Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: ,

Type werk:

Uitgever: , 2015

Aantal pagina's: 119 p.

Barcode: GT00006750

ISBN: 9789046576588

Beschikbaar:

Uitleeninformatie

Deel van:
Recht en Praktijk R&P reeks – 1666

Aantal exemplaren: 2

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

  • Kast 29

Korte inhoud:

  • -Dit boek gaat op de eerste plaats in op de voor de praktijk van de curator of vereffenaar relevante bepalingen van het bodemdecreet. Naast de bepalingen die de algemene systematiek van de bodemsanering en de verplichtingen naar aanleiding van grondoverdrachten, wordt nader ingegaan op de regeling inzake faillissement/vereffening, alsook de alternatieve financieringsmechanismen (draagkrachtregeling, cofinanciering en fondsvorming). Ten slotte zal onder een afzonderlijk hoofdstuk het aansprakelijkheidsluik en de relatie met het Milieuschadedecreet worden besproken. Deze bespreking is nodig om een globaal inzicht te bekomen in de relatief complexe regelgeving inzake bodemverontreiniging.Vervolgens wordt nader ingegaan op de implicaties van de toepassing van het Bodemdecreet op het beheer en de vereffening bij de ontbinding van vennootschappen en van het faillissement. De gevolgen op het beheer en de vereffening van het faillissement krijgen de meeste aandacht. Op de eerste plaats wordt ingegaan op de saneringsplicht van de curator, waarbij de vraag wordt onderzocht of de curator in zijn specifieke hoedanigheid als saneringsplichtige kan worden beschouwd in de zin van het Bodemdecreet. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het statuut van de onderzoeks- en bodemsaneringskosten en de financieringsalternatieven. Waar dit zinvol werd geacht, wordt er nochtans ook aandacht besteed aan de gevolgen van het Vlaamse bodemrecht voor de vereffenaar van vennootschappen. Een aantal rechtsgevolgen zijn immers verschillend van deze welke gelden voor de curator.

Inhoudstabel:

  • P.1 ¬†Probleemstelling - Afbakening - Plan
  • P.58 Gevolgen van de bodemsaneringsregelgeving op het faillissement en de vereffening van vennootschappen

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift