Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Artikel 1 Personen op wie het Verdrag van toepassing is
 • Artikel 2 belastinge waarop het Verdrag van toepassing is
 • Artikel 3 Algemene begripsbepalingen
 • Artikel 4 Inwoner
 • Artikel 5 Vaste inrichting
 • Artikel 6 Inkomsten uit roerende goederen
 • Artikel 7 Ondernemingswinst
 • Artikel 8 Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart
 • Artikel 9 Verbonden ondernemingen
 • Artikel 10 Dividenden
 • Artikel 11 Interest
 • Artikel 12 Royalti's
 • Artikel 13 Vermogenswinst
 • Artikel 14 Zelfstandige beroepen
 • Artikel 15 Inkomsten uit niet-zelfstandige beroepen
 • Artikel 16 Vennootschapsleiding
 • Artikel 17 Artiesten en sportbeoefenaars
 • Artikel 18 Pensioenen, lijfrenten, socialezekerheidsuitkeringen en alimentatie-uitkering
 • Artikel 19 Overheidsfuncties
 • Artikel 20 Leraren en studenten
 • Artikel 21 Andere inkomsten
 • Artikel 22 Vermogen
 • Artikel 23 Wijze waarop dubbele belasting wordt vermeden
 • Artikel 24 Werkzaamheden buitengaats
 • Artikel 25 Instellingen voor collectieve belegging in effecten
 • Artikel 26 Non-discriminatie
 • Artikel 27 Compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders
 • Artikel 28 Regeling voor onderling overleg
 • Artikel 29 Uitwisseling van inlichtingen
 • Artikel 30 Invorderingsbijstand
 • Artikel 31 Beperking van de artikel 29 en 30
 • Artikel 32 Diplomatieke en consulaire ambtenaren
 • Artikel 33 Inwerkingstreding
 • Artikel 34 BeĆ«indiging
 • Bijlage

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift