Inhoudstabel:

 • Deel 1 Algemene beschouwingen
 • Hoofdstuk 1 Definitie, wetteksten, vormen en nut
 • Hoofdstuk 2 De voorbereidende werken van de Code civil
 • Hoofdstuk 3 De evolutie van de Belgische rechtspraak
 • Hoofdstuk 4 Overzicht van enkele buitenlandse wetgevingen
 • Hoofdstuk 5 Voorstellen de lege ferenda
 
 • Deel 2 Juridische grondslag en toepassingsvereisten
 • Hoofdstuk 1 De juridische grondslagen van het retentierecht
 • Hoofdstuk 2 Toepassingsgebied
 • Hoofdstuk 3 Toepassingsvereisten
 • Hoofdstuk 4 Het retentierecht in het kader van de voornaamste bijzondere overeenkomsten
 
 • Deel 3 De gevolgen van het retentierecht
 • Hoofdstuk 1 De gevolgen van het retentierecht tussen de partijen
 • Hoofdstuk 2 De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan derden
 • Besluit
 • Bijlagen: Het Benelux-voorontwerp betreffende de opschortingsrechten

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift