Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel 1: Grensoverschrijdende personen / Fons Coomans
 • p. 1 Grensoverschrijdende mensenrechtelijke verplichtingen en de toegang tot essentiële medicijnen in ontwikkelingslanden / Fons Coomans
 • p. 27 Grensoveschrijdend vreemdelingenbeleid. Verkenningen terzake van de vraag in welke mate het terrein van het vreemdelingenbeleid en integratie is te karakteriseren als grensoverschrijdend / Eveline van der LInden
 • p. 49 Zorg over de grens / Anne Pieter van der Mei
 • p. 73 Een pleidooi voor meervoudige nationaliteit / Gerard-René De Groot
 • p. 87 Op weg naar een nieuw regime van erkenning van diploma's / Sjoerd Claessens ; Hildegard Schneider
 
 • Deel 2: Grensoverschrijdende overheden / Marleen Hertoghs
 • p. 105 De grens in je achtertuin / Marleen hertoghs
 • p. 123 Publiekrechtelijke samenwerking tussen decentrale overheden in het grensgebied van België en Nederland en Duitsland en Nederland / René Seerden
 • p. 143 De reactivering van de Ijzeren Rijn:discussie op een dwaalspoor? / Frans Tonnaer
 • p. 175 tot elkaar veroordeeld: grensvervlechting en gemeentebestuur in Baarle / Ben Hoetjes
 • p. 193 Grensoverschrijdende bedrijventerreinen -  het derde aanvullend Protocol bij het Duits-Nederlandse belastingverdrag van 1959 / Rainer Prokisch
 • p. 205 Grenzen aan de aanbesteding van openbaar vervoersconcessies / Hylke Nijholt
 
 • Deel 3 Grensoverschrijdende risico's / Ellen Vos
 • p. 225 Grensoverschrijdende levensmiddelen: de 'spaghetti wetgeving' opgerold / Ellen Vos
 • p. 245 Grensoverschrijdende handel en lokaal milieu - Eco-imperialisme of liefdadighied? / Geert van Calster
 • p. 259 Broeikasgasemissiehandel in de EU: prille ervaringen met dit unieke instrument / Marjan Peeters
 • p. 281 Naar een meer effectieve vergoeding voor slachtoffers van rampen? / Michael Faure; Ton Hartlief
 • p.311 Een grensoverschrijdende habitat / Marleen Hertoghs

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift