Inhoudstabel:

 • J. VAN HOUTTE. - P.V.B.A. tussen echtgenoten alleen en de wet van 29 november 1979. Rechtspraak. Testament.
 • - Openbaar testament.
 • - Tegenwoordigheid van getuigen.
 • - Begrip (Cass. 4 mei 1979).
 • Verhuring.
 • - Van gedeelte van onroerend goed (puntgevel als reclameruimte). -
 • Art. 1743 B.W. toepasselijk.
 • - Koper moet huuÍder het genot van het verhuurde deel verzekeren zoals door verhuurder verleend (Cass. 14 december 1978).
 • Overeenkomst.
 • - Geldverbintenis.
 • - In gebrekestelling.
 • - Art. I139 B.W.
 • - Kan door een al dan niet aangetekende briefgeschieden (Ber. Antwerpen, 2l november 1978). Huwelijksvermogensstelsel.
 • - Wijziging.
 • - Art. 1395, le en 2e lid B.W.
 • - Homologatie. - Dient niet geweigerd indien echtgenoten wedeÍzijdse schenking doen in de wijzigingsakte ook van het aan ascendenten voorbehouden erfdeel (Ber. Gent, 23 maarr 1979). Belastingen (Rechtstreekse).
 • - Onroerende voorheffing.
 • - Onverdeelde medeëigendom van een appartement, met verdeling in de basisakte van het genot in de trjd. Art. 155 W.I.B.
 • - Onroerende voorhefÍing verschuldigd door medeëigenaren, elk voor zijn aandeel in de onverdeeldheid op I januari van het belastingiaar (Ber. Gent, l8 december 1979). Echtgenoten (tlederzijàse rechten en plichten).
 • - Geding tot echtscheiding.
 • - Voorlopige maatregel.
   
 • - I. Inventaris.
 • - Geen machtiging vereist (art. 1177. volg. Ger. Wb.). - Aanstelling van notaris.
 • - Kan, indien niet gekozen door partijen, zowel door Voorzitter van de rechtbank als door Vrederechter worden aangesteld.
 • - II. Verbod aan een echtgenoot opgelegd alleen te beschikken over goederen en rechten. Volgt uit de wet (art. 215, nieuw B.W.) voor gezinswoning.
 • - Kan door de rechter opgelegd worden, als bewaringsmaatregel, vooÍ andere goederen (B.Rb. Brugge, 9 maart 1977). Erfdienstbaarheid.
 • - Ingesloten erf.
   
 • - I. Breedte van uitweg. Moet vermeerderd worden wegens verandering in de noodwendigheden van ingesloten erf.
 
 • - II. Ligging van uitweg. - Kan door eigenaaÍ van lijdend erf verlegd worden naar andere plaats die het heersend erlhetzelfde genot veÍleent (art.701,3" B.W.), (Vr. G. Torhout, I I december 1979). Wetgeving.
 • - Belastingen (Rechtstreekse). Parlementaire Kroniek.
 • - Belastingen (Rechtstreekse)
 • - Kadastraal inkomen.
 • - Belasting over de toegevoegde waarde.
 • BibliograÍie.
 • Notariaat,
 • Mededelingen.

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift