Inhoudstabel:

 • Volume 2024

  Nummer 495

  J. Vanthournout

  Bedrijfsreorganisaties. Impact op de sociale verkiezingenSociale verkiezingen, algemeen, Ondernemingsraad, verplichting tot oprichting, Arbeidsovereenkomst, overgang van onderneming krachtens overeenkomst, Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, oprichting, Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, overgang van onderneming krachtens overeenkomst
  50

  Grondwettelijk Hof nr. 115/2023, 20 juli 2023 (vzw Ligo, Centra voor Basiseducatie e.a.) Onderwijs, inschrijvingsgeld (Vlaamse Gemeenschap), Volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Integratie vreemdelingen, algemeen, Vreemdelingen, inburgeringsbeleid, Onderwijs, legaliteitsbeginsel, Onderwijs, inschrijvingsgeld (Vlaamse Gemeenschap), Volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Integratie vreemdelingen, algemeen, Vreemdelingen, inburgeringsbeleid, Onderwijs, inschrijvingsgeld (Vlaamse Gemeenschap), Onderwijs, gelijkheid, Volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Integratie vreemdelingen, algemeen, Vreemdelingen, inburgeringsbeleid, Onderwijs, inschrijvingsgeld (Vlaamse Gemeenschap), Onderwijs, kosteloze toegang, Volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Integratie vreemdelingen, algemeen, Vreemdelingen, inburgeringsbeleid
  66

  D. Couck

  Taaltest inburgeraarsVreemdelingen, inburgeringsbeleid, Volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs (Vlaamse Gemeenschap)
  72

  RvS (14e k.) nr. 258.354, 8 januari 2024 (de VZW Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap / de Vlaamse Gemeenschap) Sociale reclassering personen met een handicap (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Recht op sociale zekerheid, gezondheid, bijstand, Administratieve rechtshandeling, materiële motivering, Tegemoetkomingen aan personen met een handicap, algemeen
  73

  N. Ghys

  Actualisering persoonsvolgende budgetten schendt standstillverplichting: de relevantie van de materiële motiveringsplichtSociale reclassering personen met een handicap (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Recht op sociale zekerheid, gezondheid, bijstand, Administratieve rechtshandeling, materiële motivering, Tegemoetkomingen aan personen met een handicap, algemeen
  82

  Antwerpen 18 oktober 2022 Huwelijksvermogensrecht, vereffening wettelijk stelsel, vergoedingsrekening, vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen, algemeen, Burgerlijke rechtspleging, beschikkingsbeginsel
  83

  M. Aerts

  Vergoedingsrekeningen en beschikkingsbeginsel [de notaris-vereffenaar als actieve speler in het proces van vereffening-verdeling]Huwelijksvermogensrecht, vereffening wettelijk stelsel, vergoedingsrekening, vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen, algemeen, Burgerlijke rechtspleging, beschikkingsbeginsel, Notaris, algemeen
  86

  Antwerpen 20 februari 2023 Productaansprakelijkheid, bewijs schade, gebrek en oorzakelijk verband, Onrechtmatige daad, zorgvuldigheidsnorm, Onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de fout aan het slachtoffer, Gebrekkig product
  87

  C. Borucki

  Gevaarlijke zaken, gebrekkige zaken en de invloed van instructies op het aansprakelijkheidsrisicoProductaansprakelijkheid, bewijs schade, gebrek en oorzakelijk verband, Onrechtmatige daad, zorgvuldigheidsnorm, Onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de fout aan het slachtoffer, Gebrekkig product
  90

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift