Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: ,

Type werk: ,

Uitgever: , 2016

Aantal pagina's: 1300 p.

Barcode: GT00008883

ISBN: 9782804480820

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • PEN 7 SIER 2016
 • Digitaal consulteer  Strada Lex

Korte inhoud:

 • Duiding Wegverkeer geeft toelichting bij de reglementering inzake verkeer en alle ermee verbonden aspecten (verzekering, aansprakelijkheid, schadevergoeding, strafrecht, procedure, IPR) met commentaar o.b.v. rechtspraak en rechtsleer

Inhoudstabel:

 • Verkorte inhoud
 • I.    Verkeerswetgeving
 • A.    Wegverkeerswet
 • B. Wegverkeersreglement
 • C. Vervoer van zaken over de weg
 • 1.    vervoersvergunningen
 • 2.    rij- en rusttijden
 • 3.    overlading (aslastendecreet)
 • D. Bijzondere wetgeving
 • 1. Tram, bus, metro
 • 2. Overtredingen
 • 3. Vordering tot betaling: Inning - Consignatie - Minnelijke schikking - Parkeergeld
 • 4. Rijbewijs
 • 5. Automatisch werkende toestellen
 • 6. Alcohol
 • 7. Andere stoffen
 • 8. Snelheid
 • 9. Veiligheidsgordel
 • 10. Inschrijving
 • 11. Technische eisen
 • 12. Sportwedstrijden
 • 13. Wegbeheerder
 • II.    Verzekeringen
 • A.    De landverzekeringsovereenkomst
 • B.    Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • 1.    WAM-wet
 • 2.    Modelovereenkomst
 • 3.    Inwerkingtreding en uitvoering WAM-wet
 • 4.    Aanwijzing overheid art. 8 WAM-wet
 • 5.    K.B. ivm aanhangwagens
 • 6.    Uitvoering art. 10 WAM-wet
 • 7.    Belgisch Bureau en GMWF
 • 8.    Uitvoering art. 30 WAM-wet
 • C.    Familiale verzekering
 • D.    Rechtbijstandsverzekering
 • III.    Strafrecht
 • A.    Bepalingen Strafwetboek
 • 1.    Boek I Strafwetboek
 • i.    Algemene bepalingen
 • ii.    Herhaling en samenloop
 • 2.    Boek II Strafwetboek, misdrijven
 • B.    Bijzondere wetgeving
 • IV.    Aansprakelijkheid
 • A. Gemeen recht
 • B. Overheidsaansprakelijkheid
 • V.    Schade en schadeloosstelling
 • A.    Indicatieve tabel
 • B.    Huwelijksvermogensrecht
 • C.    Tussenkomst van een derde en zijn regres op de aansprakelijke
 • 1.    Arbeidsongevallen (private sector)
 • i.    Aansprakelijkheid en immuniteit
 • ii.    Subrogatie
 • iii.    Samenloop met WAM-Wet
 • 2.    Arbeidsongevallen (publieke sector)
 • i.    Aansprakelijkheid, immuniteit en subrogatie
 • ii.    Samenloop met WAM-Wet
 • 3.    Mutualiteit
 • 4.    OCMW
 • 5.    Gewaarborgd loon
 • D.    Fiscaal
 • 1.    BTW
 • 2.    Belasting op de inverkeerstelling
 • 3.    Belastbaarheid vergoedingen
 • VI.    Procedure
 • A.    Voor de burgerlijke rechter
 • B.    Voor de strafrechter
 • C.    Regelmatigheid PV
 • D.    Voor de jeugdrechtbank
 • E.    Verhaalbaarheid erelonen advocaten
 • VII.    Verjaring
 • A. Verjaring strafvordering
 • B. Verjaring burgerlijke vordering
 • VIII.    Internationaal
 • A.    IPR
 • B.    Verkeersongeval

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift