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
 • § 5. Behoren niet tot de bevoegdheid van de vrederechter doch tot de rechtbank van eerste aanleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
 • AFDELING II. Bevoegdheid ratione loci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
 • § 1. Goederen gelegen in België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
 • § 2. Quid bij buitenlandse bedrijfszetel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
 • § 3. Goederen gelegen in het buitenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
 • § 4. Niet van openbare orde, wel van dwingend recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
 • AFDELING III. Aanleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
 • § 1. De vrederechter is bevoegd ongeacht het bedrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
 • § 2. Hoger beroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
 • § 3. Voorziening in cassatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
 • HOOFDSTUK II. De procedure van de minnelijke schikking. . . . . . . . . . . . . . 767
 • AFDELING I. Voorafgaande oproeping tot minnelijke schikking. . . . . . . . 767
 • § 1. Verplichtend karakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
 • § 2. Quid bij uitbreiding of wijziging van de vordering? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
 • § 3. Tegenvordering – Tussenvordering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
 • § 4. Kan een gemis aan oproeping in verzoening tijdens de procedure rechtgezet worden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
 • § 5. Het artikel 1345 Ger.W. is niet van openbare orde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
 • § 6. Wie moet het verzoek tot oproeping in verzoening doen?. . . . . . . . . . . . . . 770
 • AFDELING II. Vorm van het verzoekschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
 • AFDELING III. Inhoud van het verzoekschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
 • AFDELING IV. Bewijs van de neerlegging van het verzoek tot oproeping . . 772
 • AFDELING V. Gevolg van de neerlegging wat de termijnen betreft. . . . . . . 772
 • AFDELING VI. Oproepingstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
 • AFDELING VII. Verschijningstermijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
 • AFDELING VIII. Verloop van de minnelijke schikking . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
 • § 1. Bevoegde rechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
 • § 2. Quid zo de verweerder de bevoegdheid afwijst van de rechter voor wie de zaak wordt opgeroepen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 § 3. Moet de onbevoegdheid ratione loci in een voorafgaande poging tot
 • minnelijke schikking worden opgeroepen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
 • § 4. Het proces-verbaal van de verschijning in verzoening. . . . . . . . . . . . . . . . . 776
 • § 5. Quid zo een of beide partijen niet verschijnen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
 • § 6. Proces-verbaal van akkoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
 • § 7. Beroep op een technisch adviseur tijdens de voorafgaande poging tot minnelijke schikking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
 • § 8. Plaatsbezoek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
 • § 9. Ingebrekestelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
 • HOOFDSTUK III. Rechtspleging ten gronde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
 • AFDELING I. De mogelijke vormen om een procedure inzake landpacht voor de vrederechter in te leiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
 • § 1. Inleiding bij middel van een dagvaarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
 • § 2. Inleiding bij middel van vrijwillige verschijning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
 • § 3. Inleiding bij middel van eenzijdig verzoekschrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
 • HOOFDSTUK IV. De actio ad futurum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
 • AFDELING I. Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
 • AFDELING II. Uitzondering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
 • HOOFDSTUK V. Deskundigenonderzoek (art. 962 e.v. Ger.W.) . . . . . . . . . . . 785
 • AFDELING I. Facultatief deskundigenonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
 • § 1. Verzoeningsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
 • § 2. Vaststelling van de vergoeding te betalen door de overnemer na het overlijden van de pachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
 • AFDELING II. Verplicht deskundigenonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
 • § 1. Herziening van de pachtprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
 • § 2. Het oprichten van gebouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
 • § 3. Aanplanting van bomen en kerstbomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
 • AFDELING III. Aanwijzing van deskundigen op eenzijdig verzoekschrift . . . 786
 • TITEL XIII OVERGANGSBEPALINGEN Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
 • HOOFDSTUK I. Overgangsbepalingen voorzien door de wet van 4 november 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
 • AFDELING I. De aanvang van de pacht is niet gekend (art. IV, 4). . . . . . . 792
 • § 1. Bewijs met alle rechtsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
 • § 2. Quid indien de aanvang van de pacht niet kan bewezen worden . . . . . . . . 792
 • AFDELING II. Bepaling van de pachtprijs (art. IV, 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
 • HOOFDSTUK II. Overgangsbepalingen voorzien door de wet van 7 november 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
 • AFDELING I. De opzeggingen (art. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
 • AFDELING II. Omzetting in loopbaanpacht (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
 • AFDELING III. Pachtprijsverhoging (art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
 • MODELLEN VAN AKTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
 • BIBLIOGRAFIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
 • Algemene werken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
 • Pacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
 • CASSATIEREGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
 • ARTIKELENREGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
 • TREFWOORDENREGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift