Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2016

Aantal pagina's: p. 702 - 748

Barcode: 0

ISBN: 0

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:
Nieuw Juridisch weekblad N.J.W.

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Nee

Plaatskenmerk:

 • Tijdschriftenkast 7

Korte inhoud:

 • Vlaamse constitutionele cultuur
 • Stefan Sottiaux pleit voor een sterkere Vlaamse grondwetscultuur. Grondwetscultuur omvat onder meer de idee dat de grondwet een verbindende kracht heeft. Zij kan mensen met een verschillende achtergrond en met uiteenlopende visies op het goede leven rond een aantal basisprincipes verenigen.
 
 • Constitutionele agenda voor Vlaanderen
 • Geert Bourgeois gaat in op het belang van grondwetspatriotisme. Hij doet een aantal suggesties om het grondwetspatriotisme aan te wakkeren en een Vlaamse constitutionele cultuur te ontwikkelen
 
 • Juridische tweedelijnsbijstand
 • Er verschenen in het Belgisch Staatsblad een KB en een MB over de vergoeding van de juridische  tweedelijnsbijstand, en een KB over de beoordeling van het recht op juridische tweedelijnsbijstand
 • Loondoorbetaling
 • Het Hof van Cassatie oordeelde dat de doorstorting van bedrijfsvoorheffing ook voor de Belgische Staat vergoedbare schade uitmaakt

Inhoudstabel:

    • DOCTRINE
    
  • STEFAN SOTTIAUX:
   • Pleidooi voor een Vlaamse constitutionele
   • cultuur p. 702
    
   • GEERT BOURGEOIS:
   • Constitutionele agenda voor Vlaanderen
   • p. 707
    
   • WETGEVING
   • BS 8 augustus 2016 - 31 augustus 2016
    • Vergoeding juridische tweedelijnsbijstand
   • Beoordeling recht op juridische tweedelijnsbijstand
   • Bezwaarschrift tegen gevestigde aanslag
   • Statuut federale ambtenaren
    • Tuchtregime federale ambtenaren
    • Vlarem-trein 2015
   • Palliatieve zorg p. 712
    
    • RECHTSPRAAK
    
  • GRONDWETTELIJK HOF
   • 3 maart 2016
   • Grondwet - vernietiging - gedingkosten
     • rechtsplegingsvergoeding -publiekrechtelijke
   • rechtspersoon die optreedt in
   • algemeen belang p. 718
   • 30 juni 2016
   • Art. 2350/s Sv. - zuivering der nietigheden
     • recht van verdediging - nietig verklaard
   • bewijs - bewijs a décharge p. 723
    
    • HOFVAN CASSATIE
    • 9 november 2015
    • Arbeidsongeval - gezag werkgever - buiten
    • normale arbeidsuren - sport
    • p. 728
    • 8 februari 2016
     • 1. A r t . 1382-1383 BW - loondoorbetaling -
    • contractuele, wettelijke of reglementaire
    • verplichting - art. U § 3 lid 2 Arbeidsongevallenwet
    • Overheidspersoneel - schade
    • 2. Doorstorting bedrijfsvoorheffing - vergoedbare
    • schade, ook voor de Belgische
    • Staat p. 730
    
  • HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN
   • 4 september 2015
   • Milieustakingsvordering - artikel 194
   • Gemeentedecreet - stilzitten van het
   • bestuur - ontvankelijkheid - inwoner die
   • namens de gemeente optreedt
   • p. 733
   • 3 februari 2016
   • Borg - nietigheid - dwang - gekwalificeerde
   • benadeling - artikel 224 § 1 4°
   • BW - belangen van het gezin in gevaar -
   • artikel 224 § 2 BW p. 735
    
    • BOEKEN
    
  • RENATE BARBAIX:
   • Handboek familiaal vermogensrecht
  • CÉCILE DE BOE E N JEAN-FRANCOIS VAN
  • DROOGHENBROECK:
    • De boedelbeschrijving
    
  • HERMAN NYS:
   • Geneeskunde
    
    • DOCTORATEN
    
  • ELISE GOOSSENS:
    • De Europese erfrechtverklaring
    
  • COLOFON
  • REGISTERS ^HHHB
   
  •  

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift