Selecteer een pagina

Klant is koning. Elke burger zijn wet? – 2016

Openingsrede gehouden ter gelegenheid van de 126ste plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel op vrijdag 18 november 2016 - Vanessa foncke

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2017

Aantal pagina's: 26 P.

Barcode: GT00007177

ISBN: 9789400008083

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • ALG 1 FONC 2016
 • kast 44

Korte inhoud:

 • Kan het Belgische recht als rechtvaardig worden beschouwd? Moet dit in de eerste plaats voor rechtvaardigheid staan?
 • En wat is rechtvaardigheid? Die vragen zijn even oud als het recht zelf. In de vijfde eeuw voor Christus bundelde de Griekse schrijver Sophocles die vragen samen in de tragedie van Antigone waarin de strijd tussen het individuele geweten en de wetten van koning Kreoon op de spits werd gedreven. Ook vandaag blijven die vragen bijzonder relevant in een zich steeds meer individualiserende maatschappij waarin de invulling van de notie rechtvaardigheid zich ook steeds individualistischer aandient en wat wordt veruiterlijkt door een vraag naar meer wetgeving op maat.
 
 • Vanessa Foncke illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de trend naar meer wetgeving op maat.
 • Zij gaat vervolgens op onderzoek of meer wetgeving op maat wel haalbaar en wenselijk is, in het bijzonder gelet op de omstandigheden waarin onze Belgische wetgeving thans tot stand komt en de omstandigheden waarin door de gerechtelijke macht op de naleving daarvan wordt toegezien. Tot slot rijst de vraag naar de maatschappelijke impact en kostprijs van meer wetgeving op maat. Rechtvaardig recht als een contradictio in terminis?

Inhoudstabel:

 • P. 1- Inleiding
 
 • P. 2- Wetgeving op maat
 
 • P. 3 - Wetgeving op maat van de specifieke feiten van het geval
 
 • P. 5 - Wetgeving op maat van specifieke (ontvlammende) gebeurte-
 • nissen
 
 • P. 9 - Wetgeving op maat van specifieke bevolkings- / belangengroe-
 • pen
 
 • P. 10 - Ter bescherming van zgn. zwakkere partijen
 
 • P. 13 - Ten voordele van bepaalde belanghebbenden of belangen-
 • groepen
 
 • P. 13 - Haalbaarheid en wenselijkheid van wetgeving op maat
 
 • P. 13 - De nood aan bedachtzaamheid bij de aanneming van wetgeving
 • als vertrekpunt
 
 • P. 15 - De nood aan bedachtzaamheid gelet op het Belgisch wetgevend Proces
 
 • P. 20 - De nood aan bedachtzaamheid vanuit het perspectief van de
 • Belgische rechterlijke macht
 
 • P. 22 - De maatschappelijke impact en kostprijs van wetgeving op maat
 • Zijn alle burgers gelijk voor de wet?
 
 • P. 24 - Wordt elke burger geacht de wet te kennen?
 
 • P. 24 - Wat kost wetgeving op maat?
 
 • P. 26 - Besluit

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift