Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • De eigendomsoverdracht van financiële activa tot zekerheid: van fiducia tot repo
 • p. 2 - Hoofdstuk I: De overdracht van eigendom tot zekerheid
 • p. 19 - Hoofdstuk II: De eigendomsoverdracht tot zekerheid van financiële activa
 • p. 28 - Hoofdstuk III: De fiduciaire eigendomsoverdracht van geld, bankvorderingen en financiële instrumenten
 • Preventie zelfverdediging in het internationaal recht
 • p. 73 - Hoofdstuk I: Achtergrond
 • p. 79 - Hoofdstuk II:Het hedendaags recht op preventieve zelfverdediging
 • p. 118 -  Algemene conclusie
 • De bewijsproblematiek inzake het ontslag om dringende reden
 • p. 121 - Hoofdstuk I: De bewijslast
 • p. 133 - Hoofdstuk II: De bewijsmiddelen
 • p. 163 - Hoofdstuk III: Het lot van het onrechtmatig verkregen bewijs in het kader van het ontslag om dringende reden
 • De beperkingen van de Belgische en Europese vrijstelling van vennootschapsbelasting voor ontvangen dividenden, getoetst aan het EU vrije kapitaalverkeer
 • p. 183 -Hoofdstuk I: Inleiding
 • p. 185 - Hoofdstuk II: Het DBI-stelsel en het vrije kapitaalverkeer
 • p. 214 - Hoofdstuk III: De Moeder-dochterrichtlijn en het vrije kapitaalverkeer
 • p. 220 - Hoofdstuk IV: Verband tussen de beperking uitgaande van DBI-regeling en de beperking uitgaande van de Moeder-dochterrichtlijn
 • p. 221 - Hoofdstuk V: Conclusies
 • De class action- De mogelijke invoering van de groepsvordering in het Belgisch recht bekeken vanuit het oogpunt van de financiering ervan
 • p. 226 - Hoofdstuk I: Collectief procederen in het Belgisch recht
 • p. 233 - Hoofdstuk II: Financieringsmechanismen die de Class action kenmerken
 • p. 245 - Hoofdstuk III: Recente Europese en Belgische initiatieven m.b.t. de invoering van collectief procederen
 • het recht op informatie bij de zorg op het levenseinde
 • p. 268 - Hoofdstuk I: Inleiding
 • p. 268 - Hoofdstuk II:Het recht op informatie over de gezondheidstoestand naar Belgisch recht
 • p. 316 - Hoofdstuk IV: Artikel 8 EVRM en het recht op informatie
 • p. 331 - Hoofdstuk V: Conclusie
 • De administratieve geldboete, haar strafrechtelijke aard en de vereiste van toegang tot een rechter met volle rechtsmacht
 • p. 338 - Hoofdstuk I: De administratieve geldboete
 • p. 357 - Hoofdstuk II: Het strafrechtelijk karakter van de administratieve geldboete
 • p. 367 - Hoofdstuk III: Toepasselijke rechtsbescherming
 • p. 375 - Hoofdstuk IV: De controle met volle rechtsmacht
 • The legality of the Response of the European Union and its Member States to the Financial and Economic Crisis 
 • p. 405 - Introduction
 • p. 407 - Background to the measures
 • p. 408 - Measures taken to combat the economic crisis
 • p. 415 - Law
 • p. 427 - Compatibility of the measures with the law
 • p. 443 - The role of the ECB
 • p. 454 - Future
 • p. 456 - Conclusion

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift