Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: , , ,

Type werk:

Uitgever: , 2008

Aantal pagina's: 448 p.

Barcode: GT00001066

ISBN: 9782804427863

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:
Huur van diensten. Aanneming van werk. Vormingsprogramma 2005-2006 Orde van Advocaten Kortrijk

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • CIV 7 KORT 2008

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

 • •Vruchtgebruik: actuele tendensen (Jan Verhoeye)
 • •Timesharing anno 2007 (Hans De Coninck)
 • •Alternatieve vormen voor het verwerven van onroerend goed: erfpacht, opstal en vruchtgebruik (Steven Snaet)
 • •Actualia handelshuur en brouwerijcontract (Dominique Janssen)
 • •Gewijzigde regels inzake algemeen huurrecht en woninghuur (Stefaan Beyaert)
 • •Vastgoedmakelaardij en consumentenbescherming (Roland Timmermans)
 • •De impact van de bodemverontreiniging op de onteigeningsvergoeding (Peter Flamey en Joost Bosquet)
 • •Decreet van 20 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming: nieuwe beleidslijnen van de OVAM (Johan Ceenaeme)
 • •De strafbaarstelling en verjaring van stedenbouwmisdrijven (Bert Roelandts en Hans Van Landeghem)
 • •De versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de Vlaamse woonnormen: in de laatste rechte lijn in de strijd tegen de huisjesmelkerij? (Peter De Smedt)

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift