Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2015

Aantal pagina's: P.3 - P.548

Barcode: GT00007022

ISBN: 9789057184864

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • Kast 32

Korte inhoud:

 • Een verkennend onderzoek van de relatie tussen privacy-, gegevensbeschermings-, administratief en grondwettelijk recht aan de hand van de uitwisseling van gegevens tussen besturen

Inhoudstabel:

 • P.11 - Inleiding
 • P. 2 - Algemeen
 • P. 41 - E-Government binnen de federale overheid
 • P.43 - Algemene bepalingen
 • P. 45 - Uniek gegevensverzameling
 • P. 57 - Federale dienstenintegrator
 • P. 77 - Machtiging door het Sectoraal comité voor de Federale Overheid
 • P. 89 - E-Government in de sector van de sociale zekerheid
 • P. 111 - E-Government in de secor van de gezondheidszorg
 • P. 117 - E-Government en de federale administratie
 • P. 119 - Rijksregister
 • P.155 - Vereiste van machtiging
 • P. 175 - Kruispuntbankregisters
 • P. 189 - Kruispuntbank voertuigen
 • P. 219 - Kruispuntbank rijbewijzen
 • P. 239 - Gegevensverwerking FOD Financiën
 • P. 247 - Kruispuntbank van de ondernemingen
 • P. 307 - E-government in Vlaanderen
 • P. 309 - Decreet e-gov
 • P. 339 - Decreet Vlaamse Dienstenintegrator
 • P. 359 - Machtiging door Vlaamse Toezichtcommissie
 • P. 373 - Andere decreten
 • P. 457 - E-government in Brussel
 • P. 475 - Intergouvernementele samenwerkingsakkoorden E-Government
 • P. 501 - Statuut dienstenintegratoren
 • P. 503 - Fedict
 • P. 507 - CORVE, DAB ICT, DAB informatie Vlaanderen en Departement informatie Vlaanderen
 • P. 535 - CIBG
 • P. 539 - Procedure tot (elektronische) inzage en verbetering via rijksregister

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift