Inhoudstabel:

 • Intersentia
  vii
  INHOUD
  Lijst van afk
  ortingen
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
  Inleiding
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  DEEL I.
  HET PRINCIPE VAN FISCALE SOEVEREINITEIT . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  Hoofdstuk 1.
  Soevereiniteit van de nationale staten
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Hoofdstuk 2.
  Nationale belasting soevereiniteit en de Europese interne markt
  . . . . . . . . . . . 11
  Afdeling 1. Beginselen van subsidiariteit en evenredigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Afdeling 2. Dispariteiten binnen de interne markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Afdeling 3. Positieve harmonisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Afdeling 4. Negatieve harmonisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  DEEL II.
  VERLIESVERREKENING IN EEN EUROPESE CONTEXT . . . . . . . . . . . . . . 21
  Hoofdstuk 1.
  Vrijheid van vestiging
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Afdeling 1. Algemene principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Afdeling 2. Marks & Spencer (HvJ 13 december 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  § 1. Invoering van de ‘
  no possibilities
  ’-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  § 2. Territorialiteit binnen de interne markt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  § 3. Staat van ontvangst en staat van oorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  § 4. Oy AA (HvJ 18 juli 2007): in het spoor van Marks & Spencer? . . . . 28
  § 5. X Holding (HvJ 25 februari 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  Afdeling 3. Verliesverrekening bij vaste inrichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  § 1. Lidl Belgium (HvJ 15 mei 2008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  § 2. Krankenheim (HvJ 23 oktober 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  § 3. Nordea Bank (HvJ 17 juli 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  § 4. Timac Agro (HvJ 17 december 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  Inhoud
  viii
  Intersentia
  § 5. Bevola (HvJ 12 juni 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  § 6. W (HVJ 22 september 2022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Afdeling 4. Verliesverrekening bij grensoverschrijdende reorganisaties . . . . . . 43
  § 1. A Oy (HvJ 21 februari 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
  § 2. Memira Holding (HvJ 19 juni 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  § 3. Holmen AB (HvJ 19 juni 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  Afdeling 5. Verliesverrekening bij grens overschrijdende zetel verplaatsingen . . . . . 47
  Hoofdstuk 2.
  De gegarandeerde aft
  rek van defi
  nitieve verliezen
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Afdeling 1. Grenzen van het speelveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  Afdeling 2. Hoe wordt het defi
  nitieve karakter van het verlies beoordeeld? . . . 53
  Afdeling 3. Uitsluitend in de bronstaat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
  Afdeling 4. Verliezen van het boekjaar versus overgedragen verliezen . . . . . . . 57
  Afdeling 5. Berekening van de defi
  nitieve verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  § 1. Volgens de regels van de lidstaat die de verliezen importeert . . . . . 60
  § 2. Volgens de regels van de lidstaat waar de verliezen zijn geleden . . . 62
  Afdeling 6. Bewijslast voor de belastingplichtige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  Hoofdstuk 3.
  Aanrekeningsregels voor verliezen
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Hoofdstuk 4.
  Uitzondering in het secundaire EU-recht: Fiscale Fusierichtlijn
  . . . . . . . . . . . 67
  Afdeling 1. Algemene doelstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  Afdeling 2. Praktische toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
  Hoofdstuk 5.
  Vereuropeanisering van de vennootschapsbelasting
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Afdeling 1. Poging tot verlies verrekeningsrichtlijn (1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  Afdeling 2. Mededeling van de Commissie (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
  § 1. Huidige situatie: kunstmatige fragmentatie van interne markt . . . . 73
  § 2. Tussentijdse oplossing in afwachting van CCCTB . . . . . . . . . . . . . . . 74
  Afdeling 3.
  Common Consolidated Corporate Tax Base
  (2011) . . . . . . . . . . . . . . 76
  Afdeling 4. Belastingheffi
  ng van ondernemingen in de 21
  e
  eeuw (2021) . . . . . . 79
  Hoofdstuk 6.
  Hof van Justitie versus Europese Commissie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  Inhoud
  Intersentia
  ix
  DEEL III.
  VERLIESVERREKENING IN EEN BELGISCHE
  CONTEXT . . . . . . . . . . . . . 87
  Hoofdstuk 1.
  Verliesverrekening met vaste inrichtingen
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  Afdeling 1. Inleidende bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  § 1. Onderscheid tussen vijf situaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  § 2. Defi
  nitie van een vaste inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Afdeling 2. Dubbelbelastingverdragen met vrijstellingsmethode . . . . . . . . . . . . 92
  § 1. Defi
  nitieve verliezen binnen de EER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
  § 2. Samenspel van drie
  recapture
  -regels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
  A. Internrechtelijke
  recapture
  voor oude verliezen . . . . . . . . . . . . . 97
  B. Internrechtelijke
  recapture
  voor defi
  nitieve verliezen . . . . . . . . 99
  C. Verdragsrechtelijke
  recapture
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
  § 3. Overdracht van niet-benutte verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  A. Overgedragen verliezen onder het oude regime . . . . . . . . . . . . 105
  B. Overgedragen verliezen onder het huidige regime . . . . . . . . . . 105
  § 4. Samenvattend overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
  Afdeling 3. Dubbelbelastingverdragen die Belgische belastingschuld
  verminderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  8
  § 1. Algemene principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
  § 2. Internrechtelijke
  recaptures
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  § 3. Overdracht van niet-benutte verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
  § 4. Samenvattend overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  Afdeling 4. Gemengde dubbelbelasting verdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  § 1. Algemene principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
  § 2. Internrechtelijke en verdragsrechtelijke
  recaptures
  . . . . . . . . . . . . . 113
  § 3. Overdracht van niet-benutte verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
  § 4. Samenvattend overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  Afdeling 5. Aanrekeningsregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  § 1. Wat voorafging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  § 2. Indeling van winst naar oorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
  § 3. Aanrekening van verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  A. Recente wetgevende wijzigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  B. Vorige verdragsverliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  C. Onvolledige aanrekeningsregels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
  Afdeling 6. Aangift
  e-technische verwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
  § 1. Casus 1: inrichtingen in verdragslanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
  A. Resultaat van het belastbare tijdperk volgens oorsprong . . . . . 126
  B. Vorige verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  § 2. Casus 2: inrichtingen in verdrags- en niet-verdragslanden . . . . . . 128
  C. Resultaat van het belastbare tijdperk volgens oorsprong . . . . . 129
  Inhoud
  x
  Intersentia
  Hoofdstuk 2.
  Fiscale consolidatie met buitenlandse verliezen
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Afdeling 1. Algemene principes en wetgevend kader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  § 1. Concrete werking van het stelsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  § 2. Participatievoorwaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  § 3. Permanentievoorwaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  § 4. Uitgesloten vennootschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
  § 5. Praktische toepassing:
  compliance
  en
  timing
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
  A. Bedrag van de groepsbijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  B. Bedrag van de vergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  C. Wanneer de groepsbijdrage-overeenkomst afsluiten en de
  vergoeding betalen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
  Afdeling 2. Buitenlandse stopzettings verliezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
  § 1. Voorwaarde van stopzetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
  § 2. Groepsbijdrage beperkt tot het buitenlandse stopzettingsverlies . . . 146
  § 3. Specifi
  eke antimisbruikbepaling:
  recapture
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  § 4. Praktische toepassing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
  Afdeling 3. Indeling van winst naar oorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  Hoofdstuk 3.
  Grensoverschrijdende reorganisaties
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  Afdeling 1. Algemene principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  Afdeling 2. Mogelijkheden onder het fi
  scale consolidatiestelsel . . . . . . . . . . . . 156
  Afdeling 3. Onverenigbaarheid met Europees recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  Hoofdstuk 4.
  Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  Afdeling 1. Algemene principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  Afdeling 2. Invulling door de Belgische en Europese rechtspraak . . . . . . . . . . 162
  § 1. Antwerpen 4 september 2018: aft
  rek van defi
  nitieve verliezen
  mogelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
  § 2. Aures Holdings (HvJ 27 februari 2020): toepassing in België . . . . . 165
  § 3. Cassatie 25 juni 2021: aansluiting bij Aures Holdings . . . . . . . . . . . 166
  § 4. VP Capital (HvJ 10 november 2022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
  Afdeling 3. Mogelijkheden onder het fi
  scale consolidatiestelsel . . . . . . . . . . . . 168
  Hoofdstuk 5.
  Nawoord: worden oneigenlijke verlies over drachten stevig beteugeld?
  . . . . . 171
  Bibliografi
  e
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift