Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Situering van het onderwerp – begrippenkader 7
 
 • Statuut van de notaris-gerechtsmandataris 7
 
 • (rechts)gevolgen 9
 
 • Soorten gerechtelijke mandaten van de notaris 13
 
 • De (vervanging van de) notaris-vereffenaar 13
 
 • De notaris-vereffenaar is geen rechter in organieke zin 15
 
 • gerechtelijke vereffening-verdeling) 16
 • algemeen 20
 • Weigering 21
 • Verhindering 25
 
 • Twijfels omtrent de onpartijdigheid of onafhankelijkheid 26
 • Algemeen 26
 • Rechtsgrond 30
 • Casuïstiek 31
 • Preventieve werking 36
 • Bewijs 37
 • Spanningsvelden 38
 • Nevengevolgen van het onpartijdigheidsvereiste 39
 
 • van de conventionele of wettelijke kalender 40
 • Algemeen 40
 • Alternatieven voor de radicale vervangingsprocedure 43
 • Deontologische nevengevolgen 44
 • Verweermiddelen voor de notaris? 45
 • DE VERVANGING VAN DE NOTARIS – PRAKTISCH TOEGELICHT
 • 2 CAHIERS BERICHT AAN HET NOTARIAAT w LARCIER
 
 • Twee notarissen-vereffenaars 47
 • Algemeen 47
 • Specifieke vervangingsgrond 50
 • Besluit 51
 
 • Bij welke rechter moet de vervanging worden gevorderd? 52
 • Procedureverloop 55
 • Informeel – kosteloos 55
 • Wat als de notaris-vereffenaar afwezig blijft? 58
 • Heeft de notaris recht op bijstand of vertegenwoordiging
 • door een advocaat? 58
 • Vergoeding voor tijdsverlies? 60
 • Inhoud van het verzoek tot vervanging 61
 • Korte procedure 61
 
 • Wie zijn de titularissen van de vordering tot vervanging? 62
 • ingediend 63
 • vervanging van de notaris-vereffenaar 65
 • Rechtsgevolgen van de vervanging van de notaris-vereffenaar 66
 • Temporeel effect 66
 • Gevolgen op het vlak van het notarieel ereloon 68
 • De aansprakelijkheidsvordering tegen de (vervangen)
 • notaris-vereffenaar 68
 
 • vervanging 69
 • wettelijke regels inzake de vervanging van de notaris 73
 • vervangingsverzoek? 76
 • Sancties voor onterechte vervangingsverzoeken 78
 • Kostenveroordeling? 78
 • Schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding 78
 • Civiele boete wegens procesmisbruik 79
 
 • Een associatie van notarissen aangesteld als notaris-vereffenaar? 80
 • van de partijen 81
 • Notaris die met pensioen gaat 82
 • Plaatsvervanging 83
 • Vervanging van de notaris-beheerder 85
 • onroerend goed 86
 • aangesteld zijn? 88

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift