Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: ,

Type werk:

Uitgever: , 2020

Aantal pagina's: 225 P.

Barcode: GT00009858

ISBN: 97800009066

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • CIV 3 MOTM 2020
 • Uit de reeks MED 1

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

 • Deel I. Sociologische en mensenrechtelijke context van de wet van 25 juni 2017
 • Hoofdstuk I. Inleiding: conceptueel kader (p. 1)
 • Hoofdstuk II. Sociologische context (p. 9)
 • Hoofdstuk III. Internationale mensenrechtenstandaarden inzake genderidentiteit (p. 21)
 • Deel II. Aanpassing van de geslachtsregistratie: voorwaarden, gevolgen, privacy en overgangsrecht
 • Hoofdstuk I. Inleiding (p. 37)
 • Hoofdstuk II. Bescherming van de privacy via een beperking van de aflevering van afschriften van akten van de burgerlijke stand en een beperking van de toegang tot de DABS (p. 47)
 • Hoofdstuk III. Aanpassing van de geslachtsregistratie (p. 55)
 • Hoofdstuk IV. Afstamming (p. 93)
 • Hoofdstuk V. Voornaamsverandering (p. 105)
 • Hoofdstuk VI. Overgangsrecht (p. 119)
 • Deel III. De rol van het Openbaar Ministerie
 • Hoofdstuk I. Vooronderzoek na kennisgeving door de ambtenaar van de burgerlijke stand van een aangifte en verklaring – facultatief advies .................................. (p. 125)
 • Hoofdstuk II. Advies in de procedure voor de familierechtbank na een verzoek tot aanstelling van een vo (p. 131)
 • Hoofdstuk III. Advies in de procedure voor de familierechtbank na verhaal door de betrokkene op basis van artikel 1385duodecies van het Gerechtelijk Wetboek (p. 133)
 • Hoofdstuk IV. Advies in de procedure voor de familierechtbank in het geval van een terugkeerprocedure naar het oorspronkelijke geslacht (p. 137)
 • Hoofdstuk V. Vordering tot nietigverklaring van de aanpassing van de geslachtsregistratie door het Openbaar Ministerie (p. 139)
 • Deel IV. Reflecties vanuit de jeugdhulpverlening. De rol van de kinder- en jeugdpsychiater
 • Hoofdstuk I. Inleiding (p. 143)
 • Hoofdstuk II. Genderidentiteit en hulpverlening (p. 145)
 • Deel V. De Belgische Transgenderwet in een internationale context
 • Inleiding (p. 161)
 • Hoofdstuk I. Procedure in België (p. 163)
 • Hoofdstuk II. Procedure in Nederland (p. 179)
 • Bijlagen (p. 185)

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift