Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Bijlagen
 • a.Nationale regelgeving
 • 1. Wetboeken
 • p. 3 Boek XX WER - Insolventie van ondernemingen
 • p. 69 Strafwetboek (uittreksel)
 • p. 73 Wetboek van internationaal privaatrecht (uittreksel)
 • 2. Koninklijke besluiten
 • p. 77 26 april 2018. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen
 • p. 83 26 april 2018. Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van  economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep
 • b. Europese regelgeving
 • p. 87 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures
 • p. 87 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffend insolventieprocedures
 • p. 137 Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europess Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructuregingsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtllijn betreffend herstructurering en insolventie)

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift