Selecteer een pagina

Praktijkgids voor kwetsbaren in het recht 2019

Stappenplan voor rechtsbescherming vanaf 2019

Beschrijving

Auteur:

Type werk:

Uitgever: , 2019

Aantal pagina's: 201 p.

Barcode: GT00009473

ISBN: 9789089779786

Beschikbaar: nee

Uitleeninformatie

Deel van:

Aantal exemplaren: 1

Uitleenbaar: Ja

Plaatskenmerk:

 • CIV 3 NOLF 2019
 • MET MODELCONTRACT

Korte inhoud:

 • Een handicap, een ongeval of dementie: we hebben ons leven en welzijn niet helemaal in de hand. Dit boek gidst u als een ‘road map’ in 10 stappen doorheen de belangrijkste regels van de vernieuwde wetgeving.
 • U vindt er ook een modelcontract voorzorgvolmacht en negen cases uit de praktijk die de materie goed illustreren.

Inhoudstabel:

 • Woord vooraf ................................................................................................................................... 9
 • Inleiding. Welkom bij een wet die jou en je dierbaren zal beschermen....................................................................................................................................... 11
 • Samenvatting van het stappenplan vanaf 2019................................................. 13
 • De hoofdrolspelers en een paar essentiële begrippen................................. 15
 • 1. In plan A................................................................................................................... 15
 • 2. In plan B.................................................................................................................... 15
 
 • Stap 1. Bewindvoering in vogelvlucht: 1850-2018............................................ 19 1. Essentials.................................................................................................................. 19
 • 2. Bewindvoering in vogelvlucht: 1850-2018.................................. 20
 
 • Stap 2. De timing: 2014-2022.............................................................................................. 23 1. Essentials.................................................................................................................. 23
 • 1.1. Hoe zat het principe van de overgangsmaatregelen ineen? .................................................................................................... 23 1.2. In een notendop: wat waren die ‘kanteldata’ en
 • hoe werden ze gewijzigd? ........................................................... 23
 • 2. Wat viel vanaf 1 september 2014 onder de nieuwe wet?.............................................................................................................................. 24
 • 3. Wat betekende 1 september 2016? .................................................. 25
 • 4. Wat betekende 1 september 2018? .................................................. 26
 • 5. Wat valt vanaf 1 september 2019 onder de nieuwe wet?.............................................................................................................................. 27
 • 5.1. 1 september 2019 is een ‘volautomatische kanteldatum’ voor drie ‘oude statuten’............................................... 27
 • 5.2. 1 september 2019 is echter een ‘volautomatische stopzettingsdatum’ voor ‘verkwisters’.................................. 27
 • 6. Wat betekent 1 september 2021 onder de nieuwe wet? 28
 • 7. Limietdata oude systemen (tenzij voordien gekanteld)... 28
 • Praktijkgids voor kwetsbaren in het recht 4 8. Startdata nieuw systeem (tenzij voordien gekanteld)........ 28
 • 9. Het maatwerk na de volautomatische kanteling................... 29
 • 10. En wat in 2022?................................................................................................... 29
 • 11. Wanneer treedt de wet van 21 december 2018 in werking? ............................................................................................................................ 29
 • 12. Extra time (enkel in de gerechtelijke bescherming)............ 30
 
 • Stap 3. Plan A: de (voor)zorgvolmacht: rechtsbescherming zonder pottenkijkers.................................................................................................................. 31
 • 1. Essentials.................................................................................................................. 31
 • 2. Plan A: de principes......................................................................................... 32
 • 3. Plan A: timing voor en na 1 september 2014 ............................ 33
 • 3.1. Volmacht van voor 1 september 2014................................ 33
 • 3.2. Voorzorgvolmacht vanaf 1 september 2014.................. 34
 • 4. Plan A: hoe gebeurt die registratie? .................................................. 36
 • 4.1. In geval van een onderhandse lastgeving (dus niet via akte van notaris)............................................................................. 36
 • 4.2. Ingeval dat een notaris de lastgeving heeft opgesteld.................................................................................................................. 36
 • 4.3. In geval van wijzigingen aan de lastgeving.................... 36
 • 5. Plan A vanaf 1 september 2014: de start van de buitengerechtelijke bescherming....................................................................... 37
 • 5.1. Plan A: wanneer komt het er aan? .......................................... 38
 • 5.2. Plan A: waaruit bestaat het? ......................................................... 39
 • 5.3. Plan A: wat zijn de kleine lettertjes?....................................... 39
 • 5.4. Plan A: de lasthebber(s).................................................................... 39
 • 6. Plan A sinds 1 september 2014: algemene regels ................. 42
 • 7. Plan A vanaf 1 september 2014: de dienstbel en de alarmbel.................................................................................................................... 43
 • 7.1. De ‘dienstbelprocedure’ (art. 490/1, § 2 BW).................. 43
 • 7.2. De ‘alarmbelprocedure’ (art. 490/2, § 2 BW)................... 44
 • 8. Plan A vanaf 1 september 2014: het einde van de buitengerechtelijke bescherming.............................................................. 46
 
 • Stap 4. Plan B met de B van bewindvoering: de gerechtelijke bescherming via de vrederechter, aangepast door de wet van 21 december 2018.................................................................................................... 49
 • 1. Essentials.................................................................................................................. 49
 • 2. Plan B: de voorwaarden voor bewindvoering ......................... 50
 • 3. Buitenbeentje binnen plan B: de verkwisters............................ 52
 • 3.1. De definitie van ‘verkwister’.......................................................... 52
 • 3.2. Dubbele uitzondering op het systeem.............................. 52
 • 3.3. Dubbele uitzondering in de procedure............................. 52
 • 4. Plan B: gerechtelijke bescherming voor de goederen....... 53
 • 5. Plan B: gerechtelijke bescherming voor de persoon.......... 54
 • 6. Een pluspunt binnen plan B: de vertrouwenspersoon als ‘go-between’.................................................................................................. 56
 • 7. De beste tips binnen plan B: vier mogelijke voorkeurverklaringen.................................................................................................................. 57
 • 7.1. Voorkeurverklaring voor bewindvoerder.......................... 57
 • 7.2. Voorkeurverklaring voor vertrouwenspersoon............ 57
 • 7.3. Voorkeurverklaring door een bewindvoerder voor een opvolgende bewindvoerder............................................ 58
 • 7.4. Voorkeurverklaring door een vertrouwenspersoon voor een opvolgende vertrouwenspersoon.................. 58
 • 8. Het plan B: start van bewindvoering à la carte: samenvatting van de nieuwe checklists om de eventuele onbekwaamheden te ‘scannen’.................................................................. 58 9. Plan B: de startprocedure: het verzoekschrift............................ 60 10. Start van plan B: de medische verklaring...................................... 61 11. De startprocedure van plan B: verloop........................................... 63 12. Tijdens het plan B: de machtigingen: waarvoor en hoe geeft de vrederechter ‘toelating’? ..................................................... 64 13. Tijdens het plan B: verslaggeving........................................................ 69
 
 • Stap 5. Vermogensplanning via plan A en plan B: schenkingen en testamenten .................................................................................................................. 71 1. Essentials.................................................................................................................. 71 Praktijkgids voor kwetsbaren in het recht 6 2. Schenkingen en testamenten in plan A en B............................ 72 3. Binnen plan B: de plaatsvervangende schenking.................. 73
 
 • Stap 6. Wat kosten plan A en B? Het prijskaartje ................................................ 75 1. Essentials.................................................................................................................. 75 2. De r€k€ning van de procedure............................................................. 75 3. De r€k€ning van de lasthebber............................................................. 76 4. De r€k€ning van de familiaal bewindvoerder........................... 77 5. De r€k€ning van de professioneel bewindvoerder.............. 77
 
 • Stap 7. Zowel voor plan A als voor plan B: nietigheden en aansprakelijkheid: wat als het fout loopt?................................................................. 81 1. Essentials.................................................................................................................. 81
 • 2. Plan A: aansprakelijkheid van lasthebbers.................................... 81
 • 3. Plan B: nietigheden van (rechts)handelingen en gevolgen................................................................................................................................ 83
 • 3.1. Hoe wordt de (on)geldigheid van ‘handelingen’ van de beschermde persoon geregeld? ........................... 83
 • 3.2. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de beschermde persoon zelf en voor de medecontractant?................... 83
 • 3.3. Hoe lang kan die nietigheid ingeroepen worden?... 83
 • 4. Plan B: aansprakelijkheid ............................................................................ 84
 • 4.1. Aansprakelijkheid van familiale bewindvoerders....... 84
 • 4.2. Aansprakelijkheid van de vertrouwenspersonen....... 84
 • 4.3. Aansprakelijkheid van professionele bewindvoerders................................................................................................................... 85
 • 4.4. Aansprakelijkheid van de Belgische Staat........................ 85
 
 • Stap 8. Een eerste balans van de nieuwste wet en enkele tips .............. 87
 • 1. Positief........................................................................................................................ 87
 • 2. Minder geslaagd................................................................................................ 87
 • 3. Enkele tips voor de praktijk....................................................................... 89
 • 4. En enkele tips voor de wetgever: gemiste kansen!.............. 90
 
 • Stap 9. Tot slot: een stap in de praktijk: negen levensechte verhalen ......................................................................................................................................... 93
 • 1. Hoe Joost door zijn bank onder bewindvoering raakte, en er dan toch weer uit............................................................................... 93
 • 2. Hoe Armand een ‘verkwister’ werd en dan toch weer niet................................................................................................................................ 95
 • 3. Hoe Alex als enige zoon dan toch de vertrouwenspersoon van zijn ouders (Anton en Barbara) mocht worden................................................................................................................................ 97
 • 4. Waarom Alex nog altijd geen familiaal bewindvoerder van zijn moeder Barbara is geworden, maar wel van zijn vader............................................................................................................................ 99
 • 5. Waarom Griet toch de bewindvoerder bleef van haar zus Mary, en Mary nog steeds zelf een ijsje mag kopen.. 101
 • 6. Hoe familiale voogdij en bewindvoering in één zelfde kanton twee keer kantelden, maar toch herstelden: het wedervaren van Robert en Walter...................................................... 103
 • 7. Hoe Mirabelle onwetend onder bewindvoering ‘voor haar persoon’ werd gesteld en daar toch uit raakte............ 107
 • 8. Hoe het huis van Ronny dan toch niet verkocht mocht worden door zijn advocaat-bewindvoerder.............................. 109
 • 9. Hoe Evelyne en Pascal na vier jaar procedure familiaal bewindvoerder werden, ook voor het Persoonsvolgend Budget van Kris................................................................................................... 114
 
 • Stap 10. Epiloog: het is nu aan jou!................................................................................. 121
 • Wetgeving.......................................................................................................................................... 143 1. De belangrijkste artikelen uit het Burgerlijk en
 • Gerechtelijk Wetboek in verband met voorzorgvolmacht en bewindvoering, zoals aangepast door de wet van 21 december 2018................................................................................ 143
 • 1.1. Burgerlijk Wetboek............................................................................... 143
 • 1.2. Gerechtelijk Wetboek ....................................................................... 184
 • 2. Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (B.S. 26 september 2002).................................................. 194
 • Praktijkgids voor kwetsbaren in het recht 8 Documentatie en bibliografie............................................................................................ 199
 • Online juridische commentaar, cases en modelformulieren 199 Vroeger verschenen boeken van dezelfde auteur over bewindvoering.......................................................................................................... 199
 • Contact.............................................................................................................................. 200

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift