Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Inleiding (p. 1)
 • Situering en verantwoording van het onderzoek (p. 9)
 • Onderzoeksvragen, methodologie en opbouw (p. 21)
 • Begrippenapparaat (p. 29)
 • Proloog: De historische wortels van de achtergestelde positie van de aandeelhouder (p. 59)
 
 • DEEL 1: De economische grondslag voor de automatische achterstelling van aandeelhoudersleningen
 • De theoretische irrelevantie van de kapitaalstructuur (p. 67)
 • De persoons(on)afhankelijke en prioriteits(on)afhankelijke eigenschappen van vreemd en eigen vermogen (p. 77)
 • Persoonsafhankelijke economische effecten van rangdiversificatie (p. 91)
 • Achterstelling als default dan wel mandatory rule (p. 161)
 • Gerechtelijke of automatische achterstelling, standard of rule? (p. 181)
 • Achterstelling en beperkte aansprakelijkheid (p. 189)
 • Achterstelling en minimumkapitaal (p. 201)
 • Onderscheid met andere situaties waarin het economisch risico van het aandeel wordt overgedragen (p. 207)
 • Tussenbeschouwingen (p. 211)
 
 • DEEL 2: Rechtsvergelijkende analyse
 • Duitsland (p. 217)
 • Verenigde Staten (p. 269)
 • Overige jurisdicties (p. 303)
 
 • DEEL 3: Het Belgische perspectief
 • Herkwalificatie van een aandeelhouderslening als inbreng (p. 309)
 • Oprichtersaansprakelijkheid (p. 323)
 • Het gemene recht: rechtsmisbruik en onrechtmatige daad (p. 331)
 • Tussenbeschouwingen bij het Belgische recht (p. 359)
 
 • DEEL 4: Modaliteiten en toepassingsgebied van de automatische achterstelling van aandeelhoudersleningen
 • Personeel toepassingsgebied (p. 365)
 • Materieel toepassingsgebied (p. 383)
 • Temporeel toepassingsgebied (p. 405)
 • Rangdoorbraak en aandeelhoudersleningen (p. 409)
 • Tussenbeschouwingen bij de modaliteiten van een automatische achterstelling (p. 417)
 • Algemeen besluit (p. 421)
 • Bronnen (p. 431)

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift