Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2015

Aantal pagina's: 332 p.

Barcode: GT00007116

ISBN: 9782804464752

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • PEN 2 HOEK 2015

Korte inhoud:

 • Meest omvattende werk over kansspelen op de Belgische markt:
 • In 2010 werd de wet van 7 mei 1999  op de kansspelen, de weddenschappen, de
 • kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ingrijpend gewijzigd.
 •  Weddenschappen, mediaspelen en online kansspelen werden voor de
 • eerste maal coherent geregeld met de invoering van een vergunningsysteem.
 •  Ook werden de  bevoegdheden van de centrale toezichthouder, de
 • Kansspelcommissie, aanzienlijk verruimd.
 • In dit boek worden de gewijzigde wet en de meest recente
 • uitvoeringsbesluiten uitgebreid besproken
 •  Daarnaast komt ook de loterijwetgeving aan bod, met bijzondere aandacht voor de Nationale Loterij. Tot slot wordt dieper ingegaan op de fiscale regels die gelden voor kansspelen.
 • Grondige analyse op basis van rechtspraak en rechtsleer:
 • Uiterst nuttig voor de praktijk zijn de uitvoerige artikelsgewijze
 • commentaren met verwijzingen naar de relevante rechtspraak en
 • doctrine. De ontwikkelingen op Europees vlak krijgen eveneens ruime aandacht.

Inhoudstabel:

 • . EUROPEES RECHTII. BURGERLIJK RECHTIII. STRAFRECHTIV. KANSSPELEN
 • A. Kansspelwet
 • B. Uitvoeringsbesluiten Kansspelwet
 • 1. Kansspelinrichtingen klasse I: Casino's (vergunningen klasse A)
 • 3. Kansspelinrichtingen klasse III: Drankgelegenheden (vergunning klasse C)
 • 4. Kansspelinrichtingen klasse IV (vergunningen klasse F1 en F2)
 • 1. Algemeen
 • 2. Vergunningen F1 (inrichten van weddenschappen)
 •  3. Vergunningen F2 (aannemen van weddenschappen)
 •  4. Kansspelinrichtingen klasse IV
 • 5. Weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV
 • 6. Weddenschappen op paardenwedrennen in het buitenland
 • 5. Kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten (vergunningen klasse A+, B+ en F1+)
 • 6. Mediaspelen (vergunningen klasse G1)
 • 7. Personeel (vergunning klasse D)
 • 8. Diensten (vergunning klasse E)
 • 9. Kansspelcommissie
 •  1. Organisatie
 •  2. Financiering
 •  3. Controle
 • 10. Bescherming van de speler
 • V. LOTERIJEN
 • A. Loterijen, tombola’s en kienspelen
 • B. Nationale Loterij
 •  1. Algemeen
 •  2. Statuten
 •  3. Beheerscontract
 • VI. FISCAAL RECHT
 • A. Inkomstenbelastingen
 • B. Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
 • 1. Belasting op de spelen en weddenschappen
 • 2. Belasting op de automatische ontspanningstoestellen
 • C. Belasting over de toegevoegde waarde
 •  

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift