Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Reclame
 • p. 138 Ferrant I. Publicité comparative Com. Fr. Buxelles 10 février 2016
 
 • Verkoop met verlies
 • p. 173 Het Hof van Cassatie bevestigt de onverenigbaarheid van het verbod van verkoop met verlies met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken: een Pyrrusoverwinning? / Snauwaert, L.
 
 • Uitverkoop
 • p. 207 De uitverkoop in het licht van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken / De Bauw, H.
 
 • Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten
 • p. 263 Misleidende handelingen en misleidende omissies / De Bauw, H.
 
 • Merkenrecht
 • p. 731 Le déôt de mauvaise foi, notion autonome du droit de l'Union / Thoumsin, P.-Y.
 
 • Tekeningen en modellen
 • p. 769 Schadevergoeding bij inbreuk op intellectuele rechten: een gedurfde gederfde winst? / Callens, P;
 
 • Auteursrecht
 • p. 806 Les limites de l'hommage en droit d'auteur / Thoumsin, P.-Y.
 
 • Mededingingsbeperkende afspraken
 • p. 837 Grenzen aan het verbod op contractsweigering bevestigd door het hof van beroep te Gent / Dehaeck, V.
 
 • Staatssteun
 • p. 880 Bevestiging door Gerecht van de EU dat de Duitse EEG wet van 2012 betreffende duurzame energie staatssteun uitgemaakt / Baeyens, H.
 • p. 883 Onderzoeksactiviteiten van de FOD Economie
 • p. 885 Arresten inzake beslissingen gepubliceerd in vorige Jaarboeken
 • p. 886 Rechtspraak

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift