Praktijkboek Ontslag – Arbeidsovereenkomsten – 2022

Eenheidsstatuut - Motivering van het ontslag - Ontslag met het oog op SWT - Outplacement - Ontslag contractuelen in de publieke sector

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2022

Aantal pagina's: 1034 P.

Barcode: GT00010978

ISBN: 9789403025216

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • SOC 13 PRON 2022
 • KAST 39

Korte inhoud:

Inhoudstabel:

 • P.7 Deel 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst ongeacht de wil van de partijen - overmacht - overlijden - uitdrukkelijk ontbinden beding
 • P.27 Deel 2. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij onderlinge toestemming
 • P.39 Deel 3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van meerdere werknemers meervoudig ontslag - sluiting van de onderneming - collectief ontslag
 • P.83 Deel 4. Tegen ontslag beschermende werknemers
 • P.275 Deel 5. Het ontslag van contractuelen in de publieke sector
 • P.299 Deel 6. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden
 • P.435 Deel 7. Beëindiging van der arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, van de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk en van de vervangingsovereenkomst
 • P.455 Deel 8. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de indiensttreding
 • P.469 Deel 9. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met proefbeding
 • P.481 Deel 10. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de schorsing van de uitvoering van der arbeidsovereenkomst
 • P.505 Deel 11. Outplacement en inzetbaarheidsverhogende maatregelen
 • P.543 Deel 12. Beëinding van de arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten
 • P.559 Deel 13. Beëindiging van de startbaanovereenkomst
 • P.569 Deel 14. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een oudere werknemer: werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen "brugpensioen") - pensioen
 • P.621 Deel 15. Beëindiging van de deeltijdse arbeidsovereenkomst
 • P.643 Deel 16. De motivering van het ontslag en bijzondere ontslagomstandigheden - misbruik van ontslagrecht - willekeuring ontslag - overdracht van onderneming - faillissemen
 • P.729 Deel 17 De werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst door wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Impleciet ontslag
 • P.763 Deel 18. Beëinding van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een opzeggingstermijn
 • P.841 Deel 19. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een opzeggingsvergoeding
 • P.925 Deel 20. Bijzondere vergoedingen voor een handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding - afrekening commisieloon
 • P.953 Deel 21. Verplichtingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vergoedingen - sociale en fiscale documenten - verplichtingen van de werknemer

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift