Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: , , , ,

Type werk:

Uitgever: , 2011

Aantal pagina's: 1140 P.

Barcode: GT00003138

ISBN: 9789081285537

Beschikbaar: nee

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

  • ADMI 4 KONI 2011

Korte inhoud:

Voorwoord bij de uitgave 2011 - Avant-propos de l'édition 2011 Baromètre des marchés publics belges 2000-2010 - Belgische aanbestedingsbarometer 2000-2010 (B. Demeulenaere) Wet- en regelgeving - Législation et réglementation Overzicht van met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2010 (C. De Koninck) Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2010 (C. De Koninck) Rechtspraak - Jurisprudence Kroniek rechtspraak Hof van Justitie 2010 inzake overheidsopdrachten (K. Wauters en I. Van Bael) Chronique judiciaire 2010 (P. Thiel) Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State (2010) (P. Flamey en J. Bosquet) Thema-artikelen - Articles thématiques Contentieux des marchés publics, pratiques du marché déloyales et action en cessation (F. Moïses et R. Simar) Enkele beschouwingen bij life cycle costing en overheidsopdrachten (S. Van Garsse) La nouvelle Directive relative aux marchés publics dans le domaine de la défense et de la sécurité (N. Pourbaix) De overdracht van overheidsopdrachten (W. Timmermans) La notion de marché public de travaux suivant la jurisprudence de la Cour de Justice de lUnion européenne (G. Ervyn) De in house-exceptie bij overheidsopdrachten herbekeken vanuit staatssteunperspectief (T. Bruyninckx) Overheidsopdrachten en deontologische regels. Een LAT-relatie of een huwelijk onder druk? (J. Honnay en F. Judo) La gouvernance des PPP : une illustration à partir des projets dinfrastructures (E. Gillet et C. Dubois) De gemeente en de projectvennootschap in het kader van een publiek private samenwerking (J. Van der Snickt en K. De Braekeleer) Le choix des critères de sélection et dattribution : la clef de voûte des marchés publics (P. Coenraets et Y. Schneider) Samenwerking tussen overheden en de wetgeving overheidsopdrachten : ziekenhuizen en universiteiten (K. Wauters en K. Man) Les opérations immobilières complexes des autorités publiques et la réglementation des marchés publics (C. Dubois et I. Van Kruchten) Problemen en vragen in het kader van overheidsopdrachten inzake aanvullende pensioenen (F. Vlassembrouck en L. Sommerijns) Het zakengeheim en overheidsopdrachten : een stand van zaken (P. De Maeyer en M. Vastmans) Integratie van milieu-, sociale en ethische criteria in de overheidsopdrachtenregelgeving (C. Geldhof) De quelques réflexions au sujet des pièges et chausse-trapes de la "Loi recours du 23 décembre 2009" (B. Lombaert et N. François) Groene overheidsopdrachten : stand van zaken en praktijk (V. Petitat) De plaats van het ontwerp in overheidsopdrachten en PPS-contracten (D. De Keuster en A. Vandervennet) Les contacts entre candidats ou soumissionnaires et pouvoir adjudicateur postérieurement au dépôt des demandes de participation et des offres en adjudication et en appel doffres (A. Vandeburie, R. van Melsen et M. Nihoul) Wat we samen doen, doen we beter? De aankoop- en opdrachtencentrale en andere samenwerkingsvormen (K. Leus, N. Braeckevelt en F. Ongena) Intégration européenne : le principe de non-discrimination, source dobligations de faire à charge des pouvoirs adjudicateurs (T. Ronse) De liberalisering van de energiesector gereflecteerd in de Richtlijn Nutssectoren? (J. Debièvre, D. Haverbeke en W. Neven) Spécificités des marchés publics dachat dénergie (F. Moïses et G. Sauvage) De leidend ambtenaar : the sequel : rechtsverhouding en aansprakelijkheden tegenover de aanbestedende overheid, de aannemer en derden (C. Lenders) Niets is wat het lijkt : een aantal bedenkingen over de omzetting van de Richtlijn Nutssectoren in het Belgisch recht (B. Schutyser) Wat vraagt U aan wie? Het vraagrisico en de betalingsverplichtingen bij concessies en DBFO (S. Baeten) Les marchés à commandes et les marchés "stock" (J.-M. Cornet) De wettelijke regeling inzake prijsherziening : een absoluut principe of aan herziening toe? (S. Logie) Betalingen bij overheidsopdrachten. De toepassing van artikel 15 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (I. Cooreman en K. Phlips) La négociation des contrats publics en cours dexécution et le droit communautaire (A.-L. Durviaux) De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten (M. Schoups en K. Lemmens) Schadevergoedingsrecht bij meerwerken? (D. Van Heuven en J. Riemslagh) De aansprakelijkheid van de aannemer na de voorlopige en definitieve oplevering van zijn werk (A. Eeckhout) In memoriam : Katelijne Ronse Gepubliceerde rechtsleer - Doctrine publiée Overzicht van in 2010 gepubliceerde rechtsleer - Aperçcu de la doctrine publiée en 2010 (P. Flamey en J. Bosquet) Repertorium - Répertoire Public Tender Awards : un aperçcu des gagnants - een overzicht van de winnaars Bijlage - Annexe Overzicht van thema-artikelen gepubliceerd in vorige edities van het Jaarboek Overheidsopdrachten - Aperçu des articles thématiques publiés dans des éditions antérieures de la Chronique des marchés publics  

Inhoudstabel:

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift