Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • p. 19 Inleiding
 • p. 41 De vrederechter in Frankrijk
 • p. 69 De vrederechter in België
 • p. 121 Alternatieven voor inpassing van de vrederechter: experimenten  en pilots van de rechtspraak
 • p. 147 Inpasbaarheid van de vrederechter
 • p 175 Conclusies
 • p. 211 Bijlage 1 Begeleidingscommissie
 • p. 213 Bijlage 2 Deelnemers expertmeetings
 • p. 215 Bijlage 3 Geïnterviewde personen
 • p. 217 Bijlage 4 Functiebeschrijving vrederechter Hoge Raad voor de Justitie
 • p. 235 Bijlage 5 Bevoegdheden Belgische vrederechter
 • p. 243 Bijlage 6 Brochure FOD Justitie: De vrederechter. De rechter die dicht bij de burger staat
 • p. 245 Bijlage 7 Verzoekschrift tot oproeping ter minnelijke schikking
 • p. 247 Bijlage 8 Brochure FOD Justitie: De verzoening of minnelijke schikking

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift