Inhoudstabel:

 • H. DU FAUX. - P.V.B.A. - Overdracht van deelbewijzen.
 • - Niet-tegenstelbaarheid t.o.v. de vennootschap en van derden van niet-ingeschreven overdrachten van deelbewijzen. Betekenis. A. MICHIELSENS.
 • - Het aanvragen van een hypothecair getuigschrift : dagelijkse kost, maar een moeilijk recept ?
 • Rechtspraak. Taalgebruik. - Art.2 Taaldecreet l9 juli 1973.
 • - Rechtspersoon met exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied.
 • - Sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer.
 • - Aanzegging van dringende reden.
 • - Uitsluitend gebruik van het Nederlands (Cass. ll juni 1979).
 • Huwelijksvermogensstelsel.
 • - Wijziging.
 • - Echtgenoten gehuwd zondeÍ contrakt.
 • - Inbreng in gemeenschappelijk vermogen van toekomstig onroerend goed.
 • - Homologatie overeenkomstig art. 1395 B.W. (Burg. Rb. Turnhout, 24 november 1979). \Uitgeving.
 • - Belastingen (Rechtstreekse).
 • - Huurovereenkomsten.
 • - Gerechtelijk Wetboek (Bevoegdheid).
 • - Registratierechten. Bestuurlijke Beslissingen.
 • - Registratierechten.
 • - Successierechten.

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift