Selecteer een pagina

Inhoudstabel:

 • Hoofdstuk I. Algemene inleiding
 
 • Hoofdstuk II. Toepassingsgebied van de pachtwetgeving
 
 • Hoofdstuk III. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst
 
 • Hoofdstuk IV. Duur van de pacht
 
 • Hoofdstuk V. Opzegging door de verpachter
 
 • Hoofdstuk VI. Opzegging door de pachter en beeIndiging van de pacht door onderling akkoord
 
 • Hoofdstuk VII. Loopbaanpachten en pachten van  minstens zevenentwintig jaar
 
 • Hoofdstuk VIII. Verplichtingen van de verpachter(art. 15 van artikel I van de wet van 4 november 1969; art. 1720 en 1721 en de art; 1723 tot 1727 B.W.)
 
 • Hoofdstuk IX. Verplichtingen van de pachter
 
 • Hoofdstuk XI.Exploitatie van het gepachte goed (art. 24 tot  29 van artikel I van de wet van 4 november 1969)
 
 • Hoofdstuk XII. Onderpacht, pachtoverdracht en pachtvernieuwing (art. 30 tot 37 van artikel I van de wet van 4 november 1969)
 
 • Hoofdstuk XIII. Overlijden van de verpachter of pachter
 
 • Hoofdstuk XIV. Vergoedingen bij het einde van de pacht (art. 45 en 45 van artikel I van de wet van 4 november 1969)
 
 • Hoofdstuk XV.Vervreemding van het pachtgoed en recht van voorkoop van de pachter (art. 47 tot 55 van artikel I van de wet van 4 november 1969)
 
 • Hoofdstuk XVI. Tenietgaan van het pachtgoed
 
 • Hoofdstuk XVII.Bevoegdheid, aanleg en rechtspleging
 
 • Hoofdstuk XVIII.  Verpachting door openbare besturen en instellingen (art. 18 van artikel I en de art. 6 en 7 van artikel III van de wet van 4 november 1969)
 
 • Hoofdstuk XIX. Overgangsbepalingen (art. 44 van de wet van 7 november 1988 en art. IV van de wet van 4 november 1969)
 
 • Modelformulieren

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift