Inhoudstabel:

 • Volume 2023

  Nummer 482

  V. Schollaert

  Het nieuwe buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Een verkennende analyseOnrechtmatige daad, algemeen, Onrechtmatige daad, zorgvuldigheidsnorm, Onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de fout aan een kind, Onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de fout aan een rechtspersoon, Onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van de fout, rechtvaardigingsgrond, Onrechtmatige daad, schade, algemeen, Onrechtmatige daad, regeling van de schade, algemeen, Onrechtmatige daad, causaal verband, algemeen, Objectieve aansprakelijkheid, Persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid, Kwalitatieve aansprakelijkheid, algemeen, Aansprakelijkheid voor zaken, bewaarder, Aansprakelijkheid, gebrek in de zaak, Aansprakelijkheid voor kinderen, Aansprakelijkheid voor aangestelden, Aansprakelijkheid voor leerlingen, Aansprakelijkheid voor dieren, dier, Aansprakelijkheid voor dieren, eigenaar of bewaarder, Aansprakelijkheid voor gebouwen, instorting, Aansprakelijkheid voor gebouwen, gebrek in de bouw
  374

  Grondwettelijk Hof nr. 158/2022, 1 december 2022 (prejudiciële vraag) Onderwijs, examens en diploma's (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Gelijkheid en niet-discriminatie, administratief recht, Gelijkheid en niet-discriminatie, onderwijs (buiten art. 24 G.W.), Prejudiciële vraag, verhouding Grondwettelijk Hof - verwijzende rechter, Beroep tegen administratieve rechtshandeling, algemeen, Officieel gesubsidieerd onderwijs: provinciaal en gemeentelijk onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Basisonderwijs (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Secundair onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Hoger onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Onderwijs, leerlingenstatuut en rechtsbescherming, Gelijkheid en niet-discriminatie, vergelijkbaarheid, Gelijkheid en niet-discriminatie, administratief recht, Gelijkheid en niet-discriminatie, onderwijs (buiten art. 24 G.W.), Toegang tot het gerecht, Openbaarheid van bestuur, Beroep tegen administratieve rechtshandeling, algemeen, Onderwijs, examens en diploma's (Vlaamse Gemeenschap), algemeen
  390

  D. Couck

  Verlenging beroepstermijn individuele bestuurshandelingenBeroep tegen administratieve rechtshandeling, algemeen, Openbaarheid van bestuur, Openbaarheid van bestuur Vlaamse Gemeenschap, Openbaarheid van bestuur, provinciale en gemeentelijke administratieve overheden (Vlaams Gewest), Vrij gesubsidieerd onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Officieel gesubsidieerd onderwijs: provinciaal en gemeentelijk onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Gewoon basisonderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Gewoon secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps en kunst) (Vlaamse Gemeenschap), Universitair onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), algemeen, Hoger niet-universitair onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Onderwijs, leerlingenstatuut en rechtsbescherming, Onderwijs, examens en diploma's (Vlaamse Gemeenschap), algemeen
  392

  Grondwettelijk Hof nr. 7/2023, 19 januari 2023 (prejudiciële vraag) Kinderbijslag, rechtgevend kind, algemeen, Gelijkheid en niet-discriminatie, kinderbijslag, Recht op gezinsbijslag, Bevolkingsregister, Bevolkingsregister, hoofdverblijfplaats
  392

  L. Lammens

  Inschrijving in bevolkingsregister: een (on)gerechtvaardigde voorwaarde voor kinderbijslag?Kinderbijslag, rechtgevend kind, algemeen, Gelijkheid en niet-discriminatie, kinderbijslag, Recht op gezinsbijslag, Bevolkingsregister, Bevolkingsregister, hoofdverblijfplaats
  394

  RvS nr. 256.058, 17 maart 2023 (de NV Dero Construct / de gemeente Zele) Overheidsopdrachten klassieke sectoren, regelmatigheid offerte, nietigheid bij onregelmatigheid, Raad van State, administratief kort geding, schorsing, Raad van State, administratief kort geding, schorsing, uiterst dringende noodzakelijkheid, Raad van State, administratief kort geding, schorsing, overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, vorm offerte, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, samenvattende opmeting, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, regelmatigheid offerte, verbetering samenvattende opmeting en inventaris, Overheidsopdrachten klassieke sectoren en speciale sectoren, verhaalprocedure
  394

  M. Peferoen

  Clustering van posten en prijzen bij overheidsopdrachten: altijd mogelijk?Overheidsopdrachten klassieke sectoren, regelmatigheid offerte, nietigheid bij onregelmatigheid, Raad van State, administratief kort geding, schorsing, Raad van State, administratief kort geding, schorsing, uiterst dringende noodzakelijkheid, Raad van State, administratief kort geding, schorsing, overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, vorm offerte, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, openbare of niet-openbare procedure, samenvattende opmeting, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, verduidelijking draagwijdte offerte, Overheidsopdrachten klassieke sectoren, regelmatigheid offerte, verbetering samenvattende opmeting en inventaris, Overheidsopdrachten klassieke sectoren en speciale sectoren, verhaalprocedure
  400

  Antwerpen (B8M k.) nr. 2018/AR/1555, 19 mei 2021 Handelsagentuurovereenkomst, beëindiging, Handelsagentuurovereenkomst, uitwinningsvergoeding
  401

  J. Waelkens

  Termijn van zeven werkdagen bij beëindiging handelsagentuurHandelsagentuurovereenkomst, beëindiging
  407

  Antwerpen 22 maart 2022 Schijnhuwelijk, verbod nastreven van verblijfsvoordeel, Vreemdeling, strafbepalingen, schijnhuwelijk, Gezag van rechterlijk gewijsde
  408

  R. Vasseur

  Gezag van gewijsde van rechterlijke beslissingen inzake schijnhuwelijkGezag van rechterlijk gewijsde, Vreemdeling, strafbepalingen, schijnhuwelijk, Schijnhuwelijk, verbod nastreven van verblijfsvoordeel
  411

  Gent 22 september 2022 Gezag van rechterlijk gewijsde, Vreemdeling, strafbepalingen, schijnhuwelijk, Schijnhuwelijk, verbod nastreven van verblijfsvoordeel
  412

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift