Inhoudstabel:

 • Woord vooraf
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
 • Hoofdstuk I.
 • Begrippen en algemeen regelen
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • A. Ondernemingsrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 • B. Handelaars en ondernemingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 • 1. Handelaars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 • 2. Onderneming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 • C. Bronnen van ondernemingsrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 • D. Algemene beginselen van economisch recht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 • E. Algemene regelingen voor ondernemingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 • 1. Bewijs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 • 2. Openingsrekening en aanvaarding van betalingen . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 • 3. Verplichtingen bij de start van een ondernemingsactiviteit. . . . . . . . 14
 • A. Grondvoorwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 • B. Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. . . . . . . 15
 • C. Fiscale en sociale verplichtingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 • D. Boekhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 • 4. Betalingsachterstand handelsverbintenissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 • 5. Onbeslagbaarheid woning zelfstandige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 • 6. Ondernemingsrechtbank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 • 7. Sluikwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 • Hoofdstuk II.
 • Ve nnootschappen
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 • A. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 • B. Wat is een vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 • C. Rechtspersoonlijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 • D. Oprichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 • 1. Materiële vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 • A. Pluraliteitsverreiste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 • B. Toestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 • C. Bekwaamheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 • D. Voorwerp en oorzaak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
 
 • Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
 • viii
 • Larcier-Intersentia
 • e. Inbreng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 • F. Winstoogmerk en winstverdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 • G.
 • Gewoon broedernitatis
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 • 2. Vormvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 • A. Geschrift
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 • B. Publicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 • 3. Sancties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 • A. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 • B. Kenmerken van de bijzondere nietigheidssanctie. . . . . . . . . . . . . 62
 • C. Nietigheidsgronden van NV, BV en CV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 • 4. Oprichtingsprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 • A. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
 • B. Verbintenissen in naam van een rechtspersoon in oprichting. . 64
 • 5. Oprichting van een naamloze vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 • A. Wijze van oprichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 • B. Kapitaalvorming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • i) Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • ii) Minimumkapitaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 • iii) Inbreng in geld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 • iv) Inbreng in de natuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 • v) Quasi-inbreng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 • C. Oprichtersaansprakelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
 • 6. Oprichting van een besloten vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • A. Geen kapitaal, wel inbrengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 • B. Een reagerend initiatiefvermogen en het fi
 • nancieel plan. . . . . 71
 • C. Uitkeringen aan aandeelhouders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 • D. De alarmbelprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 • e. Oprichtersaansprakelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 • 7. Oprichting van een coöperatieve vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 • E. Kapitaal in de naamloze vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 • 1. Kapitaalverhoging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 • 2. Kapitaalvermindering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 • A. Kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verlies. . . . 81
 • B. Reële kapitaalvermindering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 • 3. Winstverdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
 • 4. Alarmprocedure – Aanzienlijk verlies van kapitaal . . . . . . . . . . . . . . . 83
 • 5. Verkrijging door de vennootschap van eigen eff
 • enz. . . . . . . . . . . . . 84
 • 6. Voorschrift
 • en mbt de BV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
 • F. De vennoten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 • 1. Personenvennootschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 • 2. Kapitaalvennootschappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 • G. Identificatie
 • catie van de vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 
 • Inhoud
 • Larcier-Intersentia
 • ix
 • 1. Naam en soortwaarheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 • 2. Statutaire zetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
 • 3. Nationaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
 • H. Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . 105
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 • 2. Personenvennootschappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 • A. Intern bestuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 • B. Externe relatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 • 3. Naamloze vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 • A. Het monistisch bestuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
 • B. De enige bestuurder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
 • C. Het duaal bestuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
 • D. Dagelijks bestuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
 • e. Adviserende comités, auditcomité en remuneratiecomité. . . . . 117
 • 4. Besloten vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
 • 5. Coöperatieve vennootschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 • 6. De vaste vertegenwoordiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 • I. Aansprakelijkheid van bestuurders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
 • 2. Aansprakelijkheidsgronden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 • A. Bestuursfouten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 • B. Inbreuk op de WVV van het statuut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
 • C. Onrechtmatige daden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
 • D. Kennelijke grove fout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 • e. Aansprakelijkheid voor bijv
 • schaal schulden en socialezeker-
 • heidsbijdragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 • F. Strafrechtelijke aansprakelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
 • 3. Beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . 129
 • J. Toezicht en informatieplicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
 • K. Algemene vergadering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 • L. De herstructurering van vennootschappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 • 1. Fusies en splitsingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 • A. Fusies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 • B. Splitsingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 • C. De positie van de schuldeisers en aandeelhouders van
 • vennoten bij een fusie of splitsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
 • 2. Inbreng van een algemeenheid van bedrijfstak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
 • M. Ontbinding en vereff
 • ening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
 • N. Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
 • 1. De uitsluiting van vennoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
 • 2. De uittreding van vennoten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 • O. Gedwongen verkoop van eff
 • enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 
 • Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
 • X
 • Larcier-Intersentia
 • Hoofdstuk III.
 • Enige handelsovereenkomsten
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • A. Handelstussenpersonen en distributiecontracten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • 1. Handelstussenpersonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • A. Handelsagent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
 • B. Makelaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 • C. Commissionair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
 • 2. Distributieovereenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 • A. Concessie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
 • B. Franchising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
 • B. Overeenkomsten mbt de handelszaak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 • 1. Overdracht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 • 2. Verpanding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
 • C. Pand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 • 6
 • D. Financiële zekerheidsovereenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 • E. Endossement van de factuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
 • F. Factoring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
 • G. Leasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
 • Hoofdstuk IV.
 • Elektronische handel
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 • Hoofdstuk V.
 • Waardepapieren, betalingsverkeer en krediettransacties
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 • A. Waardepapieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 • B. Wisselbrief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
 • 1. Wisselrechtelijke terminologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
 • 2. Abstract karakter van wisselbrieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
 • 3. Vorm en inhoud van wisselbrieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
 • 4. Beëindiging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
 • 5. Verplichtingen van de trekker en van de betrokken acceptant. . . 197
 • 6. Aval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
 • 7. Betaling van wisselbrieven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
 • C. Controleer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
 • D. Betalingsverkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 • 1. Verschillende betalingstechnieken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
 • 2. Verhouding schuldenaar-schuldeiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
 • 3. Bescherming betalingsdienstgebruikers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
 • A. Om te voltooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
 • B. Informatieverplichtingen betalingsdienstaanbieders. . . . . . . . . 204
 • C. Risicoverdeling bij niet-toegestane betalingstransacties. . . . . . 204
 
 • Inhoud
 • Larcier-Intersentia
 • xi
 • D. Laattijdige en foutieve uitvoering van betalingstransacties. . . 206
 • e. Kosten van betalingstransacties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
 • F. Recht op terugbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 • E. Krediettransacties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
 • 1. Lenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
 • 2. Kredietopening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 • 3. Disconto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
 • 4. Acceptkrediet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
 • 5. Documentair krediet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
 • 6. Autonome bankgaranties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
 • 7.
 • Capita geselecteerd
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 • A. Bestemming van het krediet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 • B. Precontractuele informatieverplichtingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 • C. Vervroegde terugbetaling van het krediet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
 • Hoofdstuk VI.
 • Recht van de intellectuele eigendom
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
 • A. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
 • B. Auteursrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
 • 2. Het auteursrecht
 • strikt genomen
 • en de aangrenzende rechten. . . . . . . . . . . . 227
 • A. Het auteursrecht is strikt genomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
 • B. De aangrenzende rechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
 • C. Gemeenschappelijke bepalingen voor het auteursrecht en
 • de naburige rechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
 • 3. De auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's. . . 234
 • 4. Bescherming van databanken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
 • A. Het begrip databank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
 • B. Het
 • sui generis
 • -recht voor databanken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
 • C. De auteursrechtelijke bescherming van databanken. . . . . . . . . . 241
 • C. Octrooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
 • 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
 • 2. Geldigheidsvereisten voor een octrooi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
 • A. Materiële vereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
 • i) Uitvinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
 • ii) Nieuwheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
 • iii) Uitvinderswerkzaamheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
 • iv) Toepassing op het gebied van de nijverheid. . . . . . . . . . . . . 245
 • B. Formele vereisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
 • 3. Opeisen van de eigendom van een octrooi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
 • 4. Rechten en plichten van de octrooihouder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
 • A. Rechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
 
 • Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
 • xii
 • Larcier-Intersentia
 • B. Plichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
 • i) Betaling van de jaartaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
 • ii) De exploitatieplicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
 • 5. Gedwongen licenties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
 • 6. Nietigheid van de uitvindingsoctrooi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
 • 7. Vertegenwoordiging voor de DIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
 • 8. Octrooibescherming in het buitenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
 • D. Bescherming van chips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
 • E. Tekeningen en modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
 • F. Merkenrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
 • 1. Zeker
 • nitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
 • A. Onderscheid merk-handelsnaam, warenmerk-dienstmerk,
 • specifieke merk-collectief merk-certifi
 • ceringsmerk. . . . . . . . . 270
 • B. De beschermingsvoorwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
 • C. Een teken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
 • D. Het teken moet duidelijk en betrouwbaar zijn
 • ceren zijn. . . 272
 • e. Onderscheidend vermogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
 • F. Enkele concrete toepassingengevallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
 • G. De haalbaarheid van het gekozen teken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
 • H. De beschikbaarheid van het gekozen teken. . . . . . . . . . . . . . . . . 282
 • 2. Verkrijgen van het recht op een merk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
 • 3. Bestaan ​​van het merkrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
 • A. Nietigverklaring van een merk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
 • B. Verval van het recht op een merk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
 • 4. Duur en vernieuwing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
 • 5. Bescherming van een merk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
 • A. Afb
 • reuk aan het onderscheidend vermogen van het merk. . . . . 297
 • B. Afb
 • reuk aan de reputatie van het merk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
 • C. Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderschei-
 • het vermogen van de reputatie van het merk. . . . . . . . . . . . . . . . 298
 • 6. Licenties en overdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
 • 7. De rechtsverwerking wegens gedogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
 • 8. Internationale merkbescherming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
 • G. De handhaving van intellectuele rechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
 • H. Nationale intellectuele-eigendomsrechten en vrij verkeer van
 • goederen binnen de EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
 • Hoofdstuk VII.
 • Europees economisch recht
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
 • Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 319
 • A. Kort overzicht van de concurrentietheorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
 • B. Europees concurrentierecht gericht tot ondernemingen: algemeen . . . 330
 
 • Inhoud
 • Larcier-Intersentia
 • xiii
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
 • 2. Algemene structuur van de concurrentieregels uit het VWEU. . . 332
 • 3. Aangesloten van het Europees mededingingsrecht wat
 • betreft
 • de sectoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
 • 4. De afb
 • akening van de relevante markt als onderdeel van de
 • concurrentiebeoordeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
 • C. Europees concurrentierecht gericht tot ondernemingen: het
 • tegenhouden van kartelafspraken in art. 101 VWEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 • 1. Nadere ontleding van de toepassingsvoorwaarden van art. 101,
 • deksel 1 VWEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
 • A. De aan ondernemingen verboden handelingen. . . . . . . . . . . . . . 338
 • B. Materiële voorwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
 • 2. Nietigheidssanctie van art. 101, deksel 2 VWEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
 • 3. Ontheffi
 • ng van het kartelverbod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
 • 4. Handhaving van het kartelverbod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 • A. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
 • B. Handhaving door de Commissie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 • i) Initiatief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
 • ii) Onderzoeksbevoegdheden van de Commissie. . . . . . . . . . . 348
 • iii) Beslissing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
 • iv) Sancties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
 • C. Handhaving door de nationale rechterlijke en de
 • nationale mededingingsautoriteiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 • 5. Toepassing van art. 101 VWEU mbt bepaalde categorieën van
 • afspraken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
 • A. Marktverdelingsafspraken en uitsluitingspraktijken. . . . . . . . . 351
 • B. Prijsafspraken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
 • C. Verticale overeenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
 • i) Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
 • ii) Naar afgesloten van de groepsvrijstelling . . . . . . . . . . . . 355
 • iii) Vrijstellingsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 • iv) Intrekken en niet-toepassing van de vrijstelling . . . . . . . . . 360
 • v) Beoordeling van verticale overeenkomsten als die niet
 • onder het tot afgesloten van de groepsvrijstelling
 • vallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
 • D. Overeenkomsten beter
 • ende technologieoverdracht. . . . . . . . . 361
 • e. Horizontale overeenkomsten: joint ventures en samen-
 • werkingsovereenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
 • D. Europees concurrentierecht gericht tot ondernemingen: het
 • strijd van misbruik van machtspositie in art. 102 VWEU. . . . . . . . . . . 366
 • 1. Vaststelling van de machtspositie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
 • 2. Misbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
 
 • Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
 • xiv
 • Larcier-Intersentia
 • 3. Ongunstige beïnvloeding van de handel tussen de tekst. . . . . . 374
 • E. Europees concurrentierecht gericht tot ondernemingen:
 • concentratiecontrole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
 • 2. Om te begrijpen: het begrip 'concentratie' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
 • 3. Omvat: de communautaire dimensie. . . . . . . . . . . . . . . . 377
 • 4. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
 • 5. Beoordeling van concentraties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
 • F. De toepasselijkheid van de EU-concurrentieregels op overheids-
 • bedrijven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
 • G. Vrij verkeer van goederen binnen de EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
 • 2. Het verbod van kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en
 • maatregelen van werkende werking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
 • 3. De afsluiting van positieve integratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
 • H. Vrij verkeer van personen en diensten binnen de EU. . . . . . . . . . . . . . . . 389
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
 • 2. Het recht van vestiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
 • 3. Vrij verkeer van diensten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
 • 4. Positieve integratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
 • Hoofdstuk VIII.
 • Belgisch economisch recht
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
 • Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 397
 • A. Belgisch concurrentierecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
 • 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
 • 2. Materieelrechtelijke bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
 • 3. Organen en procedures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
 • 4. Schadevergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
 • B. Marktpraktijken en consumentenbescherming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
 • 1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
 • A. Decriminalisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
 • B. Bescherming van consument en concurrent. . . . . . . . . . . . . . . . 409
 • 2. Om te sluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
 • 3. Voorlichting van de consument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 • A. Algemene informatieverplichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
 • B. Prijsaanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
 • C. Hoeveelheidsaanduiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
 • D. Etikettering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
 • 4. Overeenkomsten met consumenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
 • A. Algemene bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
 • B. Overeenkomsten op afstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
 
 • Inhoud
 • Larcier-Intersentia
 • xv
 • i) Aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
 • ii) Bepalingen voor overeenkomsten op afstand die uitgesloten
 • betrekking hebben op fi
 • nanciële diensten. . . . . . . . . . . . . . . 421
 • iii) Bepalingen voor overeenkomsten op afstand met
 • betrekking tot fi
 • nanciële diensten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
 • iv) Voor beide categorieën gemeenschappelijke bepalingen . . 438
 • C. Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. . . . . . . . . . . 438
 • i) Aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
 • ii) Informatieverplichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
 • iii) Herroepingsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
 • D. De onrechtmatige bedden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
 • i) Verhouding ondernemingen-consumenten. . . . . . . . . . . . . 442
 • ii) Verhouding tussen ondernemingen aansluiten. . . . . . . . . . . 446
 • e. Door de onderneming aan de consument te geven
 • documenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
 • F. Regeling voor stilzwijgende verlenging van diensten-
 • overeenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
 • 5. Reclame en waardevolle handels- en marktpraktijken. . . . . . . . . . . . . 449
 • A. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
 • B. Invulling van de begrippen reclame en handelspraktijken. . . . 449
 • C. Structuur van de wet: wanneer welke regelen? . . . . . . 451
 • D. Vergelijkende reclame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
 • i) Begrip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
 • ii) Principiële kansenbaarheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
 • e. Regelen beterf
 • ende waardevolle handelspraktijken tegenover
 • consumenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
 • i) Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
 • ii) Aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
 • iii) Verbod op gewaardeerde handelspraktijken tegenover consu-
 • ment: structuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
 • iv) Overkoepelende norm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
 • v) Misleidende handelspraktijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
 • vi) Agressieve handelspraktijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
 • vii) Privaatrechtelijke sanctie bij miskenning regelen
 • voordelige handelspraktijken voor consumenten. . . . . . . . 465
 • F. Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. . . . . . . . . . 466
 • i) Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
 • ii) Daden strijdig met de eerlijke marktpraktijken (art.
 • VI.104WER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
 • iii) Misleidende handelspraktijken (art. VI.105-VI.109 WER). . . 470
 • iv) Agressieve handelspraktijken (art. VI.109/1-VI.109/3 WER) . 471
 • v) Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in
 • de landbouw- en voedselvoorzieningsketen . . . . . . . . . . . . . 472
 
 • Ondernemingsrecht in hoofdlijnen
 • xvi
 • Larcier-Intersentia
 • G. Ongevraagde mogelijke communicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
 • H. Bewijsregeling inzake handelspraktijken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
 • i. Aansprakelijkheid voor reclame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
 • J. Verkoop met verlies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
 • i) Aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
 • ii) Wanneer is er sprake van verkoop met verlies? . . . . . . . . . . 476
 • iii) Uitzonderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
 • iv) Verbod van verkoop met verlies in contracten met de
 • leveranciers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
 • 6. Promoties inzake prijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
 • A. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
 • B. Aankondiging van prijsvermindering (begrip) . . . . . . . . . . . . . . 478
 • C. Uitverkopen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
 • D. Opruiming van solden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
 • e. De sperperiode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
 • F. Titels die recht geven op terugbetaling of prijsvermindering. . . . . 482
 • 7. Gezamenlijk aanbod en openbare verkoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
 • A. Gezamenlijk aanbod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
 • B. Openbare verkoop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
 • 8. onmogelijk maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
 • 9. Handhavingsmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
 • A. Bestellen tot staken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
 • i) Begrip 'vordering tot inzet'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
 • ii) Wie kan de vordering instellen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
 • iii) Wat kan de juiste voorzitter aanbevelen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
 • B. Strafsancties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
 • C. Waarschuwingsprocedure, transactie en administratieve
 • geldboete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
 • D. Rechtsvordering tot collectief herstel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
 • C. Prijsreglementering in België. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
 • 1. Globaal overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
 • 2. De prijzenreglementering in Boek V WER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
 • A. In principe zijn de prijzen vrij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
 • B. Het Prijzenobservatorium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
 • C. Voorlopige maatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
 • D. Structuurwijziging van de marktwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . 495
 • e. Programmaovereenkomsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
 • 3. Maximaalprijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
 • 4. Prijsverhogingsaanvraag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
 • D. Belgisch vestigingsrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
 • 1. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
 • 2. Vestigingsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
 • 3. Ambulante activiteiten en kermisactiviteiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
 
 • Inhoud
 • Larcier-Intersentia
 • xvii
 • Hoofdstuk IX.
 • Einde van de handelsactiviteit
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
 • Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 505
 • A. Opsporen van ondernemingen in moeilijkheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
 • B. Gerechtelijke reorganisatie en overdracht onder gerechtelijk gezag. . . . 514
 • 1. Toegang tot de procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
 • 2. Gevolgen openingsprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
 • 3. Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord . . . . . . . . . . . . . 527
 • 4. Collectief akkoord KMO's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
 • 5. Collectief akkoord grote ondernemingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
 • 6. Besloten akkoordprocedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
 • 7. Overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag. . . . . . . . . . 534
 • C. Buitengerechtelijk akkoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
 • D. Besloten voorbereiding faillissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
 • E. Mislukking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
 • 1. Zeker
 • nitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
 • 2. Voorwaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
 • 3. Internationale insolventieprocedures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
 • 4. Vormen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
 • 5. Voorlopige maatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
 • 6. Organisatie van het faillissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
 • 7. Verdachte periode en faillissementspauliana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
 • 8. Gevolgen van het faillissement voor de schuldenaar. . . . . . . . . . . . . 555
 • A. Betreff
 • einde de persoon van de gefailleerde. . . . . . . . . . . . . . . . . 555
 • B. Betreff
 • einde van de goederen van de gefailleerde. . . . . . . . . . . . . . . . . 556
 • C. De gehuwde ondernemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
 • D. Bijzondere rechtsregels betreffende vennootschappen –
 • Verbodsbesluit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558. Gevolgen van het faillissement voor de schuldeisers. . . . . . . . . . . . . 559
 • A. Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
 • B. De onbetaalde verkoper van roerende goederen. . . . . . . . . . . . . 563
 • C. Retentierecht en terugvorderingsrechten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
 • D. Het faillissement en de onverwachte overeenkomsten. . . . . . . . . . . . 565
 • 10. Samenstelling van actief en passief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
 • 11. Afwikkeling van het faillissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
 • 12. Kwijtschelding – Echtgenoten – Borgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
 • F. Strafrechtelijke gevolgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
 • Ga naar en registreer u
 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
 

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift