Selecteer een pagina

Beschrijving

Auteur: ,

Type werk:

Uitgever: , 2015

Aantal pagina's: 1150 P.

Barcode: GT00007279

ISBN: 9789046575048

Beschikbaar: ja

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • SOC 20 PUT 2015

Korte inhoud:

 • Het praktijkboek sociale zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs, en geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht. Elke tak van de sociale zekerheid wordt diepgaand besproken en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen: bijdragen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslagen, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag en pensioenen.
 • Naast de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen, wordt eveneens de bijstand besproken. In een algemeen deel komen ook de verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen, de informatisering van het socialezekerheidsrecht, het sociaal procesrecht en de internationale en Europeesrechterlijke aspecten van sociale zekerheid aan bod.
 • De opzet van het boek bestaat erin een antwoord te geven op alle praktische problemen en hete hangijzers, waardoor deze gids, die jaarlijks vernieuwd wordt, een onmisbaar handboek is geworden in de dagelijkse praktijk van het socialezekerheidsrecht.

Inhoudstabel:

 • Algemeen deel
 • I Verplichtingen socialezekerheidsinstellingen
 • II Informatisering van het socialezekerheidsbeheer
 • III Sociaal procesrecht
 • IV Internationale en Europeesrechtelijke aspecten van sociale zekerheid
 • Boek I Sociale zekerheid voor werknemers
 • Deel I Socialezekerheidsbijdragen
 • Deel II Gezondheidszorg
 • Deel III Arbeidsongeschiktheid
 • Deel IV Moederschap
 • Deel V Arbeidsongevallen
 • Deel VI Beroepsziekten
 • Deel VII Werkloosheid
 • Deel VIII Werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Deel IX Pensioenen
 • Boek II Sociale zekerheid voor zelfstandigen
 • Deel I Socialezekerheidsbijdragen
 • Deel II Gezondheidszorg
 • Deel III Arbeidsongeschiktheid
 • Deel IV Moederschap
 • Deel V Faillissementsverzekering
 • Deel VI Pensioenen
 • Boek III Gezinsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • Deel I Gezinsbijdragen
 • Boek IV Bijstand
 • Deel I Maatschappelijke integratie
 • Deel II OCMW-dienstverlening
 • Deel III Inkomensgarantie voor ouderen
 • Deel IV Tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Deel V Zorgverzekering
 • DeeL VI Gewaarborgde gezinsbijslag
 • Bijlage

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift