Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2020

Aantal pagina's: P. 797

Barcode: GT000010003

ISBN: 9789403016771

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

  • PRO 1 GEZA 2020 - 2021

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

  • De codelijst vindt u op het einde van het eerste deel.DEEL I. ADRESSEN ............................................. 11 1. Rechtscolleges ............................................... 12 1.1 Hoogste rechtscolleges ...................................... 12 1.2 Gerechtelijke rechtscolleges ............................... 13 1.3 Administratiefrechtelijke rechtscolleges ...................... 39 1.4 Europese rechtscolleges ................................... 39 1.5 Internationaal Gerechtshof ................................. 40 2. Openbaar Ministerie .......................................... 41 2.1 Parketten procureurs des Konings ........................... 41 2.2 Arbeidsauditoraten ....................................... 43 2.3 Parketten-generaal ....................................... 44 2.4 Auditoraten-generaal ..................................... 45 2.5 Parket-generaal bij het Hof van Cassatie ...................... 45 2.6 Federaal parket .......................................... 46 3. Toezicht en advies rechterlijke orde .............................. 47 3.1 Hoge Raad voor de Justitie ................................ 47 3.2 Adviesraad van de Magistratuur ............................ 47 4. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie ...................... 48 5. Advocatuur ................................................. 49 5.1 Balies ................................................. 49 5.2 Advocaten ............................................. 55 6. Notariaat ................................................... 670 6.1 NotariĆ«le diensten ....................................... 670 6.2 Notarissen ............................................. 672 7. Gerechtsdeurwaarders ......................................... 726 7.1 Nationale Kamer en arrondissementskamers ................... 726 7.2 Gerechtsdeurwaarders- titularis ............................. 727 7.3 Kandidaat-gerechtsdeurwaarders ............................ 746 8. Federale Overheidsdienst Justitie ................................ 759 8.0 Federale Overheidsdienst Justitie ........................... 759 8.1 Belgisch Staatsblad ...................................... 759 8.2 Diensten van de FOD ..................................... 759 8.3 Onafhankelijke diensten en commissies ...................... 759 9. Belgische gevangenissen ....................................... 761 9.1 Gevangenissen .......................................... 761 9.2 Gesloten federale centra voor jongeren ....................... 762 10. Justitiehuizen ................................................ 763 11. Kantoren Rechtszekerheid en deposito- en consignatiekas . . . . . . . . . . . . . 764 12. Kadaster .................................................... 767 12.1 Administratie van het Kadaster ............................. 767 12.2 Centra mutaties en waarderingen ............................ 767
  • DEEL II. TARIEVEN ............................................. 768 1. Rolrecht .................................................... 769 2. Opstelrecht ................................................. 772 3. Expeditierecht ............................................... 772 4. Getuigengeld in burgerlijke zaken ............................... 773 p. 5. Registratierecht op vonnissen en arresten .......................... 773 6. Rechtsplegingsvergoeding ..................................... 774 7. Inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand ........ 776 8. Wettelijke interesten .......................................... 777 DEEL III. GERECHTELIJKE INDELING ............................ 778

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift