Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Intersentia
  xiii
  INHOUD
  Voorwoord
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
  Dankwoord
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
  Inleiding
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  Onderzoeksdoelstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  Status quaestionis
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Methodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8
  Rechtsdogmatiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Empirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  Rechtsvergelijking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  Structuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . 12
  DEEL I
  HET HOF VAN CASSATIE EEN LICHTBAKEN? . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  Inleiding
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  Hoofdstuk 1
  Geschiedenis en evolutie van het cassatiemechanisme: van dienaar van
  de wet tot vormgever van het recht
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  1.1.
  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  1.2. Het cassatiemechanisme als dienaar van hogere machten . . . . . . . . . . . . 20
  1.2.1.
  Het ancien régime: koninklijke autoriteit en parlementaire
  ongehoorzaamheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  1.2.2. De Franse Revolutie: oude wijn in nieuwe zakken . . . . . . . . . . . . 25
  1.2.2.1. Continuïteit van het cassatiemechanisme . . . . . . . . . . . 25
  1.2.2.2. Taak van de rechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  1.2.2.3.
  Tribunal de cassation
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  1.2.2.4. De diff
  use positie van het
  Tribunal de cassation
  :
  tussen wetgever en rechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  1.3. Het Hof van Cassatie geëmancipeerd: het ontstaan van een gezag-
  hebbende cassatierechtspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  1.3.1. De totstandkoming van een cassatierechtspraak . . . . . . . . . . . . . . 40
  1.3.1.1. Motivering van de cassatiearresten . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  xiv
  Intersentia
  1.3.1.2. Publicatie van de cassatierechtspraak . . . . . . . . . . . . . . 43
  1.3.1.3. Productievolume van de cassatierechter . . . . . . . . . . . . 44
  1.3.2. Interpretatie van de wet door de cassatierechter . . . . . . . . . . . . . . 44
  1.3.3. Het Hof van Cassatie als hoeder van het recht . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  1.3.3.1. De rechtspraak als rechtsbron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  1.3.3.1.1. Verval en afschaffi
  ng van de faculta-
  tieve
  référé législatif
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  1.3.3.1.2. Artikel 4 Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  1.3.3.2. Uitbreiding van de cassatiecontrole . . . . . . . . . . . . . . . . 54
  1.3.3.3. Verval en afschaffi
  ng van de verplichte référé législatif. . 57
  1.3.3.3.1. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
  1.3.3.3.2. België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
  1.3.3.3.3. Betekenis van de bindende cassatie-
  beslissing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
  1.4. De taak van het Hof van Cassatie vandaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  1.4.1. Doelstellingen van het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
  1.4.2. Wijze waarop het Hof zijn taak uitoefent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  1.4.2.1. Vattingswijze van het Hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
  1.4.2.1.1. De procespartij als motor van de
  cassatieprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
  1.4.2.1.2. Alternatieve vattingswijzen . . . . . . . . . . . . 74
  1.4.2.2. Motiveringsstijl van het cassatiehof . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  1.5. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  76
  Hoofdstuk 2
  Het Hof van Cassatie als regelgever
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  2.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  9
  2.2. De cassatierechter en de wetgever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  2.2.1. Wetgever boven rechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
  2.2.2. Wetgever en rechter als partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  2.2.2.1. Evolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  2.2.2.1.1. Noodzaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  2.2.2.1.2. Wettelijke zegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  2.2.2.1.3. Geen bevoegdheidsafb
  akening . . . . . . . . . 87
  2.2.2.2. Rechtsvormende taak van nabij bekeken . . . . . . . . . . . . 89
  2.2.2.2.1. De Hoge Raad der Nederlanden . . . . . . . . 90
  2.2.2.2.2. Het Belgische Hof van Cassatie . . . . . . . . . 96
  2.2.2.3. Casus: de wrongful life-vorderingen in Neder-
  land, België en Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
  2.2.2.3.1. Frankrijk: de aff
  aire
  Perruche
  . . . . . . . . . . . 99
  2.2.2.3.2. Nederland: de zaak
  Baby Kelly
  . . . . . . . . . . 99
  2.2.2.3.3. België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  Intersentia
  xv
  2.2.2.3.4. Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
  2.2.3. Rechter boven de wetgever? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  2.2.3.1. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
  2.2.3.2. Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
  2.2.3.3. België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
  2.2.4. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  2.3. Het Hof van Cassatie in een nationale en internationale complexe
  rechtsorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  2.3.1. De nationale rechtsorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
  2.3.1.1. Het Hof van Cassatie en de Raad van State . . . . . . . . . 114
  2.3.1.2. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof . . . . 114
  2.3.1.2.1. Inhoudelijke tegenstellingen . . . . . . . . . . . 116
  2.3.1.2.2. Bevoegdheidsconfl
  icten . . . . . . . . . . . . . . . 118
  2.3.2. Supranationale rechtsorde: het EHRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  2.3.2.1. Rechtspraak van het EHRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  2.3.2.2. Wijzigingen aan de cassatieprocedure . . . . . . . . . . . . . 125
  2.3.2.2.1. Tegenspraak in de cassatieprocedure . . . 125
  2.3.2.2.2. Rol van het parket bij het Hof van
  Cassatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
  2.3.2.3. De cassatierechter tussen hamer en aambeeld . . . . . . 133
  2.4. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  37
  Hoofdstuk 3
  De waarde van een cassatiearrest
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  3.1
  .
  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  3.2. Rechtsvinding en rechtsvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  3.2.1. Rechtsvinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
  3.2.1.1. “Overtreding van de wet” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
  3.2.1.1.1. Verbreding van de controle. . . . . . . . . . . . 140
  3.2.1.1.2. Verdieping van de controle . . . . . . . . . . . . 145
  3.2.1.2. Bronnen van wetsinterpretatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  3.2.2. Rechtsvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  3.2.2.1. Wetsinterpretatie is rechtscreatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
  3.2.2.2. Metalegislatieve aard van de cassatierechtspraak . . . 158
  3.3. De motivering van een cassatiearrest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  3.3.1. Vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  3.3.2. Heteronoom karakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
  3.3.3. Beknoptheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
  3.3.4. Discursieve bifurcatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
  3.4. Het bindend karakter van een cassatiearrest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
  3.4.1. Artikel 6 Gerechtelijk Wetboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
  3.4.1.1. Oorspronkelijke betekenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  xvi
  Intersentia
  3.4.1.2. Huidige betekenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
  3.4.2. De consensus van de juridische gemeenschap als oorzaak
  en legitimatie van bindende cassatierechtspraak . . . . . . . . . . . . . 179
  3.4.2.1. Samenwerking in de rechtsvorming . . . . . . . . . . . . . . . 179
  3.4.2.1.1. Het cassatiehof is afh
  ankelijk van de
  feitenrechters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
  3.4.2.1.2. Feitenrechters zijn afh
  ankelijk van
  het cassatiehof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
  3.4.2.2. De consensus als bron van bindende rechtspraak . . . 184
  3.4.2.3. Voorbeeld: de saga van de loondoorbetaling . . . . . . . 191
  3.4.3. Relativiteit van de bindende kracht van cassatierechtspraak . . 193
  3.4.3.1. Verzet van de feitenrechters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  3.4.3.2. Omkeringen door het Hof van Cassatie . . . . . . . . . . . 195
  3.4.3.2.1. Wat is een rechtspraakommekeer? . . . . . 195
  3.4.3.2.2. Wanneer gaat het Hof om? . . . . . . . . . . . . 198
  3.4.3.2.3. Hoe motiveert het Hof zijn omgaan? . . . 202
  3.5. Dialoog tussen het Hof van Cassatie en de feitenrechters . . . . . . . . . . . . 203
  3.5.1. Communicatie van feitenrechters naar het cassatiehof . . . . . . . 203
  3.5.2. De diff
  usie van een cassatiearrest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
  3.5.2.1. Binnen het geschil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
  3.5.2.2. Geschiloverstijgend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
  3.6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  8
  Tussentijds besluit
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  DEEL II
  EMPIRISCHE TOETSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
  Inleiding
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
  Hoofdstuk 4
  De bekendmaking en motivering van omkeringen in de cassatierechtspraak
  . . 217
  4.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
  4.2. Methodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  4.2.1. Identifi
  catie van rechtspraakwijzigingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  4.2.1.1.
  Status quaestionis
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  4.2.1.2 Jaarverslag als bron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  4.2.1.3. Nadelen van deze methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
  4.2.2. Kenbaarheid en motieven: informatiebronnen . . . . . . . . . . . . . . 224
  4.3. Achttien omkeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
  4.3.1. Cass. 16 december 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
  4.3.1.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  Intersentia
  xvii
  4.3.1.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
  4.3.1.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
  4.3.2. Cass. 16 september 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  4.3.2.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  4.3.2.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  4.3.2.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
  4.3.3. Cass. 20 juni 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
  4.3.3.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
  4.3.3.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  4.3.3.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
  4.3.4. Cass. 22 september 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
  4.3.4.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
  4.3.4.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
  4.3.4.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
  4.3.5. Cass. 22 februari 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
  4.3.5.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
  4.3.5.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  4.3.5.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  4.3.6. Cass. 21 april 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  4.3.6.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  4.3.6.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  4.3.6.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
  4.3.7. Cass. 23 juni 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  4.3.7.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  4.3.7.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  4.3.7.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  4.3.8. Cass. 29 september 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
  4.3.8.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
  4.3.8.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
  4.3.8.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
  4.3.9. Cass. 24 juli 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
  4.3.9.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
  4.3.9.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
  4.3.9.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
  4.3.10. Cass. 7 april 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
  4.3.10.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
  4.3.10.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
  4.3.10.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
  4.3.11. Cass. 15 oktober 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
  4.3.11.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
  4.3.11.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
  4.3.11.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  xviii
  Intersentia
  4.3.12. Cass. 11 juni 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
  4.3.12.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
  4.3.12.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
  4.3.12.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
  4.3.13. Cass. 11 september 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
  4.3.13.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
  4.3.13.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
  4.3.13.3 Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
  4.3.14. Cass. 12 juni 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
  4.3.14.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
  4.3.14.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
  4.3.14.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
  4.3.15. Cass. 29 september 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
  4.3.15.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
  4.3.15.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
  4.3.15.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
  4.3.16. Cass. 3 april 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
  4.3.16.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
  4.3.16.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
  4.3.16.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  4.3.17. Cass. 11 december 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  4.3.17.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
  4.3.17.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  4.3.17.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
  4.3.18. Cass. 14 december 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
  4.3.18.1. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
  4.3.18.2. Kenbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
  4.3.18.3. Motief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
  4.4. Kenbaarheid van de ommekeer: analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
  4.5. Motieven van de ommekeer: analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
  4.5.1. Externe gebeurtenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
  4.5.2. Uitblijven van rechtsvrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
  4.5.3. Gewijzigde sociale context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
  4.5.4. Rechtzetten vergissing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
  4.6. Nood aan een breder onderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
  4.7. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  69
  Hoofdstuk 5
  De volgzaamheid van de feitenrechter
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
  5.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
  5.2. Doelstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
  5.3. Methodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
  5.4. Resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  Intersentia
  xix
  5.4.1. De opdracht van het Hof van Cassatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
  5.4.2. Bronnen van rechtsvinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
  5.4.3. Mening omtrent het Hof van Cassatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
  5.4.4. De volgzaamheid ten opzichte van de cassatierechtspraak . . . . 280
  5.5. Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
  5.6. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  3
  Tussentijds besluit
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
  DEEL III
  DOELTREFFENDE EN DOELMATIGE RECHTSVORMING. . . . . . . . . . . . 287
  Inleiding
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
  Hoofdstuk 6
  Doeltreff
  ende rechtsvorming: motivering van de cassatiearresten
  . . . . . . . . 291
  6.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
  6.2. Gebreken in de huidige motiverings stijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
  6.2.1. De huidige motiveringsstijl samengevat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
  6.2.2. Mening van feitenrechters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
  6.2.3. Gebreken van de heteronome motiveringsstijl . . . . . . . . . . . . . . . 295
  6.2.3.1. Retroactiviteit van de cassatierechtspraak . . . . . . . . . 295
  6.2.3.2. Het isolement van een cassatiearrest . . . . . . . . . . . . . . 301
  6.2.4. Gebreken van de discursieve bifurcatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
  6.2.4.1. Authenticiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  6.2.4.2. Onmiddellijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
  6.2.4.3. Mogelijkheid tot kennisname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  6.2.5. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
  6.3. Motivering van de cassatiearresten en artikel 6 EVRM . . . . . . . . . . . . . . 311
  6.3.1. De beknopte motivering van het Franse Hof van Cassatie . . . . 312
  6.3.2. Motivering van omgaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
  6.3.3. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
  6.4. De motiveringsstijl van de Nederlandse en Franse cassatie rechter . . . . 315
  6.4.1. Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  6.4.1.1. Evolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  6.4.1.2. Vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
  6.4.1.3. Autonome motivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
  6.4.1.4. Brede motivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
  6.4.1.5. Geen motivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
  6.4.1.6. Drie voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
  6.4.1.6.1. Arrest
  Baby Kelly
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
  6.4.1.6.2. Hoge Raad 1 december 2017 . . . . . . . . . . . 341
  6.4.1.6.3. Hoge Raad 17 april 2018 . . . . . . . . . . . . . . 345
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  xx
  Intersentia
  6.4.2. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
  6.4.2.1. Evolutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
  6.4.2.2. Traditionele stijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
  6.4.2.3. De eerste barsten: het omgaan van het Hof . . . . . . . . . 355
  6.4.2.3.1. Temporele moduleringen . . . . . . . . . . . . . 355
  6.4.2.3.2. Motivering van omgaan . . . . . . . . . . . . . . 357
  6.4.2.4. Nieuwe stijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
  6.4.2.4.1. Vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
  6.4.2.4.2. Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
  6.4.2.5. Geen motivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
  6.4.2.6. Vier voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
  6.4.2.6.1. Arrest
  Perruche
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
  6.4.2.6.2. Cass. (FR) 22 maart 2016 . . . . . . . . . . . . . . 372
  6.4.2.6.3. Cass. (FR) 24 februari 2017 . . . . . . . . . . . . 374
  6.4.2.6.4. Cass. (FR) 4 oktober 2019 . . . . . . . . . . . . . 376
  6.4.3. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
  6.5. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  82
  Hoofdstuk 7
  Doelmatige rechtsvorming: cassatie in het belang van de wet en de
  prejudiciële procedure
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
  7.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
  7.2. Cassatie in het belang van de wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
  7.2.1. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
  7.2.2. Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
  7.2.3. België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
  7.2.4. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
  7.3. Prejudiciële procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
  7.3.1. Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
  7.3.1.1. Oorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
  7.3.1.2. Wettelijke bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
  7.3.1.3. Voorwaarden voor het stellen van een vraag . . . . . . . 399
  7.3.1.4. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
  7.3.1.4.1. Het stellen van een prejudiciële vraag . . . 403
  7.3.1.4.2. Het beantwoorden van een prejudi-
  ciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
  7.3.1.4.3. Procedure na beantwoording van de
  prejudiciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
  7. 3 .1. 5 . D e
  avis spontanés
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
  7.3.1.6. Evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
  7.3.1.7. Voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
  7.3.1.7.1. Avis 22 september 2014 . . . . . . . . . . . . . . . 410
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  Intersentia
  xxi
  7.3.1.7.2. Avis 6 april 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
  7.3.2. Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
  7.3.2.1. Oorsprong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
  7.3.2.2. Wettelijke bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
  7.3.2.3. Voorwaarden voor het stellen van een prejudi-
  ciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
  7.3.2.4. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
  7.3.2.4.1. Het stellen van een prejudiciële vraag . . . 421
  7.3.2.4.2. Het beantwoorden van een prejudi-
  ciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
  7.3.2.4.3. Procedure na beantwoording van de
  prejudiciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
  7.3.2.5. Evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
  7.3.2.6. Voorbeelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
  7.3.2.6.1. Bewijsbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
  7.3.2.6.2. Alleenstaande ouderkop . . . . . . . . . . . . . . 434
  7.3.3. België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
  7.3.3.1. Wetsvoorstellen voor een algemene prejudiciële
  bevoegdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
  7.3.3.2. Prejudiciële bevoegdheid in het mededingingsrecht . . 438
  7.3.3.2.1. Oorsprong en wettelijke bepalingen . . . . 438
  7.3.3.2.2. Voorwaarden voor het stellen van een
  prejudiciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
  7.3.3.2.3. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
  7.3.3.2.4. Evaluatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
  7.3.4. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
  7.4. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
  3
  Hoofdstuk 8
  Naar een doelmatige en doeltreff
  ende rechtsvorming in het Belgische
  Hof van Cassatie
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
  8.1. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
  8.2. Nieuwe motiveringsstijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
  8.2.1. Mening van feitenrechters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
  8.2.2. Een transparante motiveringsstijl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
  8.2.2.1. Wat, waarom en wanneer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
  8.2.2.2. Hoe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
  8.2.2.2.1. Communiceren met de wetgever . . . . . . . 455
  8.2.2.2.2. Verwijzen naar eerdere arresten . . . . . . . 456
  8.2.2.2.3. Veruitwendigen van autonome
  rechtsvinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
  8.2.2.2.4. Minderheidsopvattingen bekend-
  maken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
  Persoonlijke kopie van ()
  Inhoud
  xxii
  Intersentia
  8.2.3. Synthese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
  8.3. Nieuwe manieren van rechtsvorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
  8.3.1. Algemene prejudiciële procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
  8.3.1.1. Mening van feitenrechters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
  8.3.1.2. Krachtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
  8.3.1.3. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
  8.3.1.3.1. Het stellen van een prejudiciële vraag . . . 474
  8.3.1.3.2. Het beantwoorden van een prejudi-
  ciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
  8.3.1.3.3. Procedure na beantwoording van de
  prejudiciële vraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
  8.3.2. Herwaardering van de cassatie in het belang van de wet . . . . . . 481
  8.3.2.1. Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden . . . . . . 481
  8.3.2.2. Betere informatiedoorstroming . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
  8.3.2.3. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
  8.3.3. Buiten de lijnen van een cassatiemiddel kleuren . . . . . . . . . . . . . 482
  8.4. Flankerende hervormingsvoorstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
  8.4.1. Wijziging van de cassatiegronden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
  8.4.2. Een nieuwe rol voor het parket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
  8.4.2.1. Meerwaarde van de tussenkomst van het parket . . . . 488
  8.4.2.2. Twee hervormingspistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
  8.4.2.2.1. Advocaat-generaal als raadsheer-
  verslaggever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
  8.4.2.2.2. Advocaat-generaal als volwaardige
  amicus curiae
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
  8.4.3.
  Amici curiae
  in de cassatieprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
  8.4.4. Versterking van de dialoog tussen het cassatiehof en de
  feitenrechters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
  8.4.4.1. Een gediff
  erentieerde diff
  usie van arresten . . . . . . . . . 499
  8.4.4.1.1. De Franse praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
  8.4.4.1.2. Een voorbeeld voor België . . . . . . . . . . . . . 502
  8.4.4.2. Nieuwe communicatievormen met feitenrechters . . . 504
  8.4.5. Organisatorische hervorming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
  8.4.5.1. Zetelen in gemengde kamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
  8.4.5.2. Brede instroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
  8.5. Besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
  9
  Tussentijds besluit
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
  Algemeen besluit
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
  Naschrift
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
  Bibliografi
  e
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift