Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • LARCIER i
 • Inhoud
 • INLEIDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • Hoofdstuk 1
 • BASISUITGANGSPUNT: KINDEREN ZIJN FISCAAL TEN LASTE VAN
 • ÉÉN VAN BEIDE OUDERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 • Afdeling 1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 • Afdeling 2. Eerste voorwaarde: de kinderen moeten deel
 • uitmaken van het gezin van de belastingplichtige . . 8
 • 1. Begrip ‘deel uitmaken van gezin van
 • belastingplichtige’ in het licht van de fiscale gevolgen 8
 • 2. Belang van het domicilieadres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 • 3. Tijdstip van beoordeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 • 4. Dienen alle gemeenschappelijke kinderen deel uit te
 • maken van het gezin van dezelfde ouder? . . . . . . . . . . 14
 • Afdeling 3. Tweede voorwaarde: de bestaansmiddelen van het
 • kind mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. 15
 • Afdeling 4. Derde voorwaarde: het kind mag geen bezoldigingen
 • genieten die aftrekbaar zijn van de
 • beroepsinkomsten van de ouder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 • Afdeling 5. Fiscale gevolgen wanneer de kinderen ten laste zijn 19
 • Hoofdstuk 2
 • VERBLIJFSREGELINGEN VOOR KINDEREN IN GEVAL VAN
 • ECHTSCHEIDING OF BEËINDIGING VAN DE SAMENWONING VAN
 • DE OUDERS VANUIT FISCAAL OOGPUNT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 • Hoofdstuk 3
 • FISCAAL CO-OUDERSCHAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 • Afdeling 1. Uitgangspunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 • FISCALE ASPECTEN VAN DE VERBLIJFSREGELING VOOR DE KINDEREN
 • ii LARCIER
 • Afdeling 2. Welke kinderen komen in aanmerking? . . . . . . . . . . . 27
 • 1. Gemeenschappelijke minder- en meerderjarige
 • kinderen waarvoor een onderhoudsverplichting
 • geldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
 • 2. Kinderen ten laste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 • 3. Kinderen die recht geven op de toeslagen op de
 • belastingvrije som. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 • Afdeling 3. Welke ouders kunnen deze regeling toepassen? . . . . 28
 • Afdeling 4. Formele voorwaarden met betrekking tot de
 • verblijfsregeling van de kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 • Afdeling 5. Te vervullen formaliteiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 • Afdeling 6. Fiscale gevolgen van de regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 • 1. Verdeling van de toeslag voor kinderen ten laste . . . . 35
 • 2. Aftrek van de uitgaven voor kinderoppas. . . . . . . . . . . 35
 • 3. Toekenning van de helft van de toeslag voor kinderen
 • jonger dan 3 jaar ten laste zonder uitgaven voor
 • kinderoppas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 • 4. Toekenning van de toeslag voor een
 • belastingplichtige die alleen wordt belast . . . . . . . . . . 36
 • Afdeling 7. Is het stelsel van het fiscaal co-ouderschap een
 • keuzestelsel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 • Afdeling 8. Aandachtspunten ingevolge wijziging vanaf
 • aanslagjaar 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 • Hoofdstuk 4
 • DE FISCALE IMPLICATIES VAN EEN ONDERHOUDSBIJDRAGE
 • VOOR DE KINDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 • Afdeling 1. Relevante wettelijke bepalingen en hun onderlinge
 • verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 • Afdeling 2. Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen 43
 • 1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 • 2. Eerste voorwaarde: de onderhoudsbijdragen moeten
 • regelmatig worden betaald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
 • INHOUD
 • LARCIER iii
 • 2.1. Regelmatige betaling in geld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 • 2.2. Uitzonderingsregime – Gekapitaliseerd
 • onderhoudsgeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
 • 2.3. Uitzonderingsregime – Achterstallen . . . . . . . . . . . . . . 46
 • 2.4. Regelmatige betaling onderhoudsgeld in natura . . . . . 48
 • 2.5. De voorwaarde van regelmaat toegepast op de
 • ‘buitengewone kosten’, zoals geïntroduceerd in de wet
 • van 19 maart 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 • 2.6. Zijn kosten in het kader van de uitoefening van een
 • omgangsrecht zonder meer aftrekbaar als
 • onderhoudsgeld?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 • 3. Tweede voorwaarde: de onderhoudsbijdragen
 • worden betaald door personen die levensonderhoud
 • verschuldigd zijn op grond van een bepaling van het
 • BW of Ger.W. of “een gelijkaardige wettelijke
 • verplichting in een buitenlandse wetgeving”. . . . . . . . 52
 • 4. Derde voorwaarde: de staat van behoefte van de
 • onderhoudsgerechtigde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 • 5. Vierde voorwaarde: de onderhoudsgerechtigde mag
 • geen deel uitmaken van het gezin van de
 • onderhoudsplichtige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 • Afdeling 3. Belastbaarheid van onderhoudsuitkeringen . . . . . . . 54
 • 1. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 • 2. Voorwaarden voor belastbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 • 2.1. De belastbaarheid van kapitalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 • 2.2. Wijze van belasten van achterstallen . . . . . . . . . . . . . . 56
 • 3. De aangifte in de personenbelasting van
 • onderhoudsbijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 • Hoofdstuk 5
 • ONVERENIGBAARHEDEN EN TEKORTKOMINGEN . . . . . . . . . . . . 59
 • Afdeling 1. Geen gelijktijdige toepassing van het fiscaal coouderschap
 • en aftrek onderhoudsgelden . . . . . . . . . . 59
 • Afdeling 2. Elk kind heeft één fiscale woonplaats en de
 • progressiviteit van de toeslag voor kinderen ten laste 60
 • FISCALE ASPECTEN VAN DE VERBLIJFSREGELING VOOR DE KINDEREN
 • iv LARCIER
 • Afdeling 3. Feitelijk co-ouderschap is uitgesloten. . . . . . . . . . . . . 60
 • Afdeling 4. De huisvesting moet gelijkmatig verdeeld zijn . . . . . 61
 • Hoofdstuk 6
 • CONCLUSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 • BIJLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 • Bijlage 1 – Vergelijkende tabel uit verslag gezinsfiscaliteit . . . . . 68
 • Bijlage 2 – Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018 Vlaams
 • Gewest – Vak II, B Gezinslasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 • Bijlage 3 – Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018 Vlaams
 • Gewest – Vak VI, Ontvangen onderhoudsuitkeringen . . . . . . . . . 70
 • Bijlage 4 – Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018 Vlaams
 • Gewest – Vak VIII, Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen . 71

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift