Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Deel 1 Algemene beginselen van splitsing en ondersplitsing
 
 • Deel 2 Voorwaarden voor ondersplitsing
 • Afdeling 1 Kwantitatief criterium: een hoofdvereniging met twintig kavels of meer
 • Afdeling 2 Materieel criterium: een verantwoorde fysieke structuur bij een gebouw of een functionele samenhang bij een groep van gebouwen
 • Afdeling 3 Subjectief criterium: een wilsbeschikking om tot ondersplitsing over te gaan
 • Afdeling 4 Uit elkaar halen van de gemeenschappelijke delen door opsplitsing in algemeen en particulier gemeenschappelijke delen
 • Afdeling 5 Vastlegging noemer algemeen gemeenschappelijke delen per gebouwdeel of deelgebouw
 • Afdeling 6 Vastlegging noemer particulier gemeenschappelijke delen per gebouwdeel of deelgebouw
 
 • Deel 3 Rechtsgevolgen van het vervuld zijn van de voorwaarden voor ondersplitsing
 • Afdeling 1 Keuzevrijheid aantal deelverenigingen
 • Afdeling 2 Verkrijging van de rechtspersoonlijkheid
 • Afdeling 3 Ontstaan van de deelvereniging van mede-eigenaars
 • Afdeling 4 Attributen van de rechtspersoon
 • Afdeling 5 Bijkomende externe effecten van de creatie van een eerste deelvereniging van mede-eigenaars
 • Afdeling 6 Lidmaatschap
 • Afdeling 7 Kenmerken van de deelvereniging van mede-eigenaars
 • Afdeling 8 Noodzakelijke specialisatie van de verdeling van de lasten
 
 • Deel 4 Organisatie en werking van de deelvereniging van mede-eigenaars
 • Afdeling 1 Algemene vergadering
 • Afdeling 2 Syndicus
 • Afdeling 3 Raad van mede-eigendom
 • Afdeling 4 Commissaris of college commissarissen van de rekeningen
 • Afdeling 5 Autonoom aangaan van verbintenissen
 • Afdeling 6 Dubbele informatie bij overdracht en verrekening van lasten
 
 • Deel 5 Fasering of realisatie in de tijd van een groep van gebouwen en het vraagstuk van de wachtkavels
 
 • Deel 6 Onderlinge rechtsverhoudingen binnen ondersplitsing tussen de verenigingen
 • Afdeling 1 Tussen hoofdvereniging en deelvereniging
 • Afdeling 2 Tussen deelverenigingen onderling
 • Afdeling 3 Algemene vergaderingen
 • Afdeling 4 Aanvechting beslissingen algemene vergaderingen door mede-eigenaars
 • Afdeling 5 Aanvechting beslissingen algemene vergaderingen door huurders
 • Afdeling 6 Rechtsvorderingen van de hoofd- en deelverenigingen
 • Afdeling 7 Wijzigingen statuten
 
 • Deel 7 Onder-ondersplitsing
 
 • Deel 8 Assymetrische ondersplitsing
 
 • Deel 9 Opmaak hoofd- en ondersplitsingsakte
 
 • Deel 10 Rechtsgevolgen nietigverklaring van ondersplitsing
 
 • Deel 11 Speciale stemrechten
 
 • Modellen - overzicht
 • • Model van een hoofdsplitsingsakte en een ondersplitsingsakte in een enkele akte (randnr. 274)
 • • Model ondersplitsingsakte gebouw II (randnr. 275)
 • • Model splitsingsakte met speciale stemrechten (randnr.. 275)
 • • Model splitsingsakte met speciale stemrechten (randnr. 320)
 
 • Beknopte bibliografie
 
 • Trefwoordenregister

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift